Czy można inaczej?

Mam taką przywarę, że  jestem niewrażliwy na patos i trudno poddaję się emocjom. W sytuacji gdy wszyscy się z czymś zgadzają natychmiast uruchamia mi się krytyczne myślenie i odwołanie do faktów, które przeczą dominującym poglądom.

Jest to cecha przydatna w zarządzaniu ryzykiem, czym się zajmowałem, ale wyłączająca z wspólnoty, gdy dotyczy polityki. Tutaj obowiązują emocje i życzeniowa ocena zdarzeń. Mają być takie, jakich oczekujemy. Dopiero późniejsze zderzenie z rzeczywistością gwałtownie weryfikuje opinie, zwykle znów w przesadzony sposób.
Oglądałem wizytę prezydenta Ukrainy w Warszawie. Przemówienie prezydenta Dudy było świetne technicznie, dobrze napisane, choć do treści już mam uwagi. Wystąpienie prezydenta Żeleńskiego było słabe. Z powodów nastrojów wewnętrznych nie mógł odnieść się do spraw oczekiwanych w Polsce (historia) i pozostało mu tylko dziękowanie. W czasie całego spotkania dominowało przekonanie o pewnym wojskowym zwycięstwie Ukrainy i sprawnej odbudowie kraju.
W biznesie weryfikuje się plany gospodarcze, sprawdza prawdziwość danych, poprawność obliczeń i sposób wnioskowania. W biznesie cenienie są ludzie, którzy potrafią to robić. W polityce jest inaczej. Cenieni są ci, którzy nie kierują się faktami, tylko emocjami społecznymi. To emocje dają im władzę poprzez kartkę wyborczą. Trzymający się realiów są w mniejszości i w krótkim czasie często przegrywają. Ale powinni przynajmniej ostrzegać.  
W tej roli tylko kilka uwag. Jak można mówić o zwycięstwie militarnym Ukrainy, gdy wojna toczy się na jej terytorium, kraj jest rozbity, w pełni uzależniony od wsparcia zewnętrznego. W tej sytuacji wspierający Ukrainę będą współdecydować o zakończeniu wojny.  
Ukraina przed wojną była biednym, źle rządzonym krajem, jedynym którego PKB było dużo niższe, niż w 1991 r. W europejskich regulacjach bankowych inwestycje na Ukrainie były oceniane jako najbardziej ryzykowne, co wymagało tworzenia na nie specjalnych rezerw.  Teraz to ryzyko jeszcze wzrosło, co raczej wyklucza kredytowanie inwestycji w Ukrainie bez pewnych, bezwarunkowych gwarancjach rządowych. Czy Polska będzie dawać takie gwarancje? Bez tego nie będzie polskich inwestycji.
Wojna demoralizuje każde społeczeństwo. Tak było też w Polsce po wojnie. Czy można oczekiwać, że weterani wojenni i powracający uchodźcy zabiorą się nagle do ciężkiej pokojowej pracy w roli słabo opłacanych pracowników? Wielkie problemy społeczne z weteranami wojennymi miała Rosja po Afganistanie i mają USA po swoich wojnach. Słaba gospodarczo Ukraina będzie je miała w dużo większym rozmiarze.
Bez uwzględniania tych spraw rozważanie przyszłości Ukrainy i polskich z nią relacji jest życzeniowe, nie uwzględnia brutalnej rzeczywistości. Uważam, że w polityce realizm jest konieczny, choć w naszej historii dominowały decyzje podejmowane z emocji. Obawiam się, że umiłowanie tradycji spowoduje, że dalej tak będzie.

Wiesław Żółtkowski -Facebook 7.04.2023

 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 

Statystyka

Odsłon : 7340498

Temat dnia

Dwa światy

Dwa światy, ten sam dzień. Dwie strony tej samej politycznej monety. Kilka, kilkanaście tysięcy ludzi w Warszawie wczoraj na placu Zamkowym to na pewno nie był milion z roku 2023, ale i moment organizacji tego wydarzenia był inny.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 25 maja 2024 roku minęła 10 rocznica śmierci Generała Wojciech Jaruzelskiego. Z tej okazji odbyły się uroczystości złożenia kwiatów przed grobem Generała na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W wydarzeniu tym uczestniczyła grupa kilkudziesięciu najbliższych współpracowników i przyjaciół Generała oraz rodzina.

Więcej …
 

17 maja 2024 r. Rada Mazowiecka PPS zorganizowała Konferencję Programową pt. Założenia ideowe PPS a postęp cywilizacyjny. W konferencji uczestniczyli aktywiści PPS i OM PPS oraz liczna grupa bezpartyjnych socjalistów.

Więcej …
 

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 1 maja 2024 roku, odbyły się na Placu Grzybowskim w Warszawie centralne uroczystości Święta Pracy zorganizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ugrupowań lewicowych: PPS, Nowej Lewicy, Unii Pracy oraz OPZZ, a także Młodych Socjalistów, Porozumienia Socjalistów i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego. Uczestniczyli przedstawiciele branżowych związków zawodowych i licznie mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

W Nałęczowie w dniach 24-26 kwietnia 2024 roku odbyła się pod patronatem naukowym  Profesor Marii Szyszkowskiej interdyscyplinarna i międzyśrodowiskowa konferencja naukowa „Odmiany wspólnot oraz ich znaczenie z punktu widzenia jednostki i państwa”.  Patronat nad konferencją objęły: Wszechnica Polska w Warszawie, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich.

Więcej …
 

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze. Omówiono wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 7 kwietnia. Jak wynika z przygotowanego sprawozdania, PPSowcy na Mazowszu startowali z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy.

Więcej …
 

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w Płocku odbyło się zebranie Organizacji Okręgowej PPS z udziałem kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych. W zebraniu uczestniczył przewodniczący Rady Naczelnej PPS, senator Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

W dniu 23 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się Konwencja Polskiego Ruchu Lewicowego. Przyjęto uchwały programowe. Zostały wybrane nowe władze.

Więcej …
 

W dniu 13 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się debata "Media publiczne z lewicowej perspektywy". Organizatorami była Polska Partia Socjalistyczna i Centrum Imienia Daszyńskiego.W panelu dyskusyjnym wystąpili: posłanka Paulina Matysiak, dr Andrzej Ziemski i Jakub Pietrzak.

Więcej …
 

W dniach 11 -13 marca, 2024 roku w Tarnowie, obradował III Kongres Pokoju zorganizowany przez prof. Marię Szyszkowską z udziałem środowisk naukowych z całej Polski. Otwarcia Kongresu dokonali: Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Członek Komitetu Prognoz <Polska 2000 Plus> przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz  Prof. dr hab. Tadeuszu Mędzelowski Dr H. C. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2024 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Mazowieckiej PPS. Poświęcone ono było analizie aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Oceniono jej wpływ na zadania i politykę Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 grudnia 2023 roku w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Organizacji Młodzieżowej PPS „Młodzi Socjaliści”, która zawiązała się ponownie w wyniku otwartej inicjatywy władz centralnych PPS.

Więcej …