Kooperatywizm PiS

Historia ma zwyczaj milczeć, ale czasem robi to nad wyraz znacząco. O czym tu zresztą gadać…! Kilka miesięcy trwało wdrażanie w Polsce prawa sprzyjającego, a nawet wymuszającego praktyki kooperatywne. Od początku marca – zręby tego prawa w dziedzinie spożywczej – obowiązują. Oto pozycja 1680 Dziennika Ustaw, a pod tym numerem – ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. W jej pierwszym artykule czytamy, że zawiera ona zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności.
Nie ma co czytać szczegółowo paragrafów. Wystarczy zauważyć, że jeśli dowolny podmiot handlowy nie wykaże się umową z organizacją pozarządową, na mocy której przekaże jej handlowe nadwyżki żywności – będzie poddany „domiarowi”.
Oznacza to – na początek – gigantyczne manipulacje, a kiedy organizacje konsumenckie się w tym połapią – rozkwit kooperatywów spożywczych. Więc na razie nie ma co tryumfować, tylko trzeba organizować spółdzielnie socjalne przechwytujące w przyszłości nadwyżki żywności i przekazujące je do ekstra-taniego obrotu.

*             *             *

Aby pojąć epokowość tych rozwiązań, trzeba sobie uświadomić kilka spraw z pogranicza komercji i rozwiązań socjalnych:
-    Wielkie sieci handlowe mają w zwyczaju uprawiać nielegalnie tzw. dyskont, czyli odpowiednik PRL-owskich komisów: bierze od producenta towar i zobowiązuje się do zapłaty zań np. za 3-6 miesięcy. W przypadku żywności oznacza to, że marchewka czy mięso albo nabiał „luzem” (niekonserwowany), które z oczywistych powodów (krótki termin spożycia) „zejdą” z półek po kilku dniach – są łatwym rezerwuarem gotówki, którą obraca sieć handlowa, mając tygodnie na spłatę. W tym czasie markety dysponują cudzymi finansami w wielkich ilościach – i zarabiają nie na handlu, a na obrocie tą gotówką. Dlatego towary w marketach są tańsze niż w małych sklepach;
-    Kiedy mimo taniości rozmaite „marchewki” tracą walor świeżości – są wystawiane „z tyłu sklepu” i stają się żerem głodnych, potrzebujących albo dobrze zorganizowanych „czyścicieli”, którzy po zamknięciu dnia handlowego opróżniają kontenery „śmieciowe” z towarów, które na świeże nie wyglądają, ale dadzą się jeszcze zagospodarować, szczególnie jeśli „konsument” nie wybrzydza na tle owej świeżości. W ten sposób niejedno gospodarstwo domowe, skuat  czy nawet tanio-dajnia „z kotła” – pozyskuje materiał na zupy i „drugie dania”;
-    Działa to podobnie, jak „ciucholandy” w branży odzieżowej albo „szroty” w branży motoryzacyjnej, to samo też obserwujemy w branży „odzysku” AGD-RTV czy w branży „patchwork”. Wspomnijmy o „givebox”-ach czy „book-crossing”-u i o dziesiątkach innych odkryć „upcyklingu”. Tyle że w żywności jest ów haczyk, związany z krótkim terminem „przydatności do spożycia”, którego nie da się odczepić – jakże częstym – „odświeżaniem” żywności na zapleczu, gdzie „przepakowuje” się powszechnie jadło o takich cechach specyficznych, jak „mięsna zieleń”, „zapaszek”, „nadgniłki” i podobne atrakcje;
-    Dlatego ustawa, o której mówimy – jak na razie jest w interesie handlowców obracających dużymi masami towaru łatwo psującego się, którzy opisany proceder chcą podporządkować mamonie i będą tworzyć „koncesjonowane”, satelickie organizacje pozarządowe, udające filantropię, charity i podobne „dusz-uniesienia” oraz egzaltacje, ale oparte na „owsiakowiźnie”, czyli filantropii rentownej. Całość jest oczywiście napędzana komercyjnie – ale zmuszona jest udawać „socjalność”. Dopóki się masy potrzebujące nie wkurzą. Tak jak wkurza nas-użytkowników, że w trzewia elektro-urządzeń i elektroniki czy komputerów jest wmontowywane „samo-żużycie” natychmiast po upływie gwarancji, przez co mimo postępu wszystko to jest jakby mniej trwałe niż kiedyś

Bliski już jest czas, kiedy okaże się naprawdę, a nie na-niby, że najlepiej jest jednak wytwarzać tyle żywności, odzieży-obuwia, elektroniki i wyposażenia mieszkań czy biur, po prostu czegokolwiek – ile naprawdę potrzeba. By (marksowskie skądinąd) pojęcie „pracy społecznie użytecznej” nabrało właściwego, pierwotnego sensu, by marketingowe udziwnienia stały się symbolem zdzierstwa, byle wcisnąć komuś nakaz zapłaty (czyli cenę). 
Nieletniej młodzieży daję do sztambucha: to się kiedyś nazywało planowaniem produkcji i usług, które odrzucono potem w tej wersji prymitywnej, nakazowo-rozdzielczej. Ale planowanie jest nieuchronnością ekonomiczną i wraca do nas właśnie w ten sposób, jaki tu opisałem, poprzez korporacyjne myślenie o  rozwiązaniach, które pozwalają – przysłowiowo – na to, by dowolny kotlet przeszedł kilka razy przez kuchnię i salę restauracyjną. By nic się – finansowo – nie marnowało.
Chylę zatem czoła przed przenikliwością PiS, który gospodarkę planową wdraża skutecznie, jednocześnie nadal brzydząc się „komunistycznym” systemem nakazowo-rozdzielczym.

Jan Herman

Więcej: https://publications.webnode.com/news/kooperatywizm-pis/?fbclid=IwAR2wudIbju4wLk-uXJ_KSBrFrUEUkwutetTdMTCLvgIpmXIDo6Q2za6qJP0

 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Statystyka

Odsłon : 7261016

Temat dnia

Na kogo głosować?

Mówi się, że wybory samorządowe dotyczą spraw lokalnych i nie powinny być polityczne. Ale one bardzo decydują o polityce, o poparciu dla partii, co przekłada się na ich sprawczość.
Jeśli więc mamy określone poglądy polityczne, to trzeba je potwierdzić w tych wyborach.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze. Omówiono wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 7 kwietnia. Jak wynika z przygotowanego sprawozdania, PPSowcy na Mazowszu startowali z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy.

Więcej …
 

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w Płocku odbyło się zebranie Organizacji Okręgowej PPS z udziałem kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych. W zebraniu uczestniczył przewodniczący Rady Naczelnej PPS, senator Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

W dniu 23 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się Konwencja Polskiego Ruchu Lewicowego. Przyjęto uchwały programowe. Zostały wybrane nowe władze.

Więcej …
 

W dniu 13 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się debata "Media publiczne z lewicowej perspektywy". Organizatorami była Polska Partia Socjalistyczna i Centrum Imienia Daszyńskiego.W panelu dyskusyjnym wystąpili: posłanka Paulina Matysiak, dr Andrzej Ziemski i Jakub Pietrzak.

Więcej …
 

W dniach 11 -13 marca, 2024 roku w Tarnowie, obradował III Kongres Pokoju zorganizowany przez prof. Marię Szyszkowską z udziałem środowisk naukowych z całej Polski. Otwarcia Kongresu dokonali: Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Członek Komitetu Prognoz <Polska 2000 Plus> przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz  Prof. dr hab. Tadeuszu Mędzelowski Dr H. C. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2024 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Mazowieckiej PPS. Poświęcone ono było analizie aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Oceniono jej wpływ na zadania i politykę Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 grudnia 2023 roku w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Organizacji Młodzieżowej PPS „Młodzi Socjaliści”, która zawiązała się ponownie w wyniku otwartej inicjatywy władz centralnych PPS.

Więcej …
 

W dniu 5 grudnia 2023 roku w Warszawie odbył się pogrzeb Towarzysza Bogusława Gorskiego Honorowego Przewodniczącego Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 25 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się statutowe zebranie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Przedmiotem obrad była ocena zakończonej wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 roku, kampania wyborcza, w której uczestniczyli kandydaci desygnowani przez PPS.

Więcej …
 

W dniu 18 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Komitet Warszawski PPS w związku z 131 rocznicą Kongresu Paryskiego, na którym zainicjowano powstanie Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 12 listopada 2023 roku w przeddzień 109 rocznicy walk warszawskich robotników pod przywództwem Organizacji Bojowej PPS z wojskami carskimi, w Warszawie na Placu Grzybowskim, pod obeliskiem upamiętniającym to wydarzenie, odbyło się uroczyste złożenie kwiatów.

Więcej …