30 rocznica śmierci Piotra Jaroszewicza

1 września br. minęła 30 rocznica brutalnego mordu Premiera Rządu Polskiego Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Soskiej.
Polski Ruch Lewicowy pamięta o tej smutnej dla polskiej demokracji rocznicy i w dniu 1 września 2022 roku dał dowód pamięci i oddał hołd przy grobie Premiera Piotra Jaroszewicza na Cmentarzu Wojskowym, na Powązkach.
Przy grobie Premiera, oprócz syna Premiera – Andrzeja i jego żony spotkali się członkowie i sympatycy PRL oraz licznie przybyli z terenu Polski ludzie lewicy i Stowarzyszenia Spadkobierców Kombatantów II Wojny Światowej oraz Stowarzyszenia Tradycji Wojska Polskiego im. gen. Berlinga, które wystawiły poczty sztandarowe.
Nad mogiłą Piotra Jaroszewicza głos zabrał m.in. Koordynator Krajowy Polskiego Ruchu Lewicowego Zbigniew Sowa, który powiedział m.in.:
Wczoraj spotkaliśmy się na Powązkach Wojskowych w Warszawie, by uczcić w skupieniu 30 rocznicę haniebnego zamordowania dzielnego żołnierza, generała i premiera Polski Piotra Jaroszewicza. Uroczystość miała charakter prywatny i uczestniczyły w niej zaproszone osoby przez syna Piotra Jaroszewicza - Andrzeja.
Alicja Grzybowska przypomniała życiorys premiera, który obrazował skomplikowane polskie losy XX wieku.
"Piotr Jaroszewicz urodził się w zaborze rosyjskim. Wybrał dla siebie zawód nauczyciela, jednak historia zmodyfikowała jego plany. Był więc uchodźcą, był drwalem w łagrze. Udało mu się wstąpić do Wojska Polskiego, przeszedł cały szlak bojowy od Lenino do Berlina. Po wojnie zaangażował się w odbudowę kraju, mocno stawiając na budownictwo, górnictwo i przemysł obronny. Decydował o budowie dróg, szkół, szpitali, sieci przesyłowych, hut i innych zakładów produkcji. Każdy z nas w swoim życiu korzystał z infrastruktury zbudowanej w czasie, kiedy pełnił funkcję premiera. Choć od końca jego rządów upłynęło już ponad czterdzieści lat, większość z tych inwestycji nadal działa. To właśnie one stały się jedynym pomnikiem człowieka, który odszedł od nas trzydzieści lat temu. Bezpieczny to pomnik, nie sposób go obalić".
Zaś, Andrzej Jaroszewicz znany polski rajdowiec w emocjonalnym liście do zamordowanego ojca powiedział między innymi:
"Moją decyzją zostałeś pochowany w mundurze generalskim - gdyż wiedziałem, jak bardzo kochałeś armię, dla której zrobiłeś niewymierne rzeczy. Jednak w tamtych okrutnych czasach pan prezydent Wałęsa odmówił Ci pogrzebu wojskowego pisząc list z podpisem swojego ministra - kierowcy. W tej książkowej tragedii jedyną dobrą rzeczą pozostaje to, że nie byłeś już świadkiem dewastacji i patologicznego rozprzedania ogromnego majątku narodowego, jaki wypracowałeś przez dziesięciolecia. Nie ma Cię już dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dni. Ja jednak nadal pamiętam i zawsze będę przy Tobie!"

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Przestudiowałem nową książkę Grzegorza Kołodki pod trochę pretensjonalnym tytułem „Wojna i pokój”. Cel książki jest wyraźnie określony następującą deklaracją: „przyszłość traktuje się w dwóch kategoriach – nieuniknionej i możliwej. Obecnie tego, co się na pewno stanie, jest dużo mniej niż tego, co stać się może.

Więcej …
 

14 listopada 2014 r.  w Chinach ukazał się I tom książki autorstwa prezydenta Xi Jinping’a – Zarządzanie Chinami (ang. The Governance of China). Aktualnie, od sierpnia 2022 roku rozpowszechniany jest czwarty tom

Więcej …
 

Można być krajem małym, jak Singapur czy Szwajcaria – i znajdować się w czołówce. Można być dużym, jak Brazylia czy Nigeria – i wlec się na końcu.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Statystyka

Odsłon : 6665066

Temat dnia

Powrót Luli do władzy w Brazylii

Były lewicowy prezydent 220-mln Brazylii, największego państwa Ameryki Łacińskiej (6. gospodarka świata), kiedyś porównywany jako związkowiec z Wałęsą – jako szef państwa (2003-2011) dość skutecznie zmniejszał ogromne nierówności społeczne. Potem przez 19 miesięcy nawet więziono go pod zarzutami, które Sąd Najwyższy uznał w 2019 r. za fałszywe.

Więcej …

Wywiad tygodnia

Tragedia Gabriela Narutowicza

Z prof. Grzegorzem Krzywcem, historykiem, rozmawia Przemysław Prekiel

Czy atmosfera nienawiści, jaka dotknęła Gabriela Narutowicza po wyborze na prezydenta, była zaskoczeniem czy konsekwencją realizowanej przez endecję polityki?

Więcej …

Na lewicy

W dniu 6 grudnia 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Mazowieckiej Polskiej Partii Socjalistycznej. Poświęcone było omówieniu problemów związanych z praktycznym wymiarem przygotowań do wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Więcej …
 

W dniu 19 listopada 2022 roku w 130 rocznicę Kongresu Paryskiego, na którym zapoczątkowano działalność Polskiej Partii Socjalistycznej, odbyła się w Warszawie uroczysta sesja poświęcona tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2022 roku przypada 104. rocznica powołania w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim na czele. Podstawę polityczną tego rządu tworzyły trzy ugrupowania: Polska Partia Socjalistyczna, Polska Partia Socjal-Demokratyczna oraz PSL Wyzwolenie.

Więcej …
 

W dniu 27 października 2022 roku w ramach obchodów 130-lecia Polskiej Partii Socjalistycznej odbyła się konferencja naukowa „PPS w walce o niepodległość Polski i sprawiedliwość społeczną. Dorobek i perspektywy rozwoju”.
Konferencję organizowała Komisja Historyczna pod patronatem Komitetu Obchodów 130-lecia Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

Okręgowy Komitet Warszawski Polskiej Partii Socjalistycznej przyjął w dniu 6 października 2022 roku stanowisko wspierające skierowanie do Komisji Etyki Poselskiej skargi wobec posła A. Sośnierza w sprawie jego wypowiedzi na temat socjalizmu. Wypowiedź tę uznano za karygodną, nie do przyjęcia w cywilizowanym państwie demokratycznym. Narusza ona bez wątpienia historyczną pamięć i tradycje polskiej demokracji, które oparte są o poszanowanie innych, niż kapitalizm, poglądów politycznych i ideowych.

Więcej …
 

W dniu 30 września 2022 roku w Łodzi odbyło się w ramach obchodów 130-lecia PPS, zorganizowane przez działaczy PPS i Komisję Historyczną PPS, spotkanie dotyczące historii i dorobku PPS.

Więcej …
 

W dniu 17 września 2022 roku w Warszawie odbyło się zebranie Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 13 września 2022 roku w Warszawie odbyło się otwarte zebranie Rady Mazowieckiej PPS poświęcone sprawom przygotowań socjalistów i lewicy do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

Więcej …
 

W dniu 11 września 2022 roku w Ewinie (woj. łódzkie) odbyły się tradycyjne obchody 78 rocznicy słynnej bitwy partyzanckiej oddziałów 3 Brygady Armii Ludowej im. J. Bema z niemieckim najeźdźcą.

Więcej …
 

Z inicjatywy Socjaldemokracji Polskiej, jak podał portal PPS, odbyło się w dniu 5 września 2022 roku w siedzibie OPZZ w Warszawie spotkanie partii politycznych reprezentujących część demokratycznej opozycji. Uczestniczyli: Polska Partia Socjalistyczna, Partia Zieloni, Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska, Unia Pracy oraz Wolność i Równość.

Więcej …
 

1 września br. minęła 30 rocznica brutalnego mordu Premiera Rządu Polskiego Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Soskiej.

Więcej …
 

W dniu 31 sierpnia 2022 roku w Warszawie odbyło się zebranie Rady Mazowieckiej Polskiej Partii Socjalistycznej. Uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji okręgowych Mazowsza: z Warszawy, Płocka, Piotrkowa Trybunalskiego oraz samodzielnych kół.

Więcej …