BRICS

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021. Jak zwykle, na Konferencji głoś zabrali przywódcy wszystkich 5 państw należących do BRICS. A oto najważniejsze stwierdzenia zawarte w ich przemówieniach:
Narendra Modi: BRICS stał się wpływowym (liczącym się) głosem występującym w imieniu krajów rozwijających się (emerging countries) w świecie, ale powinien być on jeszcze bardziej wydajny (productive) w następnych 15 latach. Szczególnie ważne znaczenie ma współdziałanie państw członkowskich w ramach realizacji „BRICS Counter-Terrorism Action Plan” oraz ich wspólne stanowisko dot. wielobiegunowości (multilateralizmu) we stosunkach międzynarodowych;
Xi Jinping: zawarł w swoim przemówieniu wiele doniosłych propozycji dla dalszych działań BRICS, a mianowicie: promowanie rzeczywistego multilateralizmu, umacnianie globalnej solidarności w walce przeciwko Covid-19, umacnianie otwartości i wzrostu gospodarczego w oparciu o innowacje oraz promowanie wspólnego rozwoju, Bardziej konkretnie - państwa BRICS powinny: umacniać współpracę w zakresie ochrony zdrowia w duchu solidarności oraz w sferze szczepionek z uwzględnieniem jednakowego (równoprawnego) dostępu dla wszystkich, rozwijać współpracę gospodarczą w duchu wzajemnych korzyści, doskonalić współpracę polityczną i w dziedzinie bezpieczeństwa w duchu uczciwości i sprawiedliwości oraz rozszerza wymianę społeczną (między ludźmi) w dążeniu do wzajemnego uczenia się od siebie; (nota bene: do tej pory ChRL dostarczyła ponad miliard szczepionek dla przeszło 100 krajów i organizacji międzynarodowych i zamierza zwiększyć tę liczbę (szczepionek) do 2 miliardów do końca 2021 r. oraz przekazać jeszcze w tym roku 100 mln szczepionek dla bratnich krajów rozwijających się. Zaś dotacja  chińska dla COVAX wyniosła 100 mln USD);
Władimir Władimirowicz Putin: wycofanie sił zbrojnych USA (i ich sojuszników) z Afganistanu może doprowadzić do nowego kryzysu w tym kraju i regionie. Nie wiadomo jeszcze, jak to będzie wpływać na bezpieczeństwo regionalne i globalne? W każdym jednak razie ten kryzys będzie wywierał wpływ i stanowił zagrożenie w stosunku do państw sąsiadujących z Afganistanem. Jednak Afganistan nie powinien kreować tego zagrożenia, stanowić źródło terroryzmu i obrotu narkotykami, zwłaszcza że sytuacja w świecie jest bardzo niespokojna (rather turbulent);
Cyril  Ramaphosa (RPA):  ocenił wysoko współpracę między państwami BRICS w walce z pandemią; niemniej jednak niezbędne jest zapewnienie równego dostępu obywateli do szczepionek, do diagnozy i do terapii oraz zwiększenie produkcji szczepionej w świecie i  dbałości o sytuację obywateli, o dobrobyt społeczny oraz o odrodzenie gospodarcze;
Jair Bolsonaro (Brazylia): wyraził uznanie dla pomyślnej współpracy pomiędzy Indiami, Chinami i Brazylią w walce z pandemią, a także dla współdziałania Indii i Brazylii w sferze nauki i techniki oraz energii i ochrony zdrowia.
Na zakończenie Konferencji „na szczycie” uchwalono New Delhi Declaration. Jest to obszerny (74 punkty) i kompleksowy dokument obejmujący kluczowe zagadnienia i propozycje dotyczące samej BRICS i kwestii globalnych. Dotyczą one, m.in., multilateralizmu w stosunkach międzynarodowych, zreformowania ONZ, łącznie z Rada Bezpieczeństwa, rozwiązywania spraw sporych metodami pokojowymi a nie siłowymi. Uwypuklono potrzebę prowadzenia dialogu wewnątrz afgańskiego i wyrażono ostre słowa potępienia wobec aktów terroru, jakie miały miejsce wokół lotniska w Kabulu. Przewodnictwo BRICS w 2022 r. obejmą Chiny.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 

Statystyka

Odsłon : 5973333

Temat dnia

Unia Europejska socjalna a nie liberalna

Spór polskiego rządu na wielu frontach z instytucjami UE rozpala znaczną część opinii publicznej w Polsce do granic czerwoności. Jedni – strona rządowa i jej gorący zwolennicy i tzw. “eurosceptycy” – uparcie twierdzą, że to walka o polską suwerenność i że nie dało się tego uniknąć. Druga z kolei, czyli jak to lubią o sobie mówić – “euroentuzjaści” – mobilizują się pod hasłem “walki o przyszłość Polski w Unii” i “obrony europejskich wartości”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …
 

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

Więcej …
 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Uczestniczący w nim członkowie wyrazili uznanie dla ustępującego Komitetu, którego pracami kierował tow. Janusz Ptaszkiewicz.
Komitet uzyskał absolutorium od uczestników zebrania.

Więcej …
 

Zbigniew Sowa – działacz lewicy z Pomorza poinformował, że w dniu 29 lipca 2021 roku  w Sosnowcu zawiązała się grupa 11 osób inicjująca powołanie do życia nowej lewicowej partii politycznej o nazwie: POLSKI RUCH LEWICOWY, którego zwieńczeniem będzie spotkanie założycielskie planowane na połowę września br. w Warszawie.

Więcej …
 

Tradycyjnie, co roku, z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej składają kwiaty przed pomnikami, tablicami pamięci i na grobach ofiar tego największego w XX wieku zbiorowego aktu walki o wolność i niepodległość Polski.

Więcej …