Relacje Federacja Rosyjska - USA

Wideokonferencja Prezydenta USA Joe Bidena i Prezydenta Rosji Władimira Putina - o czym rozmawiano co ustalono.
Uprzedzając histeryków piszących u mnie komentarze. Niczego nie komentuję, acz polecam tłumaczenia komunikatów wydanych przez Administrację Białego Domu  i Kremla po dzisiejszym spotkaniu.
Zobaczą Państwo jak to się ma do tego co czytacie w naszych mediach.

Komunikat Białego Domu
"Prezydent Joseph R. Biden, Jr. przeprowadził dziś bezpieczną rozmowę wideo z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, aby omówić szereg kwestii z agendy amerykańsko-rosyjskiej.
Prezydent Biden wyraził głębokie zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych i naszych europejskich sojuszników eskalacją sił otaczających Ukrainę przez Rosję i dał jasno do zrozumienia, że USA i nasi sojusznicy zareagują silnymi środkami gospodarczymi i innymi w przypadku eskalacji militarnej.
Prezydent Biden potwierdził swoje poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz wezwał do deeskalacji i powrotu do dyplomacji.
Dwaj prezydenci zlecili swoim zespołom dalsze działania, a Stany Zjednoczone zrobią to w ścisłej współpracy z sojusznikami i partnerami.
Prezydenci omówili także dialog amerykańsko-rosyjski dotyczący stabilności strategicznej, odrębny dialog dotyczący oprogramowania ransomware, a także wspólne prace nad kwestiami regionalnymi, takimi jak Iran."

Komunikat administracji Kremla
"W formie wideokonferencji Władimir Putin odbył długą rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Josephem Bidenem.
W szczególności rozmawiano o realizacji ustaleń szczytu rosyjsko-amerykańskiego, który odbył się w Genewie w czerwcu 2021 roku. Zwrócono uwagę na wagę konsekwentnej realizacji osiągniętych na najwyższym szczeblu porozumień oraz o zachowanie „ducha Genewy” przy rozpatrywaniu kwestii stosunków dwustronnych i innych problemów pojawiających się między Rosją a Stanami Zjednoczonymi.
W tym kontekście prezydenci przypomnieli sojusz obu krajów podczas II wojny światowej. Podkreślali, że poniesionych wówczas strat  nie należy zapominać, a sam sojusz powinien służyć jako przykład do budowania kontaktów i wspólnej pracy w dzisiejszych realiach.
Dominujące miejsce w rozmowie zajęły problemy związane z wewnętrznym kryzysem ukraińskim oraz brakiem postępów w realizacji porozumień mińskich z 2015 roku, które są niekwestionowaną podstawą pokojowego rozwiązania. Prezydent Rosji na konkretnych przykładach zilustrował niszczycielską linię Kijowa, zmierzającą do całkowitego demontażu porozumień mińskich i porozumień zawartych w „formacie normandzkim”, wyraził poważne zaniepokojenie prowokacyjnymi działaniami Kijowa przeciwko Donbasowi.
Ze swojej strony Joseph Biden podkreślił rzekomo „groźny” charakter ruchów wojsk rosyjskich w pobliżu granic Ukrainy i przedstawił sankcje, które Stany Zjednoczone i ich sojusznicy byliby gotowi zastosować w przypadku dalszej eskalacji sytuacji .
W odpowiedzi Władimir Putin podkreślił, że nie należy przerzucać odpowiedzialności na barki Rosji, gdyż to NATO podejmuje niebezpieczne próby podboju terytorium Ukrainy i buduje swój potencjał militarny u naszych granic. Dlatego Rosja jest poważnie zainteresowana uzyskaniem wiarygodnych, prawnie ustalonych gwarancji, które wykluczają ekspansję NATO na wschód i rozmieszczenie ofensywnych systemów broni uderzeniowej w państwach sąsiadujących z Rosją.
Przywódcy zgodzili się poinstruować swoich przedstawicieli o zaangażowanie się w merytoryczne konsultacje w tych drażliwych kwestiach.
Wymieniając poglądy na temat bezpieczeństwa informacji, obie strony podkreślały znaczenie aktywnego i toczącego się dialogu na ten temat. Wyrazili gotowość do kontynuowania praktycznej współpracy w  zakresie spraw karno-procesowych i operacyjno-technicznych w obszarach zwalczania cyberprzestępczości.
Rozważono stan rzeczy dotyczący wokół Wspólnego kompleksowego planu działania w sprawie irańskiego programu jądrowego. Prezydent Rosji zwrócił uwagę na znaczenie jej pełnego wdrożenia we wstępnie uzgodnionych ramach. Liderzy wyrazili nadzieję, że wznowione pod koniec listopada w Wiedniu negocjacje w tej sprawie odbędą się w konstruktywnym duchu i pozwolą na podjęcie decyzji akceptowalnych dla wszystkich uczestników.
Omówiono kwestie dwustronne. Stwierdzono, że współpraca jest nadal niezadowalająca. Przejawia się to w szczególności w trudnościach, jakich doświadczają w swojej pracy „okrojone” placówki dyplomatyczne obu krajów. Władimir Putin podkreślił, że wszystko to jest konsekwencją linii władz amerykańskich, które pięć lat temu zaczęły praktykować na dużą skalę restrykcje, zakazy i masowe wydalenia rosyjskich dyplomatów, na co zmuszeni jesteśmy reagować w lustrzany sposób .
Strona rosyjska zaproponowała zniesienie wszystkich nagromadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu misji dyplomatycznych, co mogłoby służyć także normalizacji innych aspektów stosunków dwustronnych.
Prezydenci wyrazili opinię, że Rosja i Stany Zjednoczone, biorąc pod uwagę ich szczególną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego bezpieczeństwa i stabilności, będą kontynuować dialog i niezbędne kontakty.
Ogólnie rozmowa była szczera i rzeczowa. "

Krzysztof Podgórski - Facebook 08.12.2021

 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Statystyka

Odsłon : 7340299

Temat dnia

Dwa światy

Dwa światy, ten sam dzień. Dwie strony tej samej politycznej monety. Kilka, kilkanaście tysięcy ludzi w Warszawie wczoraj na placu Zamkowym to na pewno nie był milion z roku 2023, ale i moment organizacji tego wydarzenia był inny.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 25 maja 2024 roku minęła 10 rocznica śmierci Generała Wojciech Jaruzelskiego. Z tej okazji odbyły się uroczystości złożenia kwiatów przed grobem Generała na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W wydarzeniu tym uczestniczyła grupa kilkudziesięciu najbliższych współpracowników i przyjaciół Generała oraz rodzina.

Więcej …
 

17 maja 2024 r. Rada Mazowiecka PPS zorganizowała Konferencję Programową pt. Założenia ideowe PPS a postęp cywilizacyjny. W konferencji uczestniczyli aktywiści PPS i OM PPS oraz liczna grupa bezpartyjnych socjalistów.

Więcej …
 

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 1 maja 2024 roku, odbyły się na Placu Grzybowskim w Warszawie centralne uroczystości Święta Pracy zorganizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ugrupowań lewicowych: PPS, Nowej Lewicy, Unii Pracy oraz OPZZ, a także Młodych Socjalistów, Porozumienia Socjalistów i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego. Uczestniczyli przedstawiciele branżowych związków zawodowych i licznie mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

W Nałęczowie w dniach 24-26 kwietnia 2024 roku odbyła się pod patronatem naukowym  Profesor Marii Szyszkowskiej interdyscyplinarna i międzyśrodowiskowa konferencja naukowa „Odmiany wspólnot oraz ich znaczenie z punktu widzenia jednostki i państwa”.  Patronat nad konferencją objęły: Wszechnica Polska w Warszawie, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich.

Więcej …
 

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze. Omówiono wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 7 kwietnia. Jak wynika z przygotowanego sprawozdania, PPSowcy na Mazowszu startowali z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy.

Więcej …
 

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w Płocku odbyło się zebranie Organizacji Okręgowej PPS z udziałem kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych. W zebraniu uczestniczył przewodniczący Rady Naczelnej PPS, senator Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

W dniu 23 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się Konwencja Polskiego Ruchu Lewicowego. Przyjęto uchwały programowe. Zostały wybrane nowe władze.

Więcej …
 

W dniu 13 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się debata "Media publiczne z lewicowej perspektywy". Organizatorami była Polska Partia Socjalistyczna i Centrum Imienia Daszyńskiego.W panelu dyskusyjnym wystąpili: posłanka Paulina Matysiak, dr Andrzej Ziemski i Jakub Pietrzak.

Więcej …
 

W dniach 11 -13 marca, 2024 roku w Tarnowie, obradował III Kongres Pokoju zorganizowany przez prof. Marię Szyszkowską z udziałem środowisk naukowych z całej Polski. Otwarcia Kongresu dokonali: Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Członek Komitetu Prognoz <Polska 2000 Plus> przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz  Prof. dr hab. Tadeuszu Mędzelowski Dr H. C. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2024 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Mazowieckiej PPS. Poświęcone ono było analizie aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Oceniono jej wpływ na zadania i politykę Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 grudnia 2023 roku w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Organizacji Młodzieżowej PPS „Młodzi Socjaliści”, która zawiązała się ponownie w wyniku otwartej inicjatywy władz centralnych PPS.

Więcej …