O Wojciechu Jaruzelskim i o Polsce

Książkę tą Aleksander Kwaśniewski opisuje, że jest fascynująca. Jest opowieścią o dwóch znanych postaciach. Generał Wojciech Jaruzelski jest wielką postacią polskiej historii drugiej połowy XX wieku. Człowiek, przede wszystkim, wojska. Był także przecież człowiekiem polityki i władzy. Nadzwyczajnym, dalekim od partyjnej rutyny, z silną osobowością i talentem. Działał, dowodził i rządził w czasach niezwykle trudnych i był zdolny podejmować decyzje wyjątkowo ciężkie, bolesne, tragiczne – jak stan wojenny, ale zamknął swą polityczną drogę dziełem wyjątkowy – Okrągłym Stołem i pokojowym przekazaniem władzy, także tej prezydenckiej. Wojciech Jaruzelski budził i budzi silne kontrowersje. To świadczy o Jego roli w naszej historii.
Drugą postacią jest Profesor Jerzy Wiatr. Wybitny socjolog z ogromnym dorobkiem, szanowany na świecie. Od zawsze człowiek lewicy. Kluczem jego filozofii był realizm polityczny i kwestia usytuowania Polski w pojałtańskiej rzeczywistości. W końcu lat. 80. włączył się w ruchy reformatorskie w Partii, nie tylko z nimi sympatyzował, ale wspierał, brał udział, walczył. W III RP rozwinął swoją aktywność na wszystkich dostępnych polach: nauka, polityka ministerstwo edukacji narodowej, Sejm, Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, debaty publiczne, artykuły. Jest więc nie tylko świadkiem, ale ważnym aktorem historii.
Trzecią ważną postacią tej książki – jak zauważa Aleksander Kwaśniewski – jest pułkownik, doktor, Gabriel Zmarzliński, który prowadzi rozmowę. Był wieloletnim współpracownikiem Generała, dziś jest najbardziej zaangażowanym obrońcą prawdy o Wojciechu Jaruzelskim i okresie jego aktywności politycznej.
Książka „O Wojciechu Jaruzelskim i o Polsce” jest „wywiadem-rzeką” z Profesorem Jerzym Wiatrem o Generale Wojciechu Jaruzelskim. Stwarza to szerokie pole do refleksji i wspomnień Profesora na temat samego Generała, jego zachowań, opinii i motywacji działania, szczególnie w sytuacjach ekstremalnych, a tych, jak wiemy w tamtych przełomowych latach było wiele. Ciekawe wątki tej rozmowy dotyczą kształtowania się praktycznej wizji nowej rzeczywistości po roku 1989, szczególnie po obradach Okrągłego Stołu.
Szczególnie interesujące są wątki dotyczące źródeł współczesnego polskiego konserwatyzmu i przechylonej w prawą stronę sceny politycznej. Niemniej ważne dotyczące sytuacji w polskich środowiskach lewicowych po samorozwiązaniu się PZPR. Zwraca uwagę również wątek osobisty dotyczący przyjacielskich więzi pomiędzy Generałem a Profesorem. Uprawnia ten fakt Profesora do sformułowania fundamentalnej, dotyczącej stanu wojennego opinii, w której stwierdza, że …decyzją z grudnia1981 roku Wojciech Jaruzelski ocalił Polskę przed katastrofą, a zarazem zachował – a nawet wzmocnił – pozycję polityczną, dzięki której niespełna osiem lat później był w stanie – jako pierwszy z przywódców państw socjalistycznych – rozpocząć rozmowy z demokratyczną opozycją, wynikiem czego było ewolucyjne, oparte na uzgodnionym kompromisie, przejście Polski do demokracji.
Książka jest niezwykle bogata treściowo i merytorycznie, obejmuje swym zakresem czasowym właściwie cały okres Polski Ludowej i III RP. Tytuły rozdziałów wskazują w chronologicznym porządku główne przestrzenie zainteresowania obydwu rozmówców. Są to: Lata pracy w wojsku (1957-1968), Lata wielkiego kryzysu (1980-1989), Okrągły Stół (1989), Okres prezydentury (1989-1990), Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (1991-1996), Amerykańska „wyprawa” (1996), Dozgonna przyjaźń.
Bardzo wartościowy w sensie merytorycznym wydaje się być pomysł zarówno tematu jak i rozmówcy. Pozwoliło to autorowi, Gabrielowi Zmarzlińskiemu, na wydobycie wielu nowych wątków wynoszących prawdę o polskich latach 80. XX wieku ponad fałsz i domniemania, które kształtują niestety i dziś  nieprawdziwy wizerunek ludzi i pamięć o tamtym czasie i wydarzeniach.

Andrzej Ziemski
---
Jerzy Wiatr „O Wojciechu Jaruzelskim i Polsce”. Rozmawia Gabriel Zmarzliński. Wydawnictwo Vi-Press Joanna Świerczyńska. Warszawa 2021. Stron 122.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

Przestudiowałem nową książkę Grzegorza Kołodki pod trochę pretensjonalnym tytułem „Wojna i pokój”. Cel książki jest wyraźnie określony następującą deklaracją: „przyszłość traktuje się w dwóch kategoriach – nieuniknionej i możliwej. Obecnie tego, co się na pewno stanie, jest dużo mniej niż tego, co stać się może.

Więcej …
 

14 listopada 2014 r.  w Chinach ukazał się I tom książki autorstwa prezydenta Xi Jinping’a – Zarządzanie Chinami (ang. The Governance of China). Aktualnie, od sierpnia 2022 roku rozpowszechniany jest czwarty tom

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Statystyka

Odsłon : 6807922

Temat dnia

Klęska amerykańskiej hard power w Iraku

20.03.2023. przypada 20. rocznica agresji US Army i wojsk sojuszniczych w Iraku. Wracam często myślami do tamtych wydarzeń, wspominając, np., kompromitujące przemówienie Colina Powella, ówczesnego Sekretarza Stanu USA (w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, 03.02.2003.), który usiłował uzasadniać a priori „celowość” tej agresji.

Więcej …

Wywiad tygodnia

Lewica przed wyborami 2023

Z Pauliną Piechna-Więckiewicz wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy rozmawia Przemysław Prekiel

W jakiej konfiguracji Lewica przygotowuje się do wyborów? Wspólna lista jest już chyba nierealna?


Od początku mówiliśmy, żeby Zjednoczona Prawica przestała rządzić, to opozycja musi mieć jakiś pomysł i pakiet do zaoferowania dla Polek i Polaków. Samo odsunięcie PiS od władzy to za mało. Obecnie nie ma większej woli na opozycji do tego, żeby tworzyć wspólną listę.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 17 marca 2023 roku przedstawiciele lewicy w ramach akcji promocyjnej „Lewica w trasie" po Polsce zaaranżowali spotkania w całej Polsce. Jednym z miast na tej liście był Piotrków.

Więcej …
 

W dniu 10 marca 2023 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS Mazowsze.

Więcej …
 

W dniu 7 marca 2023 roku w Warszawie obradował zorganizowany z inicjatywy prof. Marii Szyszkowskiej Kongres Pokoju, na którym zgromadzili się przedstawiciele środowisk naukowych, działacze społeczni różnych orientacji ideowych, literaci, dziennikarze.

Więcej …
 

W dniu 27 lutego 2023 roku w Warszawie, w siedzibie Senatu RP wiodące partie lewicowe: Polska Partia Socjalistyczna, Nowa Lewica, Lewica Razem i Unia Pracy podpisały porozumienie, którego celem jest wspólny start w wyborach parlamentarnych oraz następujących po sobie wydarzeniach cyklu wyborczego.

Więcej …
 

W dniu 5 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się ważne posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. W posiedzeniu uczestniczyli poza członkami Rady Naczelnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej i Centralnego Sądu Partyjnego członkowie Koła Parlamentarnego PPS.

Więcej …
 

W dniu 3 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu redakcyjnego „Przeglądu Socjalistycznego” z okazji wydania numeru kwartalnika za rok 2022. W spotkaniu uczestniczyli autorzy pisma, grupa czytelników oraz działaczy ruchu socjalistycznego.

Więcej …
 

W dniu 17 stycznia 2023 roku przed Grobem Nieznanego Żołnierza przedstawiciele organizacji kombatanckich i wojskowych złożyli kwiaty z okazji 78 rocznicy wyzwolenia Warszawy. Organizatorem uroczystości był Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2022 roku, jak podała Polska Agencja Prasowa, Koło Parlamentarne PPS dokonało zmiany na funkcji przewodniczącego. Odwołany został senator Wojciech Konieczny, przewodniczący Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 11 stycznia 2023 roku w Warszawie obradowała Rada Mazowiecka Polskiej Partii Socjalistycznej. Zebranie poświęcone było problemom towarzyszącym przygotowaniom do mających się odbyć w 2023 roku w Polsce wyborom parlamentarnym, a w perspektywie wyborom samorządowym i do Parlamentu Europejskiego.

Więcej …
 

W dniu 5 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze po Walnym Zgromadzeniu posiedzenie zarządu Porozumienia Socjalistów. Wybrano Prezydium Zarządu w składzie: dr Andrzej Ziemski – prezes, Kazimierz Treger – wiceprezes, Czesław Kulesza – sekretarz generalny, Zbigniew Dymke – skarbnik oraz członkowie zarządu – Jan Herman, dr Marta Kościelecka i Piotr Lewandowski.

Więcej …
 

Prezydium Rady Naczelnej PPS opublikowało w dniu 28 grudnia 2022 roku Stanowisko w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie wyborczym.

Więcej …
 

W dniu 17 grudnia 2022 roku w Warszawie w trybie mieszanym (hybrydowym) odbyło się I(VII) Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów. Stowarzyszenie pod tą nazwą działa od 3 lat, wcześniej od roku 2004 działało jako Ruch Społeczny Praca-Pokój-Sprawiedliwość.
Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów miało charakter statutowy, sprawozdawczo-wyborczy.

Więcej …