Międzynarodowa Organizacja Dziennikarzy (IOJ)

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.


Międzynarodowa Organizacja Dziennikarzy powstała w roku 1948 w wyniku podziału ruchu zawodowego  dziennikarzy, jako zapowiedź i efekt zimnej wojny. W MOD zrzeszone były organizacje dziennikarskie ówczesnych krajów socjalistycznych oraz krajów tzw. rozwijających się. Siedziba organizacji znajdowała się w Pradze. MOD była zjawiskiem ogólnoświatowym w okresie swego istnienia, prowadziła efektywną współpracę z aktywnymi organizacjami międzynarodowymi jak np. UNESCO oraz z rządami wielu krajów, szczególnie rozwijających się. Państwa zachodnie w odpowiedzi powołały w roku 1952 Międzynarodową Federację Dziennikarzy z siedzibą w Brukseli.
Trzeba przypomnieć, że członkiem MOD było też Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, po roku 1982 Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL, a po roku 1990 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. Polscy dziennikarze odgrywali w działalności MOD znaczącą rolę, funkcję sekretarza tej organizacji pełnił od roku 1956 nieprzerwanie do roku 1990 Polak (Mieczysław Kieta, Sergiusz Kłaczkow i Marek Jurkowicz). W tamtym okresie polskie dziennikarstwo miało poprzez MOD ważne okno na świat. Znaczna część kontaktów międzynarodowych, które pozwalały pogłębiać wiedzę o problemach współczesności odbywała się właśnie poprzez MOD.
Opracowana przez profesora Nordenstrenga monografia wydana została w języku angielskim przez Wydawnictwo Karolinum Press, które należy do Charles University w Pradze Czeskiej. Nosi ona tytuł: „The rise and fall of the International Organization of Journalists based in Prague 1946-2016”.
Monografia zawiera trzy części merytoryczne: pierwszą – Historia Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy, druga – Wspomnienia dotyczące MOD (18 autorów) oraz trzecia – Dokumentacja MOD.
Nawet pobieżna lektura tego dzieła upoważnia do wydania opinii pozytywnej i podziękowania Autorowi i Redaktorowi – profesorowi Kaarle Nordenstreng za rzetelność w doborze materiałów, wierność wobec ogromu problemów, które wymagały selekcji, a także za czas kilkunastu lat poświęcony tej pracy.
Osobiście okres współpracy polskiego dziennikarstwa z MOD odnotowuję bardzo pozytywnie. Jako przedstawiciel Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w latach 1986-1996 uczestniczyłem aktywnie w kontaktach z centralą MOD w Pradze, jak również w kontaktach z wielu organizacjami dziennikarskimi na wszystkich kontynentach. Wyłaniały się wówczas z tej współpracy dwa główne zagadnienia: wymiana doświadczeń na temat problemów etyki zawodowej i profesjonalizmu dziennikarskiego na tle rewolucji technologicznej oraz rola dziennikarzy w ogólnoświatowym ruchu pokoju, w którym wiodącą rolę odgrywały kraje rozwijające się. Jako polskie środowisko dziennikarskie odnosiliśmy z przynależności do MOD i tej współpracy realne korzyści.

Andrzej Ziemski
---
Nordenstreng Kaarle, The rise and fall of the International Organization of Journalists based in Prague 1946-2016. Useful recollections part III. Charless University, Karolinum Press, Praga 2020, stron 546.

 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 94 gości 

Statystyka

Odsłon : 5968648

Temat dnia

Unia Europejska socjalna a nie liberalna

Spór polskiego rządu na wielu frontach z instytucjami UE rozpala znaczną część opinii publicznej w Polsce do granic czerwoności. Jedni – strona rządowa i jej gorący zwolennicy i tzw. “eurosceptycy” – uparcie twierdzą, że to walka o polską suwerenność i że nie dało się tego uniknąć. Druga z kolei, czyli jak to lubią o sobie mówić – “euroentuzjaści” – mobilizują się pod hasłem “walki o przyszłość Polski w Unii” i “obrony europejskich wartości”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …
 

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

Więcej …
 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Uczestniczący w nim członkowie wyrazili uznanie dla ustępującego Komitetu, którego pracami kierował tow. Janusz Ptaszkiewicz.
Komitet uzyskał absolutorium od uczestników zebrania.

Więcej …
 

Zbigniew Sowa – działacz lewicy z Pomorza poinformował, że w dniu 29 lipca 2021 roku  w Sosnowcu zawiązała się grupa 11 osób inicjująca powołanie do życia nowej lewicowej partii politycznej o nazwie: POLSKI RUCH LEWICOWY, którego zwieńczeniem będzie spotkanie założycielskie planowane na połowę września br. w Warszawie.

Więcej …
 

Tradycyjnie, co roku, z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej składają kwiaty przed pomnikami, tablicami pamięci i na grobach ofiar tego największego w XX wieku zbiorowego aktu walki o wolność i niepodległość Polski.

Więcej …