Wielostronny autoportret pokolenia ZMP

Autobiografia Wiktora Kineckiego w interesujący sposób prezentuje dziewięćdziesiąt lat jego losów, życia rodzinnego i bardzo zróżnicowanej działalności zawodowej. Autor ukazuje lata dziecięce w latach II Rzeczypospolitej  w rodzinnym Międzychodziu, wczesne lata pracy w trudnym czasie okupacji niemieckiej, przyspieszoną naukę szkolną po zakończeniu wojny, duża aktywność w ruchu młodzieżowym w tym także kilkuletnią działalność w kierownictwie Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej w Budapeszcie. Studia wyższe w Uniwersytecie Adama Mickiewicza/socjologia/ a następnie w Uniwersytecie Warszawskim/ politologia/ łączył z pracą zawodową na różnych stanowiskach.
Znajomość języków obcych ułatwiła Kineckiemu pracę w kierownictwie Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej, w podróżach służbowych do wielu krajów świata oraz w pełnieniu funkcji ambasadora RP w Indiach, Cejlonie /Sri Lance/, Nepalu i Singapurze w latach 1971 -1975, a ambasadora w Jugosławii w latach 1979-1986. W latach1964-1969 był wyróżniającym się Naczelnikiem  Związku Harcerstwa Polskiego, Był też etatowym działaczem partii rządzącej jako zastępca kierownika  Wydziału Zagranicznego KC PZPR, I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Siedlcach /1975-1979/ i w Gorzowie Wielkopolskim /1986-1990/. Boleśnie odczuł  trudny okres przemian ustrojowych i  poszukiwanie pracy  w nowej sytuacji politycznej. Po przejściu na emeryturę przez  25 lat był  nauczycielem w szkołach: podstawowej, średniej, policealnej i wyższej.
Autobiografia Wiktora Kineckiego ma wiele wątków podobnych doświadczeniom wydanych wcześniej pamiętnikarskich opracowań trzech profesorów: Franciszka Ryszki -  „Pamiętnik inteligenta,” ,Jerzego Łukaszewicza  „Iść jak prowadzi busola. W europejskim kręgu nauki i dyplomacji. Wspomnienia” i Władysława Markiewicza- „Sto lat przeciw głupocie”. Ryszkę, Łukaszewicza, Markiewicza i Kineckiego łączą zbliżone doświadczenia pokoleniowe: poznali  rzeczywistość II Rzeczypospolitej, przeżyli trudny okres okupacji niemieckiej, opanowali „język wroga” i aktywnie pracowali na różnych stanowiskach w latach powojennych. Ryszka i Markiewicz zrobili karierę naukową i przez kilka lat współtworzyli polsko-niemiecką komisję podręcznikową. Łukaszewicz   to zarazem uczony, dyplomata i emigrant polityczny w latach PRL. Natomiast Kinecki pełnił wiele funkcji państwowych i partyjnych, a po zmianach ustrojowych był   nauczycielem języka niemieckiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku był uważany za racjonalnego i życzliwego profesora. Ceniono jego wiedzę, dobre rozeznanie złożoności  losów naszego kraju oraz dobrą znajomość przemian współczesnego świata
Autor wielobarwnie prezentuje drogi swojego życia na różnych stanowiskach w kraju i poza granicami. Ukazuje specyfikę i warunki działania w kolejnych miejscach pracy. Wskazuje na awans życiowy pokolenia powojennego, przemiany w kraju i na tym tle dorobek osobisty i rodzinny.  Z największym entuzjazmem ujmuje działalność w ruchu młodzieżowym. Barwnie i ciekawie opowiada o licznych podróżach po świecie. Potrafił dowodzić własnych racji nawet w stosunku do najwyższych przełożonych /gen. Wojciecha Jaruzelskiego, premiera Piotra Jaroszewicza/. Pracę wzbogacają opinie wielu osób. Imponująca jest liczba nazwisk występujących w pracy: członków rodziny, przyjaciół, kolegów,  współpracowników i podwładnych. W pracy zastosowane zostały bardzo urozmaicone formy przekazu. Wywody autora wzbogacają fragmenty wcześniejszych publikacji, teksty żony, opinie dziennikarzy i uczniów oraz fragmenty wywiadów. Unikalnym dokumentem jest zamieszczona w pracy fotokopia osobistego pisma premiera Indii Indiry Ghandi do autora . Autobiografia ma niepowtarzalny tytuł i niebanalne nazwy poszczególnych rozdziałów. Wzbogacają ją liczne zestawy zdjęć dokumentujące dokonania zawodowe i bogate związki rodzinne. Bardzo sympatycznie ukazana została  żona autora, pełniąca obowiązki  Pani Domu w różnych miastach kraju i zagranicy, a zarazem prowadząca tam  ulubioną działalność nauczycielską.   
Wiktor Kinecki zarówno w kraju, jak i w czasie misji zagranicznych, starał się o utrzymywanie osobistych kontaktów z podwładnymi i różnymi środowiskami. Poznawał trudne warunki życia  i pracy ludzi i w ten sposób prezentuje  pełniejsze oceny  podejmowanych spraw. Wzorowo rozwijał akcje harcerskie w czasie pełnienia funkcji Naczelnika ZHP. W końcowym etapie działalności partyjnej napotykał trudne sytuacje w sprawowaniu funkcji I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gorzowie Wielkopolskim.  Pogarszały się wówczas nastroje społeczne w województwie, osłabły prace  organizacji partyjnych  i  I sekretarz musiał mierzyć się z napastliwymi artykułami prasowymi.  W tym czasie poznał gorycz władzy w konfrontacji z rosnącą w siłę opozycją.     
Ambasador Kinecki rzetelnie wypełniał zadania dyplomatyczno-gospodarcze. Ze spotykanych w świecie polityków najbardziej cenił premier Indirę Ghandi za jej serdeczność dla otoczenia, skromność i wspaniałą pamięć. Inne cechy   osobowości i sprawowanych rządów ukazuje u przywódcy Jugosławii  Josipa Broz-Tito, zwłaszcza autorytarny system sprawowania władzy , nieprzystępność panującego i wyszukaną  rezydencją na wyspie Brioni. Podczas misji dyplomatycznej w Jugosławii   Kinecki był zaniepokojony narastającymi  dążeniami nacjonalistycznymi. Po śmierci Tito podziały narodowościowe i religijne oraz słabości w realizowaniu  rotacji władz doprowadziły  do rozpadu Jugosławii i tragicznych walk zbrojnych.
Autor pokazuje zmiany następujące w ciągu kilkudziesięciu lat życia osobistego w różnych etapach funkcjonowania  polskiego państwa.      Potrafił  umiejętnie łączyć pełnienie ważnych  w kraju i za granicą z troską o Rodzinę –żonę, córkę Ewę , syna Adama i wnuków. Jego wywody zostały zaprezentowane  pięknym językiem. W tym bogatym i rzetelnym opracowaniu zdarzają się tylko drobne usterki redakcyjne,  nie mające  wpływu na wartość publikacji.

Prof. dr hab. Kazimierz Łastawski    
---                                                                                 
Wiktor Kinecki, „ Ster prosto ,kurs 90 lat wstecz”,  Międzychód 2020, s. 325,                                                         

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości 

Statystyka

Odsłon : 6031800

Temat dnia

Czy będzie wojna?

Opinia społeczna w Polsce nie kieruje się racjonalnym oglądem polityki światowej. Teraz toczy się dyskusja nad ostrzeżeniami wywiadów USA, Wlk. Brytanii i Ukrainy przed atakiem wojskowym Rosji. I bezmyślnie się w to wierzy.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2021 roku przedstawiciele warszawskiej organizacji PPS, z okazji 103 rocznicy powołania Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem tego wielkiego socjalisty i demokraty.

Więcej …
 

 

W dniu 27 października 2021 roku, w 77. rocznicę bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu Stowarzyszenie „Pokolenia” zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …