Seksualność człowieka

Drukuj PDF
Felieton - Polityka bez masek                                        
prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
 
Ostatnio obchodzony był uroczyście na Uniwersytecie Warszawskim jubileusz prof. Andrzeja Jaczewskiego, lekarza i seksuologa oraz jubileusz prof. Michała Pietrzaka, najwybitniejszego specjalisty w dziedzinie prawa wyznaniowego. Jubileusze te miały na celu uczczenie odkrywczych prac i działań z pozoru w całkowicie odrębnych dziedzinach. Łączy je jednak działalność Jubilatów na rzecz wolności jednostki oraz tolerancji. Mam zaszczyt być współautorem obydwu ksiąg pamiątkowych.
Otóż żyjemy w warunkach zniewolenia treściami przekazywanymi przez media, a te są jednostronne w swojej wymowie. Nigdy dotąd manipulacja świadomością człowieka nie osiągnęła tak wielkich rozmiarów jak obecnie. Zdumiona jestem odwagą tych, którzy mówią nieprawdę, że nareszcie jesteśmy wolnym państwem i kontynuujemy rzekomo tradycje okresu dwudziestolecia międzywojennego. Po odzyskaniu wolności przez Polskę nie dominował w życiu publicznym pogląd religijny. Warto tu zaznaczyć, że w latach 1918 – 1939 KUL był uczelnią prowincjonalną, w której studiowali głównie księżą i zakonnicy. Nigdy nie zaznaczyła się u nas dominacja myśli chrześcijańskiej porównywalna z jej wszechwładnym oddziaływaniem dzisiaj.
Problem wolności i jej naruszeń dochodzi do głosu w rozmaitych dziedzinach, ale jest charakterystyczne, że z reguły dotyczy sfery seksualnej człowieka. Właśnie systemy totalitarne zarówno świeckie, jak i religijne starają się ograniczać wolność seksualną człowieka. Wprowadzają system nakazów i zakazów, by ujarzmić wolność seksualną. Traktowana jest ona jako zagrożenie dla porządku publicznego. Sporów dotyczących seksualności człowieka, czyli sfery grzesznej według wielu wyznań religijnych, nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć.
Jest oczywiste, że powinien wytworzyć się model europejskiego wychowania, obejmujący także seksualność, wolny od rozmaitych uprzedzeń. Ten problem staje się coraz bardziej żywotny w związku z migracją do Europy mieszkańców innych kontynentów, którzy przyznają seksualności człowieka wyższą rangę niż Europejczycy.
Człowiek stanowi całość psychosomatyczną, więc seksualność powinna być pojmowana jako naturalny składnik naszego życia od dzieciństwa do wieku sędziwego włącznie. Wolności gospodarczej, czyli neoliberalizmowi nie towarzyszy stosowna wolność w sferze obyczajów. Co więcej, bywamy okrutni wobec pragnień seksualnych rozmaitych mniejszości, by wymienić osoby kalekie, niesprawne intelektualne, chorych psychicznie, czy ludzi sędziwych. W stosownych domach, gdzie przebywają wymienione tu mniejszości, panuje niehumanitarny zakaz prowadzenia życia seksualnego. Towarzyszą temu komunały, że każdy człowiek ma prawo do szczęścia w ustroju demokratycznym.
Na prawo naturalne powołują się przedstawiciele etyki chrześcijańskiej, po to, by uzasadnić rozmaite restrykcje dotyczące sfery seksualnej. Ale z tego prawa nie wynikają konkretne wskazania. Sens tego prawa sprowadza się do normy: dobro należy czynić, zła należy unikać. Ponadto trzeba pamiętać, że funkcjonuje współcześnie wiele teorii na temat prawa natury, a w tym również i takie, które nie kwestionują skłonności homoseksualnych. Wypływa z nich pogląd, że ta postać życia seksualnego nie jest ani chorobą, ani nie jest nieszczęściem, ani nie jest zwyrodnieniem, co wmawia się naszemu społeczeństwu.
W XXI wieku większość państw europejskich przestała być strażnikiem chrześcijańskiego porządku moralnego, pozostawiając miejsce na funkcjonowanie rozmaitych odmian etyki. Są kraje europejskie, które przezwyciężyły pogląd, że możliwa jest jedynie koncepcja małżeństwa jako związku różnopłciowego i mającego na celu potomstwo. Jest to problem o znaczeniu nie tylko teoretycznym.
Przepływ ludności w obrębie Europy zmusi również i Polskę w przyszłości do tolerancji, do gwarantowania wolności nie tylko ekonomicznej. Na ten temat odbyła się 8 października konferencja w Brukseli, którą otworzyłam referatem na temat koniecznej redefinicji małżeństwa. Jest ono obecnie u nas definiowane zgodnie z przepisami kościelnymi prawa kanonicznego.
Ludzie nie tylko rozmaitych kultur, ale także tej samej mają odmienne podejście o sfery seksualnej. Nikt nie jest uprawniony do tego, by wyrokować, kto ma rację. Nie powinien funkcjonować jako jedyny pogląd, że seksualność ma być środkiem do przedłużania gatunku. 

Wydanie bieżące

Recenzje

makowskiRozmowa z tym byłym oficerem wywiadu daje lekcję pragmatyzmu i profesjonalizmu. Aleksander Makowski, odpowiadając na pytania dziennikarzy, nie tylko uchyla (skromnie) rąbka tajemnicy działania szpiegów, ale przede wszystkim oddziałuje na czytelnika spokojem, pokazuje sprawy w inny niż ostatnio obowiązujący sposób. Nie ma w nim żadnego poczucia winy czy wstydu za to, że służył wywiadowi PRL-u. Ba! Ani myśli nawet tłumaczyć się czy kajać za swojego ojca, który pracował w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego już w 1950 r.

Więcej …
 
 
centrum
 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Statystyka

Odsłon : 1182131

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …
 

 

 

 


 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Tragikomedia ukraińska

Dlaczego tragi...? Po pierwsze, dlatego, iż wydarzenia na Ukrainie, szczególnie w Kijowie, odzwierciedlają wielkie nieszczęście narodu ukraińskiego, który cierpi i ciągle nie może doczekać się normalności, dobrobytu, spokoju, zrównoważonego rozwoju i efektywnej współpracy z zagranicą. Co gorsza, są to cierpienia trwające od stuleci. Wytrzymałość społeczna jest na wyczerpaniu. To jest groźne dla wszystkich.  Po drugie, dlatego, iż obiektywnie sytuacja na Ukrainie jest dramatyczną ilustracją oraz wynikiem niedowładu i anachronizmu dotychczasowych „systemów”, szczególnie faszyzmu, sowietyzmu i neoliberalizmu, które zainfekowały ten kraj, a także – subiektywnie – wyrazem niezdolności jego elit politycznych i intelektualnych do wypracowania i do wdrożenia własnego optymalnego modelu ustrojowego.

Więcej …

Na lewicy

15 kwietnia 2014 roku odbył się na warszawskim cmentarzu wojskowym na Powązkach pogrzeb dra Łukasza Szymańskiego, działacza społecznego, dziennikarza i wydawcy. Był od ponad 24 lat aktywnym członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

31 marca 2014 roku w Warszawie odbyła się konferencja na temat wartości politycznych i wychowawczych w dorobku Jana Mulaka, socjalisty, żołnierza, wielkiego trenera. Świat Jana Mulaka - w 100 rocznicę urodzin, to tytuł konferencji.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 23 marca 2014 roku odbyła się mazowiecka konwencja podsumowująca półmetek władz SLD w tym regionie. Obrady otworzył przewodniczący mazowieckich struktur partyjnych, Włodzimierz Czarzasty, który podziękował zebranym za minione dwa lata współpracy. Wymienił także związki zawodowe, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, które od lat współpracują z SLD.

Więcej …
 

Dotarła do nas wiadomość, że 20 marca 2014 roku odszedł nagle, przeżywszy lat 46,  Marcin Kornak, działacz społeczny, założyciel i prezes Stowarzyszenia 'NIGDY WIĘCEJ', a także redaktor naczelny magazynu 'NIGDY WIĘCEJ'.

Więcej …
 

W związku z opublikowanym przez dziennik „Polska The Times” wywiadem z członkiem Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej – Józefem Piniorem, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego wydało w dniu 11 marca 2014 roku oświadczenie, w którym pisze o zdumieniu wynikającym z treści wywiadu.

Więcej …
 

W niedzielę 9 marca 2014 roku w Warszawie odbyła się tradycyjna Manifa związana m.in. z Międzynarodowym Dniem Kobiet, który świętowano dzień wcześniej. Uczestnicy Manify przeszli przez centrum Warszawy przed Sejm. W marszu wzięło udział blisko 5 tysięcy osób.

Więcej …
 

W dniu 13 lutego 2014 roku wręczono w Warszawie nagrody Fundacji imienia Hanki Bożyk, które są przyznawane od trzech lat w uznaniu wkładu w ratowanie życia ludzkiego.

Więcej …
 

Rada Krajowa Młodych Socjalistów poinformowała w dniu 10 lutego 2013 roku, że wydała oświadczenie, w którym skrytykowała utrwaloną w strukturach Sejmu RP oraz poszczególnych biur poselskich praktykę zatrudniania tzw. asystentów społecznych, których praca ma zwykle charakter całkowicie bezpłatny i wolontariacki.

Więcej …
 

Z okazji dwudziestej piątej rocznicy obrad „Okrągłego Stołu” w dniu 6 lutego 2014 roku w Sejmie odbyło się spotkanie „Okrągły Stół – doświadczenie polskie czy uniwersalna metoda na demokratyzację” organizowane przez Klub Parlamentarny SLD pod patronatem wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha.

Więcej …
 

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej wystosowała list do papieża Franciszka w związku z wielu inicjatywami prospołecznymi, które pojawiły się w ostatnim okresie w retoryce samego Ojca świętego i państwa watykańskiego. List ten przekazano drogą dyplomatyczną do adresata.

Więcej …
 

31 stycznia 2005 roku, równo 9 lat temu, zmarł Jan Mulak, wybitny Polak, socjalista, Honorowy Przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej. Miał wielkie zasługi w odbudowie PPS po 1989 roku i utrwalenia jej wizerunku, jako partii socjalistycznej i niepodległościowej.

Więcej …
 

Jak poinformowały w dniu 31 stycznia 2014 roku portale internetowe, dotychczasowy zespół w znaczącej części opuścił już oficjalnie redakcję „Dziennika Trybuna”. Powodem decyzji jest niedotrzymywanie obietnic przez wydawcę tytułu. Chodzi o zobowiązania pracodawcy wobec zatrudnionych lub współpracujących dziennikarzy.

Więcej …