Seksualność człowieka

Drukuj PDF
Felieton - Polityka bez masek                                        
prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
 
Ostatnio obchodzony był uroczyście na Uniwersytecie Warszawskim jubileusz prof. Andrzeja Jaczewskiego, lekarza i seksuologa oraz jubileusz prof. Michała Pietrzaka, najwybitniejszego specjalisty w dziedzinie prawa wyznaniowego. Jubileusze te miały na celu uczczenie odkrywczych prac i działań z pozoru w całkowicie odrębnych dziedzinach. Łączy je jednak działalność Jubilatów na rzecz wolności jednostki oraz tolerancji. Mam zaszczyt być współautorem obydwu ksiąg pamiątkowych.
Otóż żyjemy w warunkach zniewolenia treściami przekazywanymi przez media, a te są jednostronne w swojej wymowie. Nigdy dotąd manipulacja świadomością człowieka nie osiągnęła tak wielkich rozmiarów jak obecnie. Zdumiona jestem odwagą tych, którzy mówią nieprawdę, że nareszcie jesteśmy wolnym państwem i kontynuujemy rzekomo tradycje okresu dwudziestolecia międzywojennego. Po odzyskaniu wolności przez Polskę nie dominował w życiu publicznym pogląd religijny. Warto tu zaznaczyć, że w latach 1918 – 1939 KUL był uczelnią prowincjonalną, w której studiowali głównie księżą i zakonnicy. Nigdy nie zaznaczyła się u nas dominacja myśli chrześcijańskiej porównywalna z jej wszechwładnym oddziaływaniem dzisiaj.
Problem wolności i jej naruszeń dochodzi do głosu w rozmaitych dziedzinach, ale jest charakterystyczne, że z reguły dotyczy sfery seksualnej człowieka. Właśnie systemy totalitarne zarówno świeckie, jak i religijne starają się ograniczać wolność seksualną człowieka. Wprowadzają system nakazów i zakazów, by ujarzmić wolność seksualną. Traktowana jest ona jako zagrożenie dla porządku publicznego. Sporów dotyczących seksualności człowieka, czyli sfery grzesznej według wielu wyznań religijnych, nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć.
Jest oczywiste, że powinien wytworzyć się model europejskiego wychowania, obejmujący także seksualność, wolny od rozmaitych uprzedzeń. Ten problem staje się coraz bardziej żywotny w związku z migracją do Europy mieszkańców innych kontynentów, którzy przyznają seksualności człowieka wyższą rangę niż Europejczycy.
Człowiek stanowi całość psychosomatyczną, więc seksualność powinna być pojmowana jako naturalny składnik naszego życia od dzieciństwa do wieku sędziwego włącznie. Wolności gospodarczej, czyli neoliberalizmowi nie towarzyszy stosowna wolność w sferze obyczajów. Co więcej, bywamy okrutni wobec pragnień seksualnych rozmaitych mniejszości, by wymienić osoby kalekie, niesprawne intelektualne, chorych psychicznie, czy ludzi sędziwych. W stosownych domach, gdzie przebywają wymienione tu mniejszości, panuje niehumanitarny zakaz prowadzenia życia seksualnego. Towarzyszą temu komunały, że każdy człowiek ma prawo do szczęścia w ustroju demokratycznym.
Na prawo naturalne powołują się przedstawiciele etyki chrześcijańskiej, po to, by uzasadnić rozmaite restrykcje dotyczące sfery seksualnej. Ale z tego prawa nie wynikają konkretne wskazania. Sens tego prawa sprowadza się do normy: dobro należy czynić, zła należy unikać. Ponadto trzeba pamiętać, że funkcjonuje współcześnie wiele teorii na temat prawa natury, a w tym również i takie, które nie kwestionują skłonności homoseksualnych. Wypływa z nich pogląd, że ta postać życia seksualnego nie jest ani chorobą, ani nie jest nieszczęściem, ani nie jest zwyrodnieniem, co wmawia się naszemu społeczeństwu.
W XXI wieku większość państw europejskich przestała być strażnikiem chrześcijańskiego porządku moralnego, pozostawiając miejsce na funkcjonowanie rozmaitych odmian etyki. Są kraje europejskie, które przezwyciężyły pogląd, że możliwa jest jedynie koncepcja małżeństwa jako związku różnopłciowego i mającego na celu potomstwo. Jest to problem o znaczeniu nie tylko teoretycznym.
Przepływ ludności w obrębie Europy zmusi również i Polskę w przyszłości do tolerancji, do gwarantowania wolności nie tylko ekonomicznej. Na ten temat odbyła się 8 października konferencja w Brukseli, którą otworzyłam referatem na temat koniecznej redefinicji małżeństwa. Jest ono obecnie u nas definiowane zgodnie z przepisami kościelnymi prawa kanonicznego.
Ludzie nie tylko rozmaitych kultur, ale także tej samej mają odmienne podejście o sfery seksualnej. Nikt nie jest uprawniony do tego, by wyrokować, kto ma rację. Nie powinien funkcjonować jako jedyny pogląd, że seksualność ma być środkiem do przedłużania gatunku. 

Wydanie bieżące

Recenzje

Jest to jedna z najbardziej znaczących książek ostatnich lat. "Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca" Karola Modzelewskiego łączy w sobie autobiografię, zapis licznych spostrzeżeń i doświadczeń z długiego życia, w którym działalność polityczna przeplata się z działalnością naukową. To równocześnie znakomity przewodnik po dziejach najnowszych Polski.
Ale dziś, pomimo tego ogromnego bagażu, po wielu latach, profesor Modzelewski nie ma wcale jasności, jak i co należy czynić, by walczyć i naprawić to zło, którego wciąż jest tak wiele. Szczególnie, czy można dalej naprawiać polską politykę. Stąd to lektura tylko dla ludzi myślących.

Więcej …
 
 
centrum
 
 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 137 gości 

Statystyka

Odsłon : 1381441

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …
 

 

 

 


 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Parodia „demokracji” europejskiej

I.
Najpierw – garść refleksji historyczno-filozoficznych. Już w wieku szkolnym, rodzice i nauczyciele wkładają do głowy dzieciom polskim i europejskim – w ogólności, iż „demokrację” wymyślono w Grecji i że pochodzi ona od greckiego słowa „demos” – czyli lud (naród). W domyśle, że to niby naród ma samodzielnie decydować o własnych sprawach i losach. Wielokrotnie byłem w Grecji, łącznie z Atenami, z Kretą i ze Spartą, gdzie niby ta „demokracja” się narodziła.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 19 lipca 2014 roku obradowała w Warszawie Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej. Dokonano oceny sytuacji politycznej i wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Więcej …
 

W dniu 19 lipca 2014 roku odbyła się w Warszawie konferencja poświęcona 70 rocznicy powołania w Chełmie Lubelskim Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Rocznica przypada w dniu 22 lipca.

Więcej …
 

W siedzibie PPS w Warszawie odbyła się w dniu 8 lipca 2014 roku konferencja „Globalne uwarunkowania rozwoju myśli lewicowej”.

Więcej …
 

W dniu 27 czerwca 2014 roku odbyło się w Ambasadzie ChRL w Warszawie spotkanie promocyjne wydanej przed kilkoma dniami książki „Dokumenty 3. Posiedzenia Plenarnego 18. Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin”.

Więcej …
 

Dnia 25 czerwca 2014 roku odbyła się debata sejmowa po wystąpieniu premiera Donalda Tuska na temat afery podsłuchowej. Rząd otrzymał wotum zaufania w głosowaniu różnicą 30 głosów.

Więcej …
 

Obradująca w Warszawie w dniu 7 czerwca 2014 roku Rada Krajowa SLD zaapelowała do wyborców lewicowych o budowę wspólnego bloku wyborczego wokół partii. Powołano też szefa sztabu wyborczego na wybory lokalne, którym został sekretarz generalny partii, Krzysztof Gawkowski.

Więcej …
 

W dniach 2-4 czerwca w Nałęczowie pod patronatem naukowym prof. Marii Szyszkowskiej odbyła się międzyśrodowiskowa konferencja „Znaczenie ideałów” z udziałem kilkudziesięciu naukowców, polityków i dziennikarzy.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 31 maja 2014 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego SLD. Wystosowano apel do organizacji i partii lewicy o wspólne działanie w ramach wyborów samorządowych, prezydenckich i parlamentarnych.

Więcej …
 

W Warszawie w dniach 29-31 maja 2014 roku odbywał się trzydniowy Kongres OPZZ, który obradował pod hasłem „Razem o godną pracę". Podczas obrad dotychczasowy przewodniczący OPZZ, Jan Guz został ponownie wybrany na szefa związku. Oddano na niego 225 głosów z 239 głosów ważnych. Guz nie miał kontrkandydatów.

Więcej …
 

Państwowa Komisja Wyborcza podała w dniu 26 maja 2014 roku oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zwyciężyła Platforma Obywatelska. Frekwencja wyniosła 23,82 proc.

Więcej …
 

25 maja 2014 roku zmarł generał Wojciech Jaruzelski. Śmierć Generała zamyka epokę polskiej transformacji, On bowiem łączył swoją osobą i działaniami wydarzenia lat 80. zwieńczone Okrągłym Stołem i wyborami z 4 czerwca 1989 roku.
Generał Jaruzelski to osoba wielowymiarowa, usytuowana przez los w splocie z tragiczną historią Polski i Europy przez ponad połowę XX wieku.

Więcej …
 

Lewica tradycyjnie w całym kraju obchodziła w dniu 1 maja Święto Pracy. To piękna tradycja, która ma ponad 100 lat, a hasła głoszone podczas kolejnych manifestacji przypominają o nieustającym konflikcie kapitał – praca, który w latach koniunktury neoliberalnej wyraźnie się zaostrzył. Polska Partia Socjalistyczna obchodziła Święto 1 Maja w Warszawie oraz m.in. w Płocku.

Więcej …