Drukuj

„Przegląd Socjalistyczny” jest od roku 2010 sprzedawany w Salonach EMPiK i wybranych księgarniach.


Chcąc nabyć nasz kwartalnik pytaj w EMPiK.

„Przegląd Socjalistyczny” jest aktualnie dostępny także w księgarni im. Bolesława Prusa w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu naprzeciw Uniwersytetu Warszawskiego.

Cena 1 egzemplarza wynosi 15,- zł.

Wszystkich zainteresowanych stałym otrzymywaniem pisma zachęcamy do prenumeraty.

Chcąc zaprenumerować „Przegląd Socjalistyczny” należy na konto wydawcy
Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”
42 1020 1013 0000 0202 0147 0244
wpłacić sumę 60,- zł
Pokrywa to koszty 4 numerów, które zostaną wydane w 2010 roku, wraz z kosztami przesyłki.