Rachunek „sumienia” Premiera Mateusza Morawieckiego z okazji 4-lecia jego rządów

Drukuj PDF

Zdzisław Grygiel

Minęło 6 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, w tym prawie 4 lata kierowania Rządem przez Mateusza Morawieckiego, dlatego uznaliśmy, że to najwyższa pora na rachunek sumienia Premiera i uświadomienie popełnionych przez siebie grzechów. Ewentualne kolejne 2 lata swoich rządów mógłby wykorzystać na naprawę negatywnych ich skutków dla rodaków i dokonanie zadośćuczynienia. Okazuje się, że nasz „zapracowany” Premier Mateusz Morawiecki nie ma na to czasu, dlatego parafrazując słowa Prezydenta Andrzeja Dudę postanowiliśmy Premiera  „wyręczyć”.
Oto główne grzechy popełnione  przez Mateusza Morawieckiego, w trakcie tych 6 lat obecności w rządzie Zjednoczonej Prawicy i w Sejmie:
1. Jako poseł Zjednoczonej Prawicy, a dokładniej Prawa i Sprawiedliwości, wspólnie z kolegami posłami uczestniczyłem w niezgodnym z Konstytucją reformowaniu Wymiaru Sprawiedliwości.
2. Będąc Premierem godziłem się by przygotowywane przez moich ministrów inicjatywy legislacyjne „podrzucać” do Sejmu jako inicjatywy poselskie w celu wyłączenia ich z procedury legislacyjnej, w której koniecznością jest uzyskanie opinii  zainteresowanych stron.
3. Jako poseł głosowałem za utworzeniem Izby Dyscyplinarnej, chociaż jako osoba wykształcona wiedziałem, że Konstytucja w czasie pokoju takowej nie przewiduje.
4. Niekonstytucyjnymi reformami Wymiaru Sprawiedliwości wprowadzonymi przez mój Rząd doprowadziłem do konfliktów z Unią Europejską a w konsekwencji do nałożonych przez nią kar finansowych.
5. Reformy dotyczące Wymiaru Sprawiedliwości wprowadzone prze mój rząd doprowadziły do upolitycznienia Prokuratury, co obecnie skutkuje bezkarnością wielu aferzystów Zjednoczonej Prawicy, w tym Prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz do ignorowania zgłaszanych przez NIK przestępstw popełnianych przez moich ministrów.
6. Jako poseł głosowałem za anulowaniem wyboru prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
7. Jako poseł RP jestem współodpowiedzialny za nieodpowiedzialny wybór do Trybunału Konstytucyjnego sędziów dublerów.
8. Niestety uczestniczyłem w nieodpowiedzialnym wyborze Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza (prokuratora stanu wojennego) na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.  
9. Wbrew obowiązującemu prawu organizowałem wybory prezydenckie. Parafrazując Prezydenta Andrzeja Dudę – „wyręczyłem” Państwową Komisję Wyborczą.
10. Mój brak wyobraźni sprawił, że organizowane przeze mnie i moich kolegów Wybory Prezydenckie się nie odbyły, a Skarb Państwa utracił ponad 70mln zł.
11. Zaniedbując swoje obowiązku Szefa Rządu, w czasie pandemii zaangażowałem się bezpośrednio z kampanię Andrzeja Dudy.
12. Mój udział w kampanii Andrzeja Dudy był niestety etycznie naganny, ratowałem zagrożoną jego reelekcję.
13. Środki Państwa (nie partyjne) wbrew prawu poprzez „tekturowe czeki” i turne po Polsce angażowałem w kampanię Andrzeja Dudy.
14. Angażując się w kampanię Andrzeja Dudy i wykorzystując w niej wspomniane środki publiczne pozbawiłem te wybory uczciwych zasad (równych szans kandydatów).
15. W trakcie kampanii prezydenckiej zdarzało mi się kłamać, za co musiałem przepraszać, bo tak zawyrokował Sąd.
16. Wbrew posiadanej wiedzy, w trakcie kampanii Prezydenckiej na wiecach wyborczych wmawiałem rodakom, że nie muszą bać się pandemii.
17. W kwestii pandemii nie miałem i nie mam wypracowanej strategi walki z nią, przez co moje działania są przypadkowe i spóźnione, czego skutkiem była nadmierna ilość zgonów rodaków, jedna z najwyższych w Europie.
18. Obawiając się lobby antyszczepionkowego nie podejmuję obostrzeń w IV fali pandemii.
19. Z powodu tych obaw nie przygotowałem z odpowiednim wyprzedzeniem nie-zbędnych aktów prawnych umożliwiających wdrażanie działań ograniczających pandemię.
20. Brakiem tych przepisów uniemożliwiłem pracodawcom sprawdzenie szczepień pracowników i odpowiednią organizację pracy z wykorzystaniem tej wiedzy.
21. Pozbawiłem restauratorów, hotelarzy, właścicieli siłowni itp. możliwości organizowania ich pracy pozwalającej minimalizować zagrożenia covidowe poprzez np. wykorzystanie certyfikatów szczepionkowych.
22. Dla przedszkoli i szkół nie przygotowałem rozwiązań, które umożliwiałyby testo-wanie dzieci i młodzieży oraz opiekunów i nauczycieli.
23. Dyrekcje szkół pozbawiłem możliwości monitorowania szczepień dzieci, tak by maksymalnie ograniczać zdalne nauczania zaszczepionych uczniów.
24. Moje zaniedbania przed IV falą pandemii wpłynęły na jej niepotrzebny szybki rozwój.
25. Wspólnie z Ministrem Zdrowia przyjąłem błędne założenie, że będziemy się przyglądać rozwojowi pandemii i tworzyć jak najwięcej łóżek covidowych (bufory łóżkowe), często kosztem łóżek przeznaczonych dla niecovidowych chorych przewlekle, stwarzając zagrożenie dla ich zdrowia i życia.
26. Mój brak strategii walki z IV falą pandemii, co jest moim zaniedbaniem i błędem  sprawiają, że znowu tworzą się kolejki karetek z pacjentami głównie cowidowymi przed izbami przyjęć.
27. Zaniedbanie mojego Rządu poprzez brak stosownych przepisów dotyczących wykorzystywania certyfikatów szczepionkowych w codziennym funkcjonowaniu obywateli,  wpłynął na zmniejszenie zainteresowania  rodaków szczepieniami.
28. Moja strategia strachu przed antyszczepionkowcami powoduje również i teraz w trakcie IV fali pandemii nadmierne zgony wśród moich rodaków.
29. W moich działaniach, nie tylko dotyczących walki z pandemią, często wygrywa piar co zresztą ujawniły maile Michała Dworczyka, których prawdziwość często potwierdzała moje ówczesne decyzje.
30. Nie odnoszę się do maili Michała Dworczyka, bo ujawniają one perfidną a czasem wręcz bezczelną „kuchnię” rządzenia  mojego gabinetu.
31. Musieliśmy przerobić wyciekające maile Michała Dworczyka na pisane cyrylicą, by nie były one dla mojego Rządu zbyt dużym obciążeniem.
32. Niestety wbrew moim nadziejom prawdziwość wielu maili Dworczyka coraz częściej potwierdzają niezależni dziennikarze prezentując ich zgodność z wieloma moimi  ówczesnymi decyzjami.
33. W porozumieniu z Prezydentem Andrzejem Dudą a zwłaszcza Wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim zaproponowałem przepisy antyimigracyjne niezgodne z konwencjami międzynarodowymi, które uchwalili w Sejmie posłowie Zjednoczonej Prawicy.
34. Eliminując dziennikarzy z terenów przygranicznych dałem fory propagandzie Aleksandra Łukaszenki.
35. Rezygnując z umiędzynarodowienia konfliktu na granicy z Białorusią i z obserwatorów międzynarodowych, konflikt ten rozgrywam zgodnie z interesem mojej  partii i jej Prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
36. Nieodpowiedzialnym zachowaniem ze strony mojego Rządu była wyrażona w ostatniej chwili zgoda na państwowy status Marszu Niepodległości Narodowców i ewakuowanie się wraz z Prezesem Jarosławem Kaczyńskim do Krakowa.
37. Moja zgoda na upaństwowienie Marszu Niepodległości organizowanego przez Narodowców sprawiła, że ważne wydarzenie obchodów święta odzyskania niepodległości odbyło się zarówno pod flagami biało-czerwonymi jak i flagami narodowców z symbolami falangi  i krzyżami celtyckimi.
38. Decyzją swoją nadającą status państwowy Marszowi Niepodległości Narodowców podniosłem również do rangi państwowej niemądre wystąpienia Roberta Winnickiego i Roberta Bąkiewicza, kompromitujące moją Ojczyznę na forum międzynarodowym.
39. Moja decyzja pozwalająca Narodowcom obejść obowiązujące prawo, pozbawiła część moich rodaków prawa do świętowania rocznicy odzyskania niepodległości  przez Polskę, chociaż ich manifestacja została zgłoszona zgodnie z prawem.
40. Stworzyłem mechanizmy wykluczające transparentność finansów publicznych i możliwość ich kontroli poprzez stworzenie różnych funduszy umożliwiających wydatkowanie (wyprowadzanie) pieniędzy poza budżetem.
41. Jest jeden trybunał a raczej jeden trybun przed którym odpowiadam, dlatego moje wystąpienia niezależnie od miejsca ich wygłaszania miały zadowolić właśnie jego.
42. Decydując się na udział w rządzie postanowiłem ukryć swój majątek i przepisałem go na żonę, by jego wielkość nie raziła suwerena, a nie w pełni transparentne transakcje (zakup ziemi pod Wrocławiem od diecezji Wrocławskiej) nie  były dla mnie zbytnim obciążeniem.
Przedstawiony rachunek sumienia powinien uświadamia Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że wbrew jego patriotycznym deklaracjom i historycznym „zasługom” dla kraju, niestety obecnie w ODRODZONEJ OJCZYŹNIE w swoich działaniach interes Zjednoczonej Prawicy (Prawa i Sprawiedliwości) przysłaniał mu interes POLSKI.  

Panie Premierze!
Najwyższa pora na żal za grzech i naprawę wyrządzonych szkód (zadośćuczynienie).      

Zdzisław Grygiel - Unia Pracy w Opolu
Facebook 18.11.2021


 

Wydanie bieżące

Recenzje

Koniec stycznia. Drawsko Pomorskie. Mój pierwszy zimowy poligon. Minus dziewiętnaście stopni. Rozkładamy wojskowy namiot. Grabieją dłonie,

Więcej …
 

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Statystyka

Odsłon : 6335317

Temat dnia

Jak to z gazem było i jak będzie?

Słucham tych wszystkich bzdur dot. sytuacji po wstrzymaniu dostaw gazu do Polski i zastanawiam się czy więcej jest kompletnych ignorantów, czy więcej cynicznych kłamców, czy więcej skrajnych idiotów. Takich, którzy z sensem komentują tę sytuację praktycznie brak.

Więcej …

Na lewicy

Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II wojny światowej opublikowało w dniu 9 maja 2022 roku list otwarty do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Kamińskiego w sprawie przyzwolenia na akcje hańbiące godność Polski i Narodu Polskiego wobec delegacji Ambasady Federacji Rosyjskiej na czele z Ambasadorem Siergiejem Andrejewem, na Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Dniu Święta Zwycięstwa w Warszawie.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie odbyły się tradycyjne obchody Święta Pracy organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. Oprócz członków  PPS z Warszawy i Mazowsza uczestniczyli przedstawiciele Unia Pracy, SDPl, Związkowej Alternatywy, Porozumienia Socjalistów, Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku w Warszawie odbyły się manifestacje pracownicze, które  zorganizowały ugrupowania: Nowa Lewica, Razem i związki zawodowe zrzeszone w OPZZ. W  wiecu i pochodzie, który przeszedł Szlakiem Królewskim uczestniczyli Posłanki i Posłowie Nowej Lewicy i Razem, działacze związkowi, mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

Prezydium Rady Naczelnej PPS opublikowało po swym posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2022 roku Odezwę Pierwszomajową w roku 2022.
Członkowie PPS obchodzić będą swoje Święto Pracy w Warszawie i wielu ośrodkach miejskich, w których działa Partia.

Więcej …
 

W dniu 2 kwietnia 2022 roku w Warszawie obradowała Rada Naczelna PPS oraz Centralny Sąd Partyjny i Centralna Komisja Rewizyjna PPS. Było to pierwsze spotkanie po odbywającym się przed dwoma tygodniami XLIV Kongresie PPS.

Więcej …
 

W dniu 21 marca 2022 roku na Cmentarzu Południowym w Warszawie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 14 marca dra inż. Mirosława Nizielskiego, działacza PPS, działacza samorządowego, nauczyciela akademickiego.

Więcej …
 

W dniu 19 marca 2022 roku w Warszawie obradował XLIV Kongres PPS. Miał on charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Więcej …
 

W dniu 14 marca 2022 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Mazowieckiej PPS. Obradowano na temat planowanego na 19 marca XLIV Kongresu PPS. W spotkaniu uczestniczyli delegaci wybrani na kongres w ostatniej wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej oraz członkowie władz naczelnych z Mazowsza.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 24 lutego 2022 roku stanowisko w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Więcej …
 

W dniu 15 lutego 2022 roku w 78. rocznicę, przedstawiciele​ piotrkowskich organizacji lewicowych złożyli wieńce w hołdzie rozstrzelanym więźniom politycznym. W imieniu Polskiej Partii Socjalistycznej  wieniec złożył Towarzysz Bogdan Chrzanowski, przewodniczący Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS w Piotrkowie Trybunalskim.

Więcej …
 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej przesłał do Wojewocy Mazowieckiego List otwarty w sprawie pozbawienia Szkoły Podstawowej Nr 8 w Legionowie,imienia „I Warszawska Dywizja Piechoty”.

Więcej …
 

W dniu 26 stycznia 2022 roku odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Prezydium Rady Mazowieckiej PPS. Omówiono szereg spraw organizacyjnych związanych z działalnością partii m.in. problem konsekwentnego przestrzegania obowiązków statutowych, w ramach których mieści się organizowanie życia partyjnego na Mazowszu i w obszarach sąsiednich objętych tradycyjnie działalnością Rady.

Więcej …