Zmarł Mieczysław Krajewski

10 grudnia 2010 roku zmarł w Warszawie dr Mieczysław Krajewski. Był znanym ekonomistą i działaczem społecznym oraz politycznym. Tworzył w latach 80. PPS. Był posłem na Sejm II kadencji.

Pod koniec lat 80. był założycielem Niezależnej Polskiej Partii Socjalistycznej, która weszła w 1993 roku w porozumienie z innymi ugrupowaniami PPS i utworzyła PPS (13).
W latach 1993 – 96 był przewodniczącym Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS, posłem na Sejm z ramienia porozumienia wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Mieczysław Krajewski wraz z Janem Mulakiem doprowadzili do zjednoczenia w 1996 roku wszystkich istniejących nurtów PPS, wraz z przedstawicielstwami zagranicznymi.
Ma wielki wkład w tworzenie politycznych koncepcji współdziałania lewicy w trudnej sytuacji jej ideowego rozbicia w latach 90. Był jednym z twórców budowy politycznej koncepcji tzw. III drogi.
Był człowiekiem bardzo otwartym, poszukującym nowych rozwiązań ideowych i politycznych dla lewicy i PPS w skomplikowanej sytuacji, jaka powstała w momencie pojawienia się agresywnej formy wolnego rynku i neoliberalizmu w nadwiślańskim wydaniu. Jako ekonomista był od początku krytykiem przyjętej drogi neoliberalnej transformacji po „okrągłym stole”.

Od połowy lat 70. bardzo blisko współpracowałem z Mieczysławem, był znakomitym przewodnikiem po skomplikowanych problemach, jakie rodził kryzys realnego socjalizmu od połowy lat 70. w Polsce, a także meandry naszej transformacji później. Był aktywny w wirze życia politycznego w latach 80. Brał udział w przygotowaniach „okrągłego stołu” jako aktywny uczestnik konferencji, które odbywały się wczesną wiosną 1989 roku Magdalence.
Osobiście wspominam jego zaangażowanie w obronę wydania ówczesnego „Sztandaru Młodych” z 27 sierpnia 1980 roku, w którym znalazł się zestaw tytułów „socjalizm tak – wypaczenia nie”. Zestaw ten przeszedł do historii jako robotnicze hasło wypisane w dniach strajku na bramie Stoczni Gdańskiej. Był on odzwierciedleniem ówczesnych nastrojów klasy robotniczej, która kapitalizmu nie chciała i nie akceptowała.

Odejście Mieczysława zamyka pewną epokę działaczy politycznych, socjalistów, wywodzących się z PZPR, którzy zaangażowali się w tworzenie w nowym ustroju po roku 1989 zalążków państwa sprawiedliwości społecznej opartej m.in. o zasady społecznej gospodarki rynkowej.

Mieczysław pozostanie w zbiorowej pamięci Polskiej Partii Socjalistycznej jako wielki lewicowy, socjalistyczny marzyciel i idealista. Ma i będzie miał w swym dziele wielu przyjaciół i naśladowców.

Cześć jego pamięci!

Andrzej Ziemski

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Nakładem warszawskiego Wydawnictwa „Czerwone i Czarne”, ukazała się (w 2018 r.) absolutnie wyjątkowa i bardzo interesująca książka pt.: „Jesteśmy na progu wojny”.

Więcej …
 

Trzy płaszczyzny są w książce prof. zw. dr. hab. inż. kmdr. por. w st. spocz. Lecha Kobylińskiego równie ważne: osobisto-rodzinna, okupacyjno-wojenna i naukowa.

Więcej …
 

Witold Modzelewski, znany ze swej działalności naukowej i doradczej w dziedzinie prawa podatkowego napisał i wydał w ostatnich latach cztery książki na temat relacji Polska-Rosja.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Statystyka

Odsłon : 4432680

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Zaszczuty przez prawicę – śmierć Narutowicza

Skrajnie prawicowy morderca Eligiusz Niewiadomski twierdził, że prezydent Gabriel Narutowicz jest reprezentantem sił antypolskich, wrogami narodu mieli być także Żydzi, przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej i sam Józef Piłsudski.
Śmierć prezydenta była grzechem pierworodnym II Rzeczpospolitej, kraju dalekiego od ideału, w którym potężne wpływy miała narodowo-katolicka prawica spod znaku Narodowej Demokracji.

Więcej …

Na lewicy

16 grudnia 2018 roku w Warszawie pod "Zachętą" w 96 rocznicę tragicznej śmierci z rąk zamachowca, I Prezydenta RP Gabriela Narutowicza, odbyła się pikieta progresywnych organizacji lewicowych.

Więcej …
 

Podmiotowość, partnerstwo oraz wspólny program – to trzy warunki jakie muszą zostać spełnione, aby mogła zawiązać się proeuropejska koalicja na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz prodemokratyczna do Sejmu i Senatu – zadecydowała Rada Krajowa SLD w dniu 15 grudnia 2018 r.

Więcej …
 

Komisja Historyczna Polskiej Partii Socjalistycznej była w dniu 14 grudnia 2018 roku organizatorem Konferencji „Przyczyny i skutki ograniczenia roli socjalistów w kształtowaniu oblicza Polski po II wojnie światowej”. Konferencja została zorganizowana w 70. rocznicę rozwiązania PPS i PPR i powołania PZPR.

Więcej …
 

Wg PAP, w dniu 2 grudnia 2018 roku w Rzeszowie przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty zadeklarował, że Sojusz w najbliższych wyborach powinien iść razem z partnerami. "Najpierw lewica. Jak się nie uda z lewicą - szersza formuła" - zaznaczył.

Więcej …
 

W dniu 1 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Rada podjęła uchwałę o zwołaniu na dzień 1 marca 2019 roku XLIII Kongresu partii.

Więcej …
 

Społeczny Komitet Lewicy na 100-lecie Niepodległości zorganizował w dniu 28 listopada 2018 r. w Warszawie  uroczystą sesję o charakterze popularno-naukowym, poświęconą 100 rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych.

Więcej …
 

W dniach 20-23 listopada 2018 roku w Nałęczowie odbyła się międzyśrodowiskowa konferencja naukowa „Dokonania kulturowe w Polsce Niepodległej (1918-1939)” pod patronatem naukowym prof. Marii Szyszkowskiej.

Więcej …
 

W dniu 13 listopada 2018 roku przy cokole upamiętniającym wydarzenia z roku 1904 na Placy Grzybowskim w Warszawie, grupa działaczy PPS złożyła kwiaty i uczciła minutą ciszy bohaterów Polskiej Partii Socjalistycznej, wśród nich Józefa Piłsudskiego szefa Organizacji Bojowej PPS i Stefana Okrzeję, młodego bojowca, który zginął na stokach Cytadeli.

Więcej …
 

W dniu 10 listopada 2018 roku odbyła się w Warszawie Konferencja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zorganizowana przez Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka przy współudziale Polskiej Partii Socjalistycznej.
Temat konferencji: "Lewica na drodze do niepodległości gospodarczej Polski".

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2018 roku w siedzibie klasowych związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ w Warszawie, w ramach uroczystego posiedzenia Rady OPZZ, obchodzono 100-lecie powstania związków zawodowych oraz Rządu Ludowego Ignacego Daszyńskiego.‬ Listy gratulacyjne nadesłali: Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Główny Inspektor Pracy.

Więcej …
 

W dniu 6 listopada 2018 roku w Siedzibie Wydziału Politologii UMCS odbyła się konferencja naukowa z okazji 100-lecia powstania w Lublinie Rządu Ludowego z premierem Ignacym Daszyński na czele. Rząd ten przeszedł do historii dzięki radykalnemu, jak na ówczesne czasy Manifestowi, który zarysował nowoczesną konstrukcję państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości ogłoszonej, kilka dni później, 11 listopada 1918 roku.

Więcej …
 

Wg PAP w dniu 25 października 2018 roku ogłoszono oficjalne wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się 21 października. W skali kraju w wyborach do sejmików wojewódzkich PiS zdobył 254 mandaty, Koalicja Obywatelska uzyskała 194 mandaty, PSL - 70, Bezpartyjni Samorządowcy - 15, a SLD-Lewica Razem - 11 - wynika z danych przedstawionych podczas konferencji przez PKW.

Więcej …