Obchody 1 Maja

W dniu 1 maja 2023 roku w Warszawie i w innych miastach odbyły się uroczystości obchodów Święta Pracy, które każdego roku zbierają liczne gremia lewicy, związków zawodowych i obywateli uznających, że walka o prawa i przywileje świata pracy trwa i od ponad 100 lat ma swoje uzasadnienie.
Polska Partia Socjalistyczna tradycyjnie zorganizowała wiec i złożenie kwiatów pod Obeliskiem poświęconym akcji OB PPS w dniu 13 listopada 1904 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie. W wiecu uczestniczyło ok. 100 osób w tym przedstawiciele kierownictw ugrupowań tworzących koalicję Lewica: Nowa Lewica, Lewica Razem, Polska Partia Socjalistyczna i Unia Pracy. Obecni byli m.in. współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu – Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewicy – Krzysztof Gawkowski, przewodniczący Unii Pracy – Waldemar Witkowski oraz przewodniczący RN PPS – Wojciech Konieczny. W wiecu uczestniczyła także liczna delegacja związkowców z OPZZ z Piotrem Ostrowskim, przewodniczącym. Obecni byli także przedstawiciele organizacji lewicowych: Porozumienia Socjalistów, Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego, Polskiego Ruchu Lewicowego, Stowarzyszenia Spadkobierców Kombatantów II Wojny Światowej i wielu innych.
Głos podczas wiecu zabrali: sen. Wojciech Konieczny – przewodniczący RN PPS, pos. Anna Maria Żukowska – przewodnicząca struktur Nowej Lewicy w Warszawie, Andrzej Ziemski – przewodniczący Rady Mazowieckiej PPS, Piotr Górski – przewodniczący Rady Warszawskiej Unii Pracy, Piotr Ostrowski – przewodniczący OPZZ. Odczytano Apel Polskiej Partii Socjalistycznej z okazji 1 Maja.
Delegacje ugrupowań lewicowych złożyły ponadto kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego, pod kamieniem przy ulicy Wareckiej, gdzie do 1939 roku mieściła się redakcja „Robotnika” i na stokach Cytadeli Warszawskiej przy Bramie Straceń.
Przedstawiciele lewicy złożyli kwiaty przy miejscach pamięci w całym kraju. Członkowie PPS uczcili pamięć naszych bohaterów m.in. w Bydgoszczy, Częstochowie, Płocku i Piotrkowie Trybunalskim.

Ulicami Warszawy pod hasłem „Godna praca – godne życie” przeszedł wielotysięczny pierwszomajowy pochód. Manifestacja z okazji Święta Pracy była barwa, różnorodna i emanująca pozytywną energią! Do stolicy przybyli ludzie lewicy z całej Polski, na ulicach Warszawy było widać jak na dłoni, kto w Polsce jest reprezentantem świata pracy. Podczas formowania pochodu na Placu Defilad w Warszawie odbył się wiec, podczas którego zabrali m.in. głos: współprzewodniczący Nowej Lewicy – Włodzimierz Czarzasty i przewodniczący Lewicy Razem – Adrian Zandberg. Druga część wiecu odbyła się po pochodzie przed siedzibą OPZZ, gdzie gospodarzami byli związkowcy.
Trzeba podkreślić, że po kilku latach niskiej frekwencji ludzie lewicy w dniu 1 maja 2023 roku pokazali się w nowych wymiarach, z nowymi koncepcjami politycznymi, licznie, przyciągając wielu Warszawiaków.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

Przestudiowałem nową książkę Grzegorza Kołodki pod trochę pretensjonalnym tytułem „Wojna i pokój”. Cel książki jest wyraźnie określony następującą deklaracją: „przyszłość traktuje się w dwóch kategoriach – nieuniknionej i możliwej. Obecnie tego, co się na pewno stanie, jest dużo mniej niż tego, co stać się może.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Statystyka

Odsłon : 7020471

Temat dnia

Migracje...

legalne i nielegalne są nieuchronne. Wymusza je zmiana klimatu wzmacniana przez działania północy, a nie południa planety. Część naszego świata nie będzie nadawała się do życia ludzi. W dalekiej historii wiele wędrówek ludów było spowodowane zmianami klimatu. Badanie zjawisk przyrodniczych często wyjaśnia zdarzenia historyczne.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 10 września  2023 roku odbyły się uroczystości z okazji 79 Rocznicy Bitwy Partyzantów III Brygady Armii Ludowej im. gen. Józefa Bema z okupantem niemieckim. W zwycięskiej bitwie pod Ewiną brały udział Socjalistyczne Odziały Bojowe oraz Odziały Wojskowe Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 8 września 2023 roku odbyła się w Warszawie promocja nowego numeru 1-2/2023 „Przeglądu Socjalistycznego”, który ukazał się na początku miesiąca.

Więcej …
 

W dniu 1 września 2023 roku minęła 31 rocznica tragicznej śmierci Piotra Jaroszewicza, byłego premiera i jego Małżonki Alicji. Obydwoje zostali zamordowani w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach.

Więcej …
 

W dniu 29 lipca 2023 roku odbyły się uroczystości upamiętniające 22. rocznicę śmierci byłego I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej aktywnie uczestniczyli w obchodach 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W dniu 29 lipca 2023 roku w Warszawie pierwsze wieńce złożono przed Pomnikiem Żołnierzy Żywiciela oraz tablicą upamiętniającą bohaterskich żołnierzy IV Batalionu OW PPS im. Jarosława Dąbrowskiego, którzy jako pierwsi stanęli do walki z hitlerowskim okupantem.

Więcej …
 

W dniu 21 lipca 2023 roku na terenie Cytadeli Warszawskiej odbyły się z inicjatywy Komitetu Okręgowego PPS w Warszawie uroczystości związane z kolejną, 118. rocznicą stracenia przez władze carskie bojowca PPS, Stefana Okrzei.

Więcej …
 

W dniu 29 czerwca 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Wojewódzkich PPS i Nowej Lewicy na Mazowszu. Przedmiotem spotkania było ustalenie zasad współpracy w ramach zawartego w dniu 27 lutego porozumienia koalicyjnego, w którym uczestniczą cztery partie lewicowe: Nowa Lewica, Lewica Razem, Polska Partia Socjalistyczna i Unia Pracy.

Więcej …
 

W dniu 23 czerwca 2023 roku w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 17 czerwca w Warszawie odbyła się Parada Równości. Była to największa manifestacja środowisk LGBT w Polsce od wielu lat. Tłumy na ulicach Warszawy. Rekordowa frekwencja. Manifestowano pod hasłem: "Wróżymy równość i piękność".

Więcej …
 

W dniu 3 czerwca 2023 roku w Warszawie obradował XXXIII Walny Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich. Dyskutowano m.in. o sytuacji środowisk literackich w Polsce i przyszłości polskiej literatury.

Więcej …
 

W dniu 20 maja 2023 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Posiedzenie było poświęcone ocenie sytuacji politycznej i przygotowaniom do jesiennych wyborów parlamentarnych.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 13 maja 2023 roku odbył się IV Kongres Forum Postępu, platformy współpracy środowisk reprezentujących ideę społeczeństwa otwartego, postępowego, sprawiedliwego społecznie i liberalnego światopoglądowo. W ramach Kongresu współdziałają liczne organizacje i stowarzyszenia lewicowe oraz  lewicowe ugrupowania polityczne.

Więcej …