Zebranie Rady Mazowieckiej PPS

W dniu 31 sierpnia 2022 roku w Warszawie odbyło się zebranie Rady Mazowieckiej Polskiej Partii Socjalistycznej. Uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji okręgowych Mazowsza: z Warszawy, Płocka, Piotrkowa Trybunalskiego oraz samodzielnych kół.


Podczas posiedzenia omówiono następujące problemy:
- wnioski dla pracy partyjnej po posiedzeniu Rady Naczelnej PPS w dniu 25 czerwca 2022 roku
-  udział członków organizacji mazowieckiej PPS w obchodach 130-lecia powstania PPS
- dokonano przeglądu stanu organizacyjnego partii na Mazowszu, przyjęto uchwałę w sprawie uaktualnienia struktury organizacyjnej i stanu członkowskiego. Dokonano rejestracji nowych kół PPS, które powstały w ostatnim okresie.

Rada Mazowiecka podjęła Stanowisko w sprawach udziału PPS w wyborach parlamentarnych w 2023 roku następującej treści:
1.    Polska Partia Socjalistyczna ma obowiązek wziąć udział w roku 2023 w wyborach parlamentarnych i wystawić swoich kandydatów do Sejmu i Senatu RP.  Powstanie Koła Parlamentarnego PPS utrwaliło w opinii publicznej świadomość, że PPS istnieje i w wielu sprawach ma swoje oryginalne stanowisko polityczne. Nie poskutkowało to jednak pozytywnymi wynikami poparcia w badaniach opinii publicznej, ale trzeba liczyć się z tym, że przy mądrej polityce medialnej i spójnym programie wyborczym jest to możliwe.
2.    PPS powinna dokonać w najbliższym czasie rzeczowej, obiektywnej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej, politycznej, bezpieczeństwa państwa oraz potrzeb obywateli i sformułować założenia do programu wyborczego poprzez pryzmat interesów szerokiego elektoratu ludzi wywodzących się ze środowisk pracowniczych. Te środowiska w sposób naturalny sytuują się jako potencjalny elektorat lewicy a także PPS. Program wyborczy PPS w formie i w treści powinien odpowiadać na podstawowe pytania i problemy tych środowisk.
3.    PPS powinna dokonać w szybkim czasie, w ramach pracy organów statutowych, oceny możliwości samodzielnego organizowania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu, a także określić alternatywnie warunki polityczne i ewentualny tryb wchodzenia do koalicji wyborczych. Zasadniczą przesłanką porozumień koalicyjnych powinno być zachowanie w przyszłej kadencji parlamentarnej samodzielnego koła parlamentarnego i porozumienie programowe wyznaczające jedność celów politycznych.
4.    Zwracamy uwagę, że zasadnicze znaczenie dla pozytywnego skutku naszych działań jako PPS, na forum publicznym i w kampanii wyborczej, ma bliska współpraca istniejącego koła parlamentarnego PPS i władz statutowych Partii.
5.    Rada Mazowiecka PPS problem organizacji struktur terenowych pod wybory parlamentarne uważa za sprawę kluczową dla dalszego rozwoju partii, dlatego też proponuje, aby zaprezentowane zagadnienia zostały wstępnie omówione podczas posiedzenia Prezydium Rady Naczelnej i wniesione, jako główny punkt programowy pod obrady najbliższego posiedzenia Rady Naczelnej.

W sprawach organizacyjnych odwołano Jakuba Żabińskiego z funkcji członka Prezydium i sekretarza Rady Mazowieckiej. Wybrano na to miejsce Ryszarda Dzieniszewskiego.
W zebraniu Rady Mazowieckiej uczestniczyło 11 towarzyszy. Obrady prowadził przewodniczący Rady – Andrzej Ziemski.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

Przestudiowałem nową książkę Grzegorza Kołodki pod trochę pretensjonalnym tytułem „Wojna i pokój”. Cel książki jest wyraźnie określony następującą deklaracją: „przyszłość traktuje się w dwóch kategoriach – nieuniknionej i możliwej. Obecnie tego, co się na pewno stanie, jest dużo mniej niż tego, co stać się może.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Statystyka

Odsłon : 7076058

Temat dnia

Migracje...

legalne i nielegalne są nieuchronne. Wymusza je zmiana klimatu wzmacniana przez działania północy, a nie południa planety. Część naszego świata nie będzie nadawała się do życia ludzi. W dalekiej historii wiele wędrówek ludów było spowodowane zmianami klimatu. Badanie zjawisk przyrodniczych często wyjaśnia zdarzenia historyczne.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 25 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się statutowe zebranie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Przedmiotem obrad była ocena zakończonej wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 roku, kampania wyborcza, w której uczestniczyli kandydaci desygnowani przez PPS.

Więcej …
 

W dniu 18 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Komitet Warszawski PPS w związku z 131 rocznicą Kongresu Paryskiego, na którym zainicjowano powstanie Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 12 listopada 2023 roku w przeddzień 109 rocznicy walk warszawskich robotników pod przywództwem Organizacji Bojowej PPS z wojskami carskimi, w Warszawie na Placu Grzybowskim, pod obeliskiem upamiętniającym to wydarzenie, odbyło się uroczyste złożenie kwiatów.

Więcej …
 

W dniu 9 listopada 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze w sprawie wyborów parlamentarnych 2023..

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2023 roku przypadła 105 rocznica powołania w Lublinie Rządu Ludowego z premierem Ignacym Daszyńskim na czele. Z tej okazji przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie spotkali się działacze polskiej lewicy. Złożono kwiaty.

Więcej …
 

Państwowa Komisja Wyborcza podała w dniu 17 października 2023 roku pełne wyniki wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października.
Frekwencja wyniosła 74,38 proc.

Więcej …
 

W dniu 15 października 2023 roku odbyły się w Polsce wybory parlamentarne. Frekwencja rekordowa w III RP wynoisła 72,9%. Z badania exit poll sondaż Ipsos, za: tvn24.pl, wynika, że to Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,8 proc. wygrywa wybory 2023. Koalicja Obywatelska zdobyła 31,6 proc. poparcia, Trzecia Droga 13 proc., Lewica 8,60 proc., Konfederacja 6,20 proc., Bezpartyjni Samorządowcy 2,40 proc. Według prognoz KO, Trzecia Droga i Lewica mają szansę na 248 mandaty.

 

W dniu 10 września  2023 roku odbyły się uroczystości z okazji 79 Rocznicy Bitwy Partyzantów III Brygady Armii Ludowej im. gen. Józefa Bema z okupantem niemieckim. W zwycięskiej bitwie pod Ewiną brały udział Socjalistyczne Odziały Bojowe oraz Odziały Wojskowe Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 8 września 2023 roku odbyła się w Warszawie promocja nowego numeru 1-2/2023 „Przeglądu Socjalistycznego”, który ukazał się na początku miesiąca.

Więcej …
 

W dniu 1 września 2023 roku minęła 31 rocznica tragicznej śmierci Piotra Jaroszewicza, byłego premiera i jego Małżonki Alicji. Obydwoje zostali zamordowani w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach.

Więcej …
 

W dniu 29 lipca 2023 roku odbyły się uroczystości upamiętniające 22. rocznicę śmierci byłego I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej aktywnie uczestniczyli w obchodach 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W dniu 29 lipca 2023 roku w Warszawie pierwsze wieńce złożono przed Pomnikiem Żołnierzy Żywiciela oraz tablicą upamiętniającą bohaterskich żołnierzy IV Batalionu OW PPS im. Jarosława Dąbrowskiego, którzy jako pierwsi stanęli do walki z hitlerowskim okupantem.

Więcej …