Zebranie Rady Mazowieckiej PPS

W dniu 31 sierpnia 2022 roku w Warszawie odbyło się zebranie Rady Mazowieckiej Polskiej Partii Socjalistycznej. Uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji okręgowych Mazowsza: z Warszawy, Płocka, Piotrkowa Trybunalskiego oraz samodzielnych kół.


Podczas posiedzenia omówiono następujące problemy:
- wnioski dla pracy partyjnej po posiedzeniu Rady Naczelnej PPS w dniu 25 czerwca 2022 roku
-  udział członków organizacji mazowieckiej PPS w obchodach 130-lecia powstania PPS
- dokonano przeglądu stanu organizacyjnego partii na Mazowszu, przyjęto uchwałę w sprawie uaktualnienia struktury organizacyjnej i stanu członkowskiego. Dokonano rejestracji nowych kół PPS, które powstały w ostatnim okresie.

Rada Mazowiecka podjęła Stanowisko w sprawach udziału PPS w wyborach parlamentarnych w 2023 roku następującej treści:
1.    Polska Partia Socjalistyczna ma obowiązek wziąć udział w roku 2023 w wyborach parlamentarnych i wystawić swoich kandydatów do Sejmu i Senatu RP.  Powstanie Koła Parlamentarnego PPS utrwaliło w opinii publicznej świadomość, że PPS istnieje i w wielu sprawach ma swoje oryginalne stanowisko polityczne. Nie poskutkowało to jednak pozytywnymi wynikami poparcia w badaniach opinii publicznej, ale trzeba liczyć się z tym, że przy mądrej polityce medialnej i spójnym programie wyborczym jest to możliwe.
2.    PPS powinna dokonać w najbliższym czasie rzeczowej, obiektywnej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej, politycznej, bezpieczeństwa państwa oraz potrzeb obywateli i sformułować założenia do programu wyborczego poprzez pryzmat interesów szerokiego elektoratu ludzi wywodzących się ze środowisk pracowniczych. Te środowiska w sposób naturalny sytuują się jako potencjalny elektorat lewicy a także PPS. Program wyborczy PPS w formie i w treści powinien odpowiadać na podstawowe pytania i problemy tych środowisk.
3.    PPS powinna dokonać w szybkim czasie, w ramach pracy organów statutowych, oceny możliwości samodzielnego organizowania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu, a także określić alternatywnie warunki polityczne i ewentualny tryb wchodzenia do koalicji wyborczych. Zasadniczą przesłanką porozumień koalicyjnych powinno być zachowanie w przyszłej kadencji parlamentarnej samodzielnego koła parlamentarnego i porozumienie programowe wyznaczające jedność celów politycznych.
4.    Zwracamy uwagę, że zasadnicze znaczenie dla pozytywnego skutku naszych działań jako PPS, na forum publicznym i w kampanii wyborczej, ma bliska współpraca istniejącego koła parlamentarnego PPS i władz statutowych Partii.
5.    Rada Mazowiecka PPS problem organizacji struktur terenowych pod wybory parlamentarne uważa za sprawę kluczową dla dalszego rozwoju partii, dlatego też proponuje, aby zaprezentowane zagadnienia zostały wstępnie omówione podczas posiedzenia Prezydium Rady Naczelnej i wniesione, jako główny punkt programowy pod obrady najbliższego posiedzenia Rady Naczelnej.

W sprawach organizacyjnych odwołano Jakuba Żabińskiego z funkcji członka Prezydium i sekretarza Rady Mazowieckiej. Wybrano na to miejsce Ryszarda Dzieniszewskiego.
W zebraniu Rady Mazowieckiej uczestniczyło 11 towarzyszy. Obrady prowadził przewodniczący Rady – Andrzej Ziemski.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Przestudiowałem nową książkę Grzegorza Kołodki pod trochę pretensjonalnym tytułem „Wojna i pokój”. Cel książki jest wyraźnie określony następującą deklaracją: „przyszłość traktuje się w dwóch kategoriach – nieuniknionej i możliwej. Obecnie tego, co się na pewno stanie, jest dużo mniej niż tego, co stać się może.

Więcej …
 

14 listopada 2014 r.  w Chinach ukazał się I tom książki autorstwa prezydenta Xi Jinping’a – Zarządzanie Chinami (ang. The Governance of China). Aktualnie, od sierpnia 2022 roku rozpowszechniany jest czwarty tom

Więcej …
 

Można być krajem małym, jak Singapur czy Szwajcaria – i znajdować się w czołówce. Można być dużym, jak Brazylia czy Nigeria – i wlec się na końcu.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Statystyka

Odsłon : 6665150

Temat dnia

Powrót Luli do władzy w Brazylii

Były lewicowy prezydent 220-mln Brazylii, największego państwa Ameryki Łacińskiej (6. gospodarka świata), kiedyś porównywany jako związkowiec z Wałęsą – jako szef państwa (2003-2011) dość skutecznie zmniejszał ogromne nierówności społeczne. Potem przez 19 miesięcy nawet więziono go pod zarzutami, które Sąd Najwyższy uznał w 2019 r. za fałszywe.

Więcej …

Wywiad tygodnia

Tragedia Gabriela Narutowicza

Z prof. Grzegorzem Krzywcem, historykiem, rozmawia Przemysław Prekiel

Czy atmosfera nienawiści, jaka dotknęła Gabriela Narutowicza po wyborze na prezydenta, była zaskoczeniem czy konsekwencją realizowanej przez endecję polityki?

Więcej …

Na lewicy

W dniu 6 grudnia 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Mazowieckiej Polskiej Partii Socjalistycznej. Poświęcone było omówieniu problemów związanych z praktycznym wymiarem przygotowań do wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Więcej …
 

W dniu 19 listopada 2022 roku w 130 rocznicę Kongresu Paryskiego, na którym zapoczątkowano działalność Polskiej Partii Socjalistycznej, odbyła się w Warszawie uroczysta sesja poświęcona tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2022 roku przypada 104. rocznica powołania w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim na czele. Podstawę polityczną tego rządu tworzyły trzy ugrupowania: Polska Partia Socjalistyczna, Polska Partia Socjal-Demokratyczna oraz PSL Wyzwolenie.

Więcej …
 

W dniu 27 października 2022 roku w ramach obchodów 130-lecia Polskiej Partii Socjalistycznej odbyła się konferencja naukowa „PPS w walce o niepodległość Polski i sprawiedliwość społeczną. Dorobek i perspektywy rozwoju”.
Konferencję organizowała Komisja Historyczna pod patronatem Komitetu Obchodów 130-lecia Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

Okręgowy Komitet Warszawski Polskiej Partii Socjalistycznej przyjął w dniu 6 października 2022 roku stanowisko wspierające skierowanie do Komisji Etyki Poselskiej skargi wobec posła A. Sośnierza w sprawie jego wypowiedzi na temat socjalizmu. Wypowiedź tę uznano za karygodną, nie do przyjęcia w cywilizowanym państwie demokratycznym. Narusza ona bez wątpienia historyczną pamięć i tradycje polskiej demokracji, które oparte są o poszanowanie innych, niż kapitalizm, poglądów politycznych i ideowych.

Więcej …
 

W dniu 30 września 2022 roku w Łodzi odbyło się w ramach obchodów 130-lecia PPS, zorganizowane przez działaczy PPS i Komisję Historyczną PPS, spotkanie dotyczące historii i dorobku PPS.

Więcej …
 

W dniu 17 września 2022 roku w Warszawie odbyło się zebranie Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 13 września 2022 roku w Warszawie odbyło się otwarte zebranie Rady Mazowieckiej PPS poświęcone sprawom przygotowań socjalistów i lewicy do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

Więcej …
 

W dniu 11 września 2022 roku w Ewinie (woj. łódzkie) odbyły się tradycyjne obchody 78 rocznicy słynnej bitwy partyzanckiej oddziałów 3 Brygady Armii Ludowej im. J. Bema z niemieckim najeźdźcą.

Więcej …
 

Z inicjatywy Socjaldemokracji Polskiej, jak podał portal PPS, odbyło się w dniu 5 września 2022 roku w siedzibie OPZZ w Warszawie spotkanie partii politycznych reprezentujących część demokratycznej opozycji. Uczestniczyli: Polska Partia Socjalistyczna, Partia Zieloni, Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska, Unia Pracy oraz Wolność i Równość.

Więcej …
 

1 września br. minęła 30 rocznica brutalnego mordu Premiera Rządu Polskiego Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Soskiej.

Więcej …
 

W dniu 31 sierpnia 2022 roku w Warszawie odbyło się zebranie Rady Mazowieckiej Polskiej Partii Socjalistycznej. Uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji okręgowych Mazowsza: z Warszawy, Płocka, Piotrkowa Trybunalskiego oraz samodzielnych kół.

Więcej …