Oświadczenie 355 partii politycznych

Jak podała Agencja Xinhua w dniu 13 grudnia 2021 roku – 355 partii politycznych, organizacji społecznych i think tanków ze 140 krajów i regionów w porozumieniu z Departamentem Międzynarodowym Komitetu Centralnego KPCh wydało wspólne oświadczenie Światowych Partii Politycznych, Organizacji społecznych i think tanków na temat podejmowania niezależnych wysiłków na rzecz odkrywania ścieżki do demokracji i wspólnej pracy na rzecz promowania wspólnego rozwoju.
W oświadczeniu podkreślono, że demokracja jest ważnym osiągnięciem ludzkości w rozwoju cywilizacji politycznej, a nie ma systemu demokratycznego i modelu rozwoju obowiązującego we wszystkich krajach, co sprzeciwiałoby się ingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw pod pretekstem demokracji.
Zgodnie z oświadczeniem fascynującą cechą cywilizacji ludzkich jest różnorodność. Ze względu na fakt, że różne kraje i regiony niekoniecznie mają tę samą historię, kulturę, system społeczny i etap rozwoju, sposoby i środki, w jakie realizują demokrację, mogą się różnić.
WSPÓLNE OŚWIADCZENIE ŚWIATOWYCH PARTII POLITYCZNYCH, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I THINK-THANKÓW
O PODEJMOWANIU NIEZALEŻNYCH WYSIŁKÓW W ODKRYWANIU DROGI DO DEMOKRACJI
I WSPÓŁPRACY  NA RZECZ WSPÓLNEGO ROZWOJU

Demokracja jest owocem rozwoju cywilizacji politycznej, a rozwój jest tym, do czego nieustannie dąży ludzkość. Ludzie różnych krajów i regionów, dzięki nieustającym wysiłkom, stworzyli różnorodne formy demokracji oraz odmienne ścieżki rozwoju. Powstał w ten sposób wspaniały wachlarz kwitnących cywilizacji ludzkich. Partiom politycznym, które mają możliwość budowy, ochrony i rozwijania demokracji przypadła ważna misja jej realizacji i rozwijania. W związku z powyższym my, 355 partii politycznych, organizacji społecznych i think-tanków z 140 krajów, wydajemy wspólnie następujące, skierowane do całego świata oświadczenie:
I. Świat, w którym żyjemy jest różnorodny i barwny. Niezwykłe cechy poszczególnych cywilizacji definiowane są poprzez ich różnorodność, która jest także źródłem witalności i dynamiki światowego rozwoju. Sposoby i środki wykorzystywane do realizacji demokracji są różne. Poszczególne kraje i regiony niekoniecznie dzielą tę samą historię, kulturę, system społeczny i fazę rozwoju, zatem nie może istnieć jeden system demokratyczny, czy wzór rozwoju, który można zastosować we wszystkich krajach. Przykładanie jednej miary do tak szerokiego spektrum systemów politycznych istniejących na całym świecie jest samo w sobie niedemokratyczne. Nie sprzyja także rozwojowi.
II. Jesteśmy zdania, że najlepszym sposobem oceny ustroju politycznego państwa pod względem demokratyczności i efektywności jest obserwacja, czy sukcesja organu kierowniczego jest zgodna z prawem; czy wszyscy ludzie mają zgodny z prawem dostęp do udziału w życiu publicznym, społecznym, ekonomicznym i kulturalnym; czy opinia publiczna może swobodnie wyrażać swoje postulaty; czy wszystkie sektory mogą aktywnie uczestniczyć w sprawach politycznych państwa; czy decyzje dotyczące całego narodu mogą być podejmowane w sposób racjonalny i demokratyczny; czy specjaliści ze wszystkich dziedzin poprzez uczciwą konkurencję mogą należeć do grupy przywódców politycznych i systemu administracji; czy partia rządząca może zgodnie z Konstytucją i prawem służyć jako siła wiodąca; czy sprawowanie władzy podlega skutecznej kontroli i nadzorowi.  
III. Jesteśmy zdania, iż ocena demokratyczności państwa zależy od tego, czy ludzie są suwerenem w swoim kraju. Obserwacja możliwości korzystania z prawa do głosowania jest istotna, jednak jeszcze ważniejsze jest zagwarantowanie prawa do szerokiego uczestnictwa w życiu politycznym. Podczas gdy konieczna jest obserwacja obietnic wyborczych, jeszcze ważniejsze jest ich wypełnianie. Podczas gdy konieczne jest przyglądanie się procedurom i zasadom politycznym określonym w przepisach i ustawach, jeszcze ważniejsze jest obserwowanie, czy owe przepisy i prawa są rygorystycznie egzekwowane. Podczas gdy konieczne jest obserwowanie, czy sprawowanie władzy odbywa się w zgodnie z zasadami i procedurami demokratycznymi, jeszcze ważniejsze jest przyglądanie się, czy podlega ona nadzorowi i kontroli obywateli.
IV. Jesteśmy zdania, iż demokracja jest prawem wszystkich narodów raczej, niż przywilejem nielicznych. Osąd dotyczący uznania ustroju za demokratyczny powinien należeć do obywateli, a ocena kraju jako demokratycznego powinna być podejmowana przez całą społeczność międzynarodową.
V. Jesteśmy zdania, iż zarówno punktem wyjścia, jak i celem rozwoju społeczności ludzkiej powinna być poprawa dobrostanu ludzi i osiągnięcie wszechstronnego rozwoju człowieka. Rozwój demokracji powinien koncentrować się na ciągłej realizacji dążeń ludzi do lepszego życia i podnoszeniu ich poczucia spełnienia, szczęścia i bezpieczeństwa. W obecnych czasach konieczne jest wzmocnienie współpracy między państwami na polu walki z ubóstwem, bezpieczeństwa żywnościowego, odpowiedzi na COVID-19 oraz szczepionek, finansowania rozwoju, zmian klimatycznych i zielonego rozwoju, industrializacji, gospodarki cyfrowej oraz łączności, a także przyspieszenia implementacji ONZ 2030 Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, tak by wspólne działania skupiały się na rozwiązaniu najpoważniejszych, najpilniejszych i praktycznych problemów ludzi. Wszystkie kraje i narody świata zasługują na możliwość i prawo rozwoju. Należy dołożyć starań do promowania inkluzywnego rozwoju oraz zapewnienia, że żaden kraj nie zostanie z tyłu.
VI. Jesteśmy zdania, iż obecnym trendem jest postępująca demokratyzacja stosunków międzynarodowych, a jedynym sposobem, by mogła zostać zrealizowana, jest rzeczywiste wprowadzenie w życie multilateralizmu. Ludzkość stoi przed różnymi wyzwaniami i problemami w skali globalnej, na które odpowiedź można znaleźć jedynie w bardziej inkluzywnym globalnym zarządzaniu, skuteczniejszym mechanizmie wielostronnym i aktywniejszej współpracy regionalnej. Lepsze efekty w praktyce multilateralizmu zawsze prowadzą do lepszych odpowiedzi na wspólne problemy, przed którymi stoi ludzkość.
VII. Jesteśmy zdania, że wysiłki na rzecz budowy wspólnoty ludzkiej ze wspólną przyszłością wyznaczają właściwy kierunek rozwoju i postępu cywilizacji. Wartości wspólne dla wszystkich ludzi, takie jak pokój, rozwój, uczciwość, sprawiedliwość, demokracja i wolność, muszą służyć za wskazówkę w dążeniu do stworzenia wspólnoty z silnym poczuciem odpowiedzialności za przyszłość ludzkości, tak by kraje o różnych systemach społecznych, ideologii, historii, kulturze i poziomie rozwoju mogły dzielić wspólne interesy, prawa i obowiązki w sprawach międzynarodowych i współpracować dla budowy lepszego świata.
W pełni świadomi spoczywającej na nas misji promowania demokracji i poprawy warunków życia ludzi, zobowiązujemy się do wspólnego działania, wzniesienia się pand wszelkie różnice, rozwijania wymian i uczenia się od siebie nawzajem, wzmocnienia wzajemnego zrozumienia i osiągnięcia szerokiego konsensusu, tak byśmy mogli nieprzerwanie wznosić wkład w dobrobyt ludzi, rozwój narodowy, pokój na świecie oraz postęp ludzkości.


 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Koniec stycznia. Drawsko Pomorskie. Mój pierwszy zimowy poligon. Minus dziewiętnaście stopni. Rozkładamy wojskowy namiot. Grabieją dłonie,

Więcej …
 

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Statystyka

Odsłon : 6335423

Temat dnia

Jak to z gazem było i jak będzie?

Słucham tych wszystkich bzdur dot. sytuacji po wstrzymaniu dostaw gazu do Polski i zastanawiam się czy więcej jest kompletnych ignorantów, czy więcej cynicznych kłamców, czy więcej skrajnych idiotów. Takich, którzy z sensem komentują tę sytuację praktycznie brak.

Więcej …

Na lewicy

Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II wojny światowej opublikowało w dniu 9 maja 2022 roku list otwarty do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Kamińskiego w sprawie przyzwolenia na akcje hańbiące godność Polski i Narodu Polskiego wobec delegacji Ambasady Federacji Rosyjskiej na czele z Ambasadorem Siergiejem Andrejewem, na Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Dniu Święta Zwycięstwa w Warszawie.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie odbyły się tradycyjne obchody Święta Pracy organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. Oprócz członków  PPS z Warszawy i Mazowsza uczestniczyli przedstawiciele Unia Pracy, SDPl, Związkowej Alternatywy, Porozumienia Socjalistów, Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku w Warszawie odbyły się manifestacje pracownicze, które  zorganizowały ugrupowania: Nowa Lewica, Razem i związki zawodowe zrzeszone w OPZZ. W  wiecu i pochodzie, który przeszedł Szlakiem Królewskim uczestniczyli Posłanki i Posłowie Nowej Lewicy i Razem, działacze związkowi, mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

Prezydium Rady Naczelnej PPS opublikowało po swym posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2022 roku Odezwę Pierwszomajową w roku 2022.
Członkowie PPS obchodzić będą swoje Święto Pracy w Warszawie i wielu ośrodkach miejskich, w których działa Partia.

Więcej …
 

W dniu 2 kwietnia 2022 roku w Warszawie obradowała Rada Naczelna PPS oraz Centralny Sąd Partyjny i Centralna Komisja Rewizyjna PPS. Było to pierwsze spotkanie po odbywającym się przed dwoma tygodniami XLIV Kongresie PPS.

Więcej …
 

W dniu 21 marca 2022 roku na Cmentarzu Południowym w Warszawie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 14 marca dra inż. Mirosława Nizielskiego, działacza PPS, działacza samorządowego, nauczyciela akademickiego.

Więcej …
 

W dniu 19 marca 2022 roku w Warszawie obradował XLIV Kongres PPS. Miał on charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Więcej …
 

W dniu 14 marca 2022 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Mazowieckiej PPS. Obradowano na temat planowanego na 19 marca XLIV Kongresu PPS. W spotkaniu uczestniczyli delegaci wybrani na kongres w ostatniej wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej oraz członkowie władz naczelnych z Mazowsza.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 24 lutego 2022 roku stanowisko w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Więcej …
 

W dniu 15 lutego 2022 roku w 78. rocznicę, przedstawiciele​ piotrkowskich organizacji lewicowych złożyli wieńce w hołdzie rozstrzelanym więźniom politycznym. W imieniu Polskiej Partii Socjalistycznej  wieniec złożył Towarzysz Bogdan Chrzanowski, przewodniczący Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS w Piotrkowie Trybunalskim.

Więcej …
 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej przesłał do Wojewocy Mazowieckiego List otwarty w sprawie pozbawienia Szkoły Podstawowej Nr 8 w Legionowie,imienia „I Warszawska Dywizja Piechoty”.

Więcej …
 

W dniu 26 stycznia 2022 roku odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Prezydium Rady Mazowieckiej PPS. Omówiono szereg spraw organizacyjnych związanych z działalnością partii m.in. problem konsekwentnego przestrzegania obowiązków statutowych, w ramach których mieści się organizowanie życia partyjnego na Mazowszu i w obszarach sąsiednich objętych tradycyjnie działalnością Rady.

Więcej …