PPS wobec stanu wyjątkowego

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

 


 


Stanowisko  PPS w sprawie wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski
♦️Rząd Zjednoczonej Prawicy wykonał kolejny krok w kierunku przyzwyczajania obywateli do wprowadzania rozwiązań prawnych służących, wg rządu, ochronie obywateli, lecz w sposób niezgodny z Konstytucją.
Przypominamy, że zgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny to „szczególny reżim prawny, służący odwróceniu lub umniejszeniu skutków szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające”.
♦️Gdy w 2020 roku wprowadzano uzasadnione i popierane przez społeczeństwo nakazy i zakazy ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się pandemii, wprowadzono je Rozporządzeniami Rady Ministrów, nie mającymi oparcia w konstytucji, co jasno oceniły sądy uchylając wiele kar administracyjnych za nieprzestrzeganie tych Rozporządzeń. Niewprowadzenie wówczas „stanu klęski żywiołowej” spowodowane było politycznymi kalkulacjami partyjnymi.
Stawiamy pytanie:
♦️Czy Stan wyjątkowy rozwiązuje problemy i stanowi skuteczną zaporę przeciw działaniom Łukaszenki, czy jest rozwiązaniem dla kryzysowej sytuacji na granicy Polsko-Białoruskiej?
♦️Stan wyjątkowy dopuszcza ograniczenie prawa do zgromadzeń, wprowadza cenzurę prewencyjną, ogranicza możliwość przemieszczania się, słowem ogranicza na pewien czas wiele naszych praw obywatelskich, w tym, co bardzo istotne, prawo do informacji.
♦️W naszej opinii stan wyjątkowy ma znikomy wpływ na skuteczne przeciwstawienie się prowadzonej, w opinii PiS, przez Białoruś tzw. wojny hybrydowej. Nie ma wpływu na działania sił białoruskich, nie zwiększa skuteczności w kontrowersyjnych sposobach działań prewencyjnych naszych służb wobec Białorusi i nie generuje elementów odstraszających. Potrzebne są kompleksowe działania przy udziale NATO, Unii Europejskiej, a zwłaszcza przy zaangażowaniu „Frontexu”
♦️Szczególnym przypadkiem kryzysu granicznego jest kilkudziesięciu emigrantów blokowanych przez polskie służby na samej granicy. Przekaz o ich sytuacji jest niejasny. Według Informacji Służby granicznej są oni zaopatrywani przez białoruskie służby w podstawowe środki do życia, a także „wymieniani” na granicy. Natomiast organizacje pozarządowe twierdzą, że ich stan jest bardzo ciężki (włącznie z zagrożeniem życia), a białoruski specnaz uniemożliwia im wycofanie się w głąb Białorusi. Także ich sytuacja prawna jest niejasna. Pojawiają się doniesienia, że część z nich przekroczyła naszą granicę, ale została zepchnięta poza nią, co narusza postanowienia konwencji międzynarodowych.
♦️Odnosimy wrażenie, że stan wyjątkowy będzie jedynie służył „uwolnieniu” władzy od presji organizacji humanitarnych, polityków i działaczy społecznych wrażliwych na prawa człowieka i zasady humanizmu.
♦️Wyjaśnienie tych wątpliwości jest możliwe jedynie przez pełen dostęp do informacji, obecność na granicy parlamentarzystów i mediów. Niestety Rząd przy pomocy służb i wojska skutecznie to uniemożliwia.
♦️Pełnego wyjaśnienia wymaga też podnoszone przez rząd zagrożenie wynikające z prowadzonych przez Rosję i Białoruś manewrów na naszej granicy. Zwracamy uwagę, że jednocześnie na naszym terytorium rozpoczynają się manewry z udziałem sił NATO. Taka sytuacja miała miejsce już wielokrotnie i nie wywoływała konieczności wprowadzania stanu nadzwyczajnego.
♦️Rząd kolejny raz wprowadza monopol na informację. Postawa „my wiemy lepiej”, a racja stanu wymaga byście za dużo nie pytali, jest zaprzeczeniem demokracji.

Prezydium RN Polskiej Partii Socjalistycznej
5 września 2021

 


 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Statystyka

Odsłon : 5973479

Temat dnia

Unia Europejska socjalna a nie liberalna

Spór polskiego rządu na wielu frontach z instytucjami UE rozpala znaczną część opinii publicznej w Polsce do granic czerwoności. Jedni – strona rządowa i jej gorący zwolennicy i tzw. “eurosceptycy” – uparcie twierdzą, że to walka o polską suwerenność i że nie dało się tego uniknąć. Druga z kolei, czyli jak to lubią o sobie mówić – “euroentuzjaści” – mobilizują się pod hasłem “walki o przyszłość Polski w Unii” i “obrony europejskich wartości”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …
 

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

Więcej …
 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Uczestniczący w nim członkowie wyrazili uznanie dla ustępującego Komitetu, którego pracami kierował tow. Janusz Ptaszkiewicz.
Komitet uzyskał absolutorium od uczestników zebrania.

Więcej …
 

Zbigniew Sowa – działacz lewicy z Pomorza poinformował, że w dniu 29 lipca 2021 roku  w Sosnowcu zawiązała się grupa 11 osób inicjująca powołanie do życia nowej lewicowej partii politycznej o nazwie: POLSKI RUCH LEWICOWY, którego zwieńczeniem będzie spotkanie założycielskie planowane na połowę września br. w Warszawie.

Więcej …
 

Tradycyjnie, co roku, z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej składają kwiaty przed pomnikami, tablicami pamięci i na grobach ofiar tego największego w XX wieku zbiorowego aktu walki o wolność i niepodległość Polski.

Więcej …