Posiedzenie Rady Naczelnej PPS

Rada Naczelna Polskiej Partii Ssocjalistycznej zebrała się na posiedzeniu poświęconym omówieniu stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz bieżących zagadnień dotyczących działalności organizacji.


Spotkanie odbyło się 6 czerwca b.r., ze względu na konieczność zachowania reżimów epidemicznych, w siedzibie OPZZ w Warszawie.
Gościem Rady Naczelnej był kandydat Lewicy na urząd prezydenta Robert Biedroń. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę PPS w historii Polski, powiedział „PPS jest jedną z najstarszych partii politycznych w Polsce, a także na świecie, () była obecna w procesie sprawowania władzy, a teraz powraca na drogę skuteczności politycznej”. W części swojego wystąpienia poświęconej swojemu programowi gospodarczemu mówił o potrzebie kierowania środków na cele społeczne, szkoły, szpitale żłobki, zwrócił uwagę na fakt, że pochodzą one z naszej pracy i nie powinny być wykorzystywane na megalomańskie projekty obozu władzy. Powiedział: „Przeciwstawienie się temu szaleńczemu kapitalizmowi musi być naszym priorytetem”. W swoim wystąpieniu Robert Biedroń ze szczególną mocą podkreślił potrzebę współpracy między lewicowymi formacjami politycznymi opartą o równość, porozumienie i o roli PPS w tworzeniu lewicowego programu.
Po swoim wystąpieniu Biedroń odpowiadał na pytania zadawane przez towarzyszy uczestniczących w posiedzeniu Rady Naczelnej, Dotyczyły one zagadnień społecznych, gospodarczych i polityki międzynarodowej. W swoich odpowiedziach kandydat odwołał się do swojego programu, a także do lewicowej myśli społecznej .
Członkowie RN PPS z zadowoleniem przyjęli wystąpienie kandydata. Rada Naczelna przyjęła większością głosów uchwałę w sprawie wyborów prezydenckich. Na tym zakończyło się spotkanie z Kandydatem Lewicy Robertem Biedroniem.
Kolejnymi tematami obrad RN PPS były druga tura wyborów, ocena pracy medialnej organizacji i praca organizacji Młodzieżowej PPS.
W sprawie II tury towarzysze przedstawili swoje stanowiska, zróżnicowane ze względu warunków politycznych w rejonach działania organizacji. Ustalono konieczność obserwacji zmian towarzyszących kampanii i potrzebę sformułowania stanowiska na ten temat we właściwym momencie, które byłoby zgodne z linią polityczną partii oraz dobrem społeczeństwa.
Członkowie RN pozytywnie ocenili działania medialne, potwierdzili konieczność inicjacji wydawania, zgodnie z zapisem statutu „Robotnika”
Organizacja Młodzieżowa PPS zaprezentowała swoje działania oraz kilka inicjatyw i projektów. Przykładowo: Obozy szkoleniowe w oparciu o ośrodki TPD, odrodzenie Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych i Organizacji Młodzieżowej TUR oraz projekt uchwały „Tarcza Pro pracownicza”. Rada Naczelna odniosła się do aktywności OM PPS z uznaniem, będą one przedmiotem prac organów Partii.
W toku obrad tow. przewodniczący Wojciech Konieczny omówieniem sytuacji politycznej w kraju, a także zadań partii w najbliższym okresie. Zwrócił uwagę na narastające zjawisko polaryzacji społeczeństwa w wyniku zdominowania przez konflikt PiS i PO sceny politycznej oraz wpływu „ duopolu "POPIS” na sondaże wyborcze.
RN PPS zakończyła swoje obrady decyzją o przekazaniu wniosków do opracowania w formie stanowisk i uchwał przez Prezydium RN.


 


Uchwała Rady Naczelnej PPS z dn. 6 czerwca 2020 r
W sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP


Chcąc przeforsować posłusznego Prawu i Sprawiedliwości prezydenta zjednoczona prawica zafundowała społeczeństwu chaos wyborczy. Zaplanowane na 10-go maja wybory nie odbyły się. Nie został wprowadzony żaden ze stanów nadzwyczajnych.
Rząd RP nie sprostał tej sytuacji. Mimo oczekiwań Polaków na wypracowanie konsensusu pomiędzy władzą a opozycją zjednoczona prawica nadal brnęła w rozwiązania niekonstytucyjne, deklarując dla pozoru wolę dialogu. Do stworzonego wcześniej podziału społeczeństwa doszła głęboka nieufność obu stron grożąca całkowitą dekompozycją układów społecznych. Polska Partia Socjalistyczna opowiadała się zawsze za dialogiem i porozumieniem.
Dla przywrócenia równowagi politycznej niezbędny jest wybór prezydenta nieuwikłanego w budowanie w Polsce ustroju autorytarnego. PPS poparła już kandydata Roberta Biedronia i podtrzymuje dziś to poparcie. W chwili obecnej tylko Robert Biedroń jest kandydatem głoszącym hasła lewicowe, oczekujemy jednocześnie mocnego zaakcentowania w kampanii wyborczej postulatów obrony interesów pracowniczych, bo to praca jest źródłem dobrobytu społecznego.

 


 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

Nie znam Sławomira W. Malinowskiego, ani mi on brat ani swat, choć tę inteligentną twarz dobrze pamiętam i pozytywnie kojarzę z telewizyjnego ekranu. O Wydawnictwie Impuls wcześniej nie słyszałem – a powinienem był – bo to niszowa oficyna, znana w dużej mierze (choć nie wyłącznie) z literatury pedagogicznej.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 

Statystyka

Odsłon : 5729238

Temat dnia

Zrozumieć Polaków

Na nasze spory tradycji z postępem warto spojrzeć z historycznego dystansu. Hołubiona jako postępowa Konstytucja 3 Maja została uchwalona w drodze zamachu stanu. Większość była przeciw. Pańszczyznę znieśli zaborcy. Chłopi nie popierali powstań z obawy, że polskie władze przywrócą pańszczyznę.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 22 maja 2021 w Sali Wiedeńskiej Stacji Polskiej Akademii Nauk odbyła się gala, w czasie której prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska otrzymała „Złotą Sowę Polonii” za współpracę ze środowiskami polonijnymi.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna upowszechniła w dniu 25 maja 2021 roku oświadczenie w sprawie Kopalni Turów.

Więcej …
 

Prezydium Rady Naczelnej PPS opublikowało w dniu 21 maja 2021 roku "Oświadczenie w sprawie Polskiego Ładu".

Więcej …
 

Koło PPS Łódź Widzew uczciło dzisiejsze święto, Narodowy Dzień Zwycięstwa- złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Łodzi.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2021 roku w większości miast i środowisk lewicowych w Polsce odbyły się uroczystości upamiętniające święto 1 Maja, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 24 kwietnia 2021 roku  "Apel pierwszomajowy PPS w roku 2021".

Więcej …
 

Przewodniczący RN PPS, sen. Wojciech Konieczny opublikował w dniu 14 kwietnia 2021 roku oświadczenie w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które dotyczy kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej …
 

W dniu 10 kwietnia 2021 roku przedstawiciele Klubu Parlamentarnego Lewicy z wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym złożyli wiązanki kwiatów na grobach trzech osób z lewicy, które zginęły przed 11 laty w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.
Przypomnijmy, że w katastrofie zginęły posłanki Izabela Jaruga-Nowacka z Unii Pracy i Jolanta Szymanek-Deresz z SLD oraz poseł Jerzy Szmajdziński z SLD.

 

Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej wydało w dniu 2 kwietnia 2021 roku oświadczenie dotyczące spotkania premiera Polski Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier Wiktorem Orbanem i przywódcą włoskiej Ligi Północnej   Matteo Salvinim, które odbyło się w Budapeszcie w dniu 1 kwietnia.

Więcej …
 

Polska Lewica, Unia Pracy i Porozumienie Socjalistów skierowały w dniu 18 marca 2021 roku List Otwarty do prezydenta RP, prezesa Rady Ministrów, marszałków Sejmu i Senatu, przewodniczących Klubów Parlamentarnych w sprawie relacji Polski z Unią Europejską, szczególnie w kontekście przygotowań do głosowania w Sejmie nad ratyfikacją Unijnego Programu Odbudowy.

Więcej …
 

W dniu 17 marca. 2021 roku m.in. z inicjatywy Polskiej Partii Socjalistycznej, Kancelaria Senatu RP zorganizowała konferencję naukową poświęconą setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej w 1921 roku.

Więcej …
 

W dniu 20 lutego 2021 roku w Warszawie odbyła się pod hasłem "Przyszłość jest teraz - zrobimy to lepiej" konwencja programowa Lewicy z udziałem ugrupowań młodzieżowych związanych z partiami lewicy. Reprezentowane były: Federacja Młodych Socjaldemokratów, Młodzi Razem, Młoda Lewica i Czerwona Młodzież - Organizacja Młodzieżowa PPS.

Więcej …