Zebranie Koła PPS Warszawa-Śródmieście

W dniu 26 lutego 2020 roku w Warszawie odbyło się comiesięczne zebranie Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Po raz pierwszy wziął w nim udział wybrany przed rokiem, przewodniczący Rady Naczelnej PPS, sen. Wojciech Konieczny.
Porządek obrad przewidywał przyjęcie nowych członków, ocenę przygotowań do wyborów prezydenckich 2020 oraz sprawy wewnętrzne w PPS.
Trzeba przypomnieć, że koło przed miesiącem skierowało do Rady Naczelnej PPS stanowisko z koncepcją wystawienia przez PPS w I etapie wyborów prezydenckich własnego kandydata, którego zadanie byłoby wykorzystanie istniejących mechanizmów ustawowych do nagłośnienia partii i jej programu. Dalsze działania uzależniono od możliwości zarejestrowania własnego komitetu wyborczego i zarejestrowania wyłonionego kandydata. Rada Naczelna PPS nie przychyliła się do tego wniosku. W odpowiedniej uchwale wyrażono poparcie dla kandydatury Roberta Biedronia.
Podczas dyskusji na zebraniu koła omówiono kwestie związane z tą sprawą. Przyjęto też stosowne stanowisko.
W sprawach wewnątrzpartyjnych członkowie koła odnieśli się do sytuacji organizacyjnej i programowej PPS. Zwrócono uwagę na potrzebę pilnych prac programowych, co zapowiedziano podczas Kongresu Partii przed rokiem, jak również konieczności poprawy stanu organizacyjnego partii. Zwrócono uwagę na fakt, iż wszystkie uwagi i wnioski formułowane są podczas zebrania z poziomu koła i adresowane do władz partii wybranych na wszystkich szczeblach.
Podczas zebrania zabrał głos i odniósł się do podniesionych problemów przewodniczący Rady Naczelnej. Poinformował o szczegółach swojej pracy w Senacie, odniósł się do spraw wewnątrzpartyjnych mówiąc o potrzebie doskonalenia pracy organizacyjnej. Zapowiedział przygotowanie do zorganizowania w roku 2020 Nadzwyczajnego Kongresu PPS poświęconego uchwaleniu zmian w Statucie PPS.Stanowisko w sprawie wyborów prezydenckich

Członkowie Koła PPS Warszawa-Śródmieście zebrani w dniu 26 lutego 2020 roku na cyklicznym zebraniu Koła przyjęli następujące stanowisko:
1.    Koło przyjęło uchwałę Rady Naczelnej PPS dotyczącą poparcia Roberta Biedronia – kandydata ugrupowań parlamentarnych na urząd Prezydenta RP w wyborach w maju 2020 roku.
2.    Ubolewamy, że nie znalazła zrozumienia strategia polityczna zaproponowana przez Koło w uchwale z dnia 29 stycznia 2020 roku, w której sugerowaliśmy wykorzystanie I etapu kampanii wyborów prezydenta RP do nagłośnienia własnej linii politycznej i ideologicznej, a dopiero w II etapie poparcie innego kandydata, który na lewicy uzyska największe szanse wyborcze w oparciu o aktualne sondaże.
3.    Zwracamy uwagę, że z ugrupowaniami lewicy znajdującymi się w Sejmie i Senacie nie wiąże nas żadne porozumienie polityczne czy wyborcze, czego przejawem jest m.in. brak przedstawiciela PPS w Komitecie Wyborczym Lewicy jak również w sformowanym później Komitecie wyborczym Roberta Biedronia. Cenimy sobie obecność naszego przedstawiciela tow. Wojciecha Koniecznego w Senacie, natomiast nasze związki PPS – Lewica parlamentarna mają cały czas charakter nieformalny.
4.    Nadal uważamy, że PPS powinna znaleźć swoje formalne i nieformalne miejsce w kampanii wyborów prezydenckich 2020. Postulujemy powołanie na szczeblu Rady Naczelnej PPS Komitetu poparcia lewicowego kandydata na prezydenta RP i podjęcie działań organizacyjnych koordynowanych na szczeblu centralnym. Partia powinna włączyć się w tą kampanię w miarę swoich możliwości.
5.    Koło szczególnie zwraca się do wskazanych w dniu 29 stycznia 2020 roku towarzyszy: Jana Hermana i Andrzeja Ziemskiego, jako potencjalnych kandydatów PPS na urząd prezydenta RP, do podjęcia działań programowych mogących stanowić realne wsparcie naszej socjalistycznej narracji programowej.

Koło PPS Warszawa-Śródmieście
Warszawa 26 lutego 2020 roku

 

Wydanie bieżące

Recenzje

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

Postać Tadeusza Kościuszki, wybitnego Polaka, bohatera dwóch kontynentów mimo upływu ponad 200 lat od jego śmierci cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wielu historyków i polityków polskich i zagranicznych. Prace poświęcone jego osobie i działalności ukazują się nieprzerwanie od ponad 200 lat. Jedna z nich autorstwa Piotra Marka Napierały pt „Żołnierz i filozof.

Więcej …
 

Przez okres ostatnich dwóch lat, z różną intensywnością, na ogół jednak raz w tygodniu, publikowałem na łamach gazety Trybuna materiały publicystyczne, eseje i komentarze w ramach cyklu My Socjaliści. Obejmowały one szeroki wachlarz  problemów, choć założeniem moim było ukazanie otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej poprzez doświadczenia i wartości ideowe polskich socjalistów. Sytuacja ta była konsekwencją mojego zaangażowania w działalność w ruchu socjalistycznym, szczególnie w ramach PPS a także aktywną, prowadzoną od lat działalność dziennikarską i publicystyczną na łamach wielu pism i w Internecie.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Statystyka

Odsłon : 5148208

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

O cenzurze

Stale porównuje się PiS-owskie czystki w mediach z czasami Polski Ludowej. Naprawdę pora z tym skończyć. Jest różnica.

Więcej …

Na lewicy

Rada Naczelna PPS opublikowała w dniu 11 maja 2020 roku stanowisko dotyczące nieodbycia wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

W piątek 8 maja2020 roku, w Dniu Zwycięstwa, delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej, Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów oraz delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyły w Piotrkowie Trybunalskim wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności za Polskę i Lud (1939-1945 ) oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
Delegacje Lewicy Piotrkowskiej oddały tym aktem hołd wszystkim wyzwolicielom państw Europy spod jarzma niewoli okupanta faszystowskiego.
Cześć i Chwała Bohaterom !

 

Obchody 1 Maja w Warszawie skupiły się wokół czterech miejsc pamięci związanych z osobami lub wydarzeniami ważnymi dla lewicy.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 29 kwietnia 2020 roku Apel Pierwszomajowy.

Więcej …
 

Członkowie Rady Naczelnej PPS skierowali w dniu 14 kwietnia 2020 roku list otwarty do ministra zdrowia w sprawie skutków koronawirusa w Polsce i powinności przedstawicieli świata politycznego. Wiąże się to m.in. z obchodami 10 rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem.

Więcej …
 

W dniu 10 kwietnia 2020 roku Wrocławskie Społeczne Forum Wymiany Myśli apeluje do rządu, by ten przestał zamykać oczy na zagrożenie, jakie stwarza nieprzerwane działanie magazynów Amazona. Na sytuację pracowników Amazona podczas epidemii od początku zwracają uwagę związkowcy z OZZ Inicjatywa Pracownicza. Alarmują, że sam charakter pracy w magazynach i przy pakowaniu zamówień uniemożliwia stosowanie się do zaleceń o utrzymywaniu społecznego dystansu.

Więcej …
 

10 lat temu, 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem wśród 96 pasażerów rządowgo samolotu.byli wspaniali i niezapomnaini ludzie lewicy: Izabela  JARUGA-NOWACKA, Jolanta SZYMANEK-DERSZ i Jerzy SZMAJDZIŃSKI.
Cześć Ich Pamięci!

 

9 kwietnia 2020 roku Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że zarejestrowała 10 kandydatów na prezydenta, którzy wcześniej dostarczyli do PKW listy z podpisami poparcia. Są to: Robert Biedroń,  Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno i Stanisław Żółtek.

 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 29 marca 2020 roku dwa stanowiska polityczne związane z aktualną sytuacją w kraju. Jedno dotyczy tzw. tarczy antykryzysowej, drugie terminu wyborów prezydenckich.

Więcej …
 

Apel do Prezydenta i Premiera RP o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja 2020 r.
(do wiadomości Marszałków Sejmu i Senatu RP)

Więcej …
 

Według danych oficjalnych na 21 marca 2020 roku Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 34 komitety wyborcze.

Więcej …
 

Prezydium Porozumienia Socjalistów przyjęło w dniu 18 marca 2010 roku stanowisko w sprawie wyborów prezydenckich. Socjaliści opowiadają się za ich przełożeniem w czasie, w związku z niemożliwością dopełnienia zapisów Konstytucji dotyczących warunków i trybu wyborów oraz samej kampanii.

Więcej …