Konferencja w Nałęczowie

W dniach 25-28 listopada 2019 roku w Nałęczowie odbyła się ogólnopolska, międzyśrodowiskowa konferencja naukowa  pt.: „Mistrzowie,  pedagodzy, nauczyciele” pod naukowym patronatem prof. Marii Szyszkowskiej.
Organizatorami konferencji były następujące instytucje i organizacje: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji.
Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:
Wprowadzenie do konferencji - Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Uniwersytet Warszawski, Wszechnica Polska
Moi nauczyciele i mistrzowie - Prof. dr hab. Bohdan Dziemidok, Lublin
Pedagogika zdrowia – współczesne cele - Prof. zw. dr hab. nauk med. Janusz Szymborski, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wartość relacji mistrz – uczeń w kształtowaniu postaw młodego lekarza - Lek. med. Piotr Kasztelowicz, Ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpital Powiatowy, Chełmża
Dwa oblicza Mistrza albo Nauczyciel Przepołowiony - Prof. zw. dr hab. Jerzy Kochan, Kierownik Zakładu Filozofii Kultury, Uniwersytet Szczeciński
Vincent van Gogh – Światło Mistrza - Mirela Nawrot, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego Partner, Gliwice
Negacja autorytetów jako zasada społeczeństwa masowego - Dr Katarzyna Cwynar. Uniwersytet Rzeszowski, Sekretarz Naukowy rocznika <SOFIA>
Wyobraźnia, pożądanie i zgoda w twórczości prof. Marii Szyszkowskiej -  Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, b. Kierownik Katedry Pokoju i Probacji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Jak Alcybiades - Sławomir Malinowski, Producent, Scenarzysta, Reżyser, Autor ogólnopolskich programów popularno-naukowych i reportaży w TV, współpracuje z National Aeronauties and Space Administration (NASA)
Książka w rękach mistrza - Prof. SGGW Dr hab. Monika Podkowińska, Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Feliks Popławski – Wychowawca wielkiej miary - Dr  Iwona Błaszczak, Wicedyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Profesor Zbigniew Ziembiński – mój nauczyciel prawa  i nauczyciel bycia prawnikiem - Prof. zw. dr hab. Marzena Kordela, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Zasługi pedagoga międzywojnia Tadeusza Czapczyńskiego na zintegrowane kształcenie językowe w szkole - Dr Katarzyna Grzyb, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Kazimierz Wyka – mistrz krytyki literackiej - Janusz Termer, Sekretarz Generalny Polskiego Oddziału  Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji
O. Prof. Leon Dyczewski – autorytet rzeczywisty wyzwalający - Prof. dr hab. Teresa Sołtysiak, kierownik Zakładu Socjologii  Wychowania i Resocjalizacji, oraz Studenci Maria Woźniakowska i Adam Kaczorowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Profesor Tadeusz Wroński i jego pedagogika skrzypcowa - Dr hab. Agnieszka Marucha. Uniwersytet Muzyczny F. Chopina, Warszawa
Rola nauczyciela w procesie edukacji nieformalnej - Dr Agnieszka Dybowska, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Skutki i zagrożenia asymilacji językowo-kulturowej. Wizje asymilacji mniejszości narodowych sprzed 100 lat - Prof. dr hab. Witold Modzelewski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
O demokracji w nauce. Mistrzowie, Pedagodzy, Nauczyciele - Prof. dr hab. Robert Jastrzębski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Reforma szkolna Janusza Jędrzejewicza  jako element budowania ładu autorytarnego - Doc. Dr hab. Władysław T. Kulesza, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Wolnomularskie ideały Stanisława Kostki Potockiego w utrwalaniu kultury polskiej - Dr Katarzyna Karaskiewicz, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa
Idea mistrza - Prof. UJK Dr hab.  Anna Kieszkowska - Uniwersytet  Jana Kochanowskiego, Kielce
Jan Szczepański - profesor socjologii jako mistrz, nauczyciel i wychowawca - Prof. UR Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski
Polscy filozofowie jako mistrzowie języka - Dr Alina B. Jagiełłowicz,  Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski, Prezes Zarządu Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim
Spektakl artystyczny - twórca prof. dr hab. Krystyna Leśniak – Moczuk
Lew Trocki i jego rola w kształtowaniu teorii i praktyki rewolucyjnego socjalizmu - Redaktor Stefan Owczarz, Niezależny Publicysta, Katowice
Edward Gierek – niespełniony idol lewicy - Dr Edward Karolczuk, Konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Rybnik
Czego nas uczy XXI wieczna negacja relacji mistrz – uczeń? - Dr Tomasz Kozłowski, Członek Zarządu Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji
Odpoczywający umysł wewnętrzny mistrzem. Taoistyczne zamiłowanie do swobody bycia - Arian Kowalski, Doktorant, Uniwersytet Wrocławski
Budda – mistrz pacyfistów - Jan Stępień, Pisarz, Artysta, członek ZLP i SEC, Nałęczów
Drugi człowiek - Anna Cordes, Tłumacz, Prawnik, Ekonomista, Hiszpania
Refleksje o roli autorytetu naukowego w prawie konstytucyjnym - Prof. dr hab. Ryszard Piotrowski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Autorytet, mistrz – czy w medycynie jest to możliwe? - Edyta Jakiewicz, Doktorant, Uniwersytet Warszawski
Mistrzowie Aleksandra Rogalskiego - Małgorzata Jaworska – Gilde, Doktorant, Uniwersytet Warszawski
Mistrzynie i uczennice – wzajemne odkrywanie siebie literaturą - Marta Mastoł, Studentka, Uniwersytet Warszawski
Czy można nauczyć religii? -  Poeta, Eseista Mirosław J. Gontarski, Członek ZLP, Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim
Fenomen przywództwa w mniejszościowych Kościołach i Związkach Wyznaniowych - Prof. dr hab. Tadeusz Mędzelowski, Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz
Profesor Maria Szyszkowska jako nauczyciel - Witold Dorosz, Doktorant, Uniwersytet Warszawski
Idea mistrza - Magdalena Kierzek, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz
Blaski i cienie relacji mistrz – uczeń - Katarzyna Tynkiewicz, Doktorant, Uniwersytet Warszawski.
W konferencji uczestniczyło blisko sto osób z różnych środowisk naukowych, także liczni obserwatorzy, dziennikarze. Miały miejsce ciekawe dyskusje stanowiące twórcze uzupełnienie opinii i refleksji referentów.
Patronat medialny nad konferencją sprawuje „Przegląd Socjalistyczny”.


 

Wydanie bieżące

Recenzje

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

Postać Tadeusza Kościuszki, wybitnego Polaka, bohatera dwóch kontynentów mimo upływu ponad 200 lat od jego śmierci cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wielu historyków i polityków polskich i zagranicznych. Prace poświęcone jego osobie i działalności ukazują się nieprzerwanie od ponad 200 lat. Jedna z nich autorstwa Piotra Marka Napierały pt „Żołnierz i filozof.

Więcej …
 

Przez okres ostatnich dwóch lat, z różną intensywnością, na ogół jednak raz w tygodniu, publikowałem na łamach gazety Trybuna materiały publicystyczne, eseje i komentarze w ramach cyklu My Socjaliści. Obejmowały one szeroki wachlarz  problemów, choć założeniem moim było ukazanie otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej poprzez doświadczenia i wartości ideowe polskich socjalistów. Sytuacja ta była konsekwencją mojego zaangażowania w działalność w ruchu socjalistycznym, szczególnie w ramach PPS a także aktywną, prowadzoną od lat działalność dziennikarską i publicystyczną na łamach wielu pism i w Internecie.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 

Statystyka

Odsłon : 4990032

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Tak się kończy dyplomatołectwo

Stało się to, co przewidywali komentatorzy polityki światowej i spece od dyplomacji międzynarodowej. Nie dość, że główne obchody wyzwolenia obozu śmierci Auschwitz-Birkenau nie odbędą się w Polsce, a w Izraelu, to jeszcze zabraknie tam polskiego prezydenta. To są skutki wieloletniego prowadzenia polityki zagranicznej po amatorsku, żeby nie powiedzieć – dyletancko.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 19 stycznia 2019 roku w Słupsku odbyła się uroczystość zaprezentowania przez trzy partie: SLD, Wiosna i Lewica Razem Roberta Biedronia, jako oficjalniego kandydata SLD na prezydenta.

Więcej …
 

17 stycznia 1945 roku do zniszczonej niemal doszczętnie Warszawy wkroczyli żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego oraz oddziały Armii Czerwonej. Walki o opanowanie miasta trwały zaledwie kilka godzin, gdyż dowództwo niemieckie, obawiając się okrążenia, wycofało większość swoich sił ze stolicy.

Więcej …
 

W dniu 5 stycznia 2020 roku obradowała Rada Krajowa Lewicy Razem. Jak poinformowano, partia przyjęła stanowisko, w którym wzywa polski rząd do odcięcia się od planów destabilizacji Bliskiego Wschodu przez administrację prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Więcej …
 

W dniu 14 grudnia 2019 roku zebrała się w Warszawie Krajowa Konwencja SLD. Po konsultacjach w województwach, podjęła decyzję o zmianie statutu Sojuszu, która umożliwi połączenie sił SLD i partii Wiosna. Głosowało 127 delegatek i delegatów, za oddano 109 głosów, przeciwko było 10 osób, a 8 wstrzymało się od głosu.

Więcej …
 

W dniu 7 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Stowarzyszenia „Pokolenia” z udziałem zaproszonych gości. Omówiono tryb przygotowań do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w październiku 2020 roku.

Więcej …
 

W dniach 25-28 listopada 2019 roku w Nałęczowie odbyła się ogólnopolska, międzyśrodowiskowa konferencja naukowa  pt.: „Mistrzowie,  pedagodzy, nauczyciele” pod naukowym patronatem prof. Marii Szyszkowskiej.

Więcej …
 

W dniu 21 listopada 2019 roku w Piotrkowie Tryb. odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Szkice z dziejów lewicy pt. 100-lecie Sejmu Ustawodawczego oraz 120-lecie obecności PPS w Piotrkowie Trybunalskim.
Organizatorami Konferencji byli: Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego (Filia w Piotrkowie Tryb.) – Instytut Historii i Spraw Międzynarodowych, Porozumienie Socjalistów, Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego przy współudziale Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

Wg informacji Biura Prasowego PPS, Rada Naczelna zebrała się na posiedzeniu w warszawskiej siedzibie partii w dniu 16 listopada 2019 roku. Członkowie RN PPS uczcili 127 rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 listopada 2019 roku w warszawskiej siedzibie PPS odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej PPS poświęcone bieżącej sytuacji politycznej po wyborach do parlamentu oraz przygotowaniu do posiedzenia Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 8 listopada 2019 roku w Klubie Księgarza  w Warszawie odbyła się promocja nowej książki Andrzeja Ziemskiego „Rewolucja Konstytucyjna”, która ukazała się w październiku. Promocję organizowali: „Porozumienie Socjalistów” i Wydawnictwo „Kto jest Kim”.

Więcej …
 

W dniu 9 listopada 2019 roku jak podała PAP, obradowała w Warszawie Rada Krajowa SLD. Przyjęto postanowienia m.in. w sprawie organizacji Klubu Parlamentarnego Lewica.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2019 roku w Warszawie z inicjatywy Porozumienia Socjalistów, przedstawiciele organizacji i partii lewicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego z okazji 101 rocznicy powołania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, którego premierem został socjalista, przewodniczący PPS-D Galicji – Ignacy Daszyński.

Więcej …