Święto Niepodległości

11 listopada to święto wszystkich Polaków bez względu na poglądy polityczne. Utrwaliło się ono w narodowej pamięci jako dzień, w którym po latach zaborów narodziła się niepodległa Rzeczpospolita. Zrealizowało się wówczas programowe przesłanie Polskiej Partii Socjalistycznej, które do dziś jest na jej sztandarach – niepodległość. Stało się ono punktem wyjścia do drugiego hasła – sprawiedliwość społeczna. O ile pierwsze udało się zrealizować w pełni, to drugie pozostaje nieosiągnionym ideałem i głównym zadaniem programowym.

11 listopada 1918 podpisano akt kapitulacji Niemiec kończący I wojnę światową. Przywódca ruchu niepodległościowego, jeden z liderów PPS, socjalista Józef Piłsudski, uwolniony pod naciskiem opinii publicznej z więzienia w Magdeburgu, przyjechał do Warszawy 10 listopada. Dzień później Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo nad siłami zbrojnymi. 14 listopada przejął władzę cywilną, a 16 listopada w depeszy do państw Ententy, Piłsudski ogłosił powstanie niepodległego państwa polskiego obejmującego wszystkie wyzwolone ziemie polskie. Choć granice niepodległej Polski w 1918 roku nie były ustabilizowane, 11 listopada 1918 roku pozostaje oficjalnym początkiem odrodzonej po 123 latach zaborów, Rzeczypospolitej.
Scalenie po latach niewoli niepodległego Państwa Polskiego było z jednej strony efektem korzystnego układu sił europejskich i światowych po I wojnie światowej, z drugiej jednak strony, co najważniejsze, było efektem determinacji, patriotyzmu i rozwagi polskich elit politycznych różnych opcji oraz zdecydowanej woli narodu chcącego żyć w niepodległym państwie. Na szczególne podkreślenie zasługuje tutaj niepodległościowy program Polskiej Partii Socjalistycznej realizowany w różnych formach, konsekwentnie od dnia jej powstania w 1892 roku.
Dziś, w dniu kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości w 1918 roku warto przywołać te fakty, stanowią one bowiem w zbiorowej, historycznej mądrości narodu wielka wartość.
Nie zawsze trzeba i warto oglądać się do tyłu, ale w przypadku tej wielkiej rocznicy to nakaz i obowiązek – wydarzenia tamtych lat i sposób rozwiązywania narodowych problemów mają swoje paralele i dziś.
Prezydent Bronisław Komorowski słusznie w swym rocznicowym wystąpieniu, 11 listopada 2010 roku, nawiązał do tego logicznie wiążąc doświadczenia historyczne i teraźniejszość.
- To się udało w II RP. Było to możliwe, m.in. dlatego, że w pierwszych latach jej ojcowie założyciele potrafili współpracować. Odłożyli na bok osobiste urazy i antypatie, poskromili partyjne egoizmy. Kierowali się racją stanu i dobrem państwa. Podający sobie ręce dwaj wielcy adwersarze, Józef Piłsudski i Roman Dmowski, są najlepszym przykładem dla hasła, że tylko zgoda buduje, i że tylko ona winna być natchnieniem dla tych, dla których Polska jest najważniejsza - powiedział prezydent. - Ten wielki zgodny wysiłek, trudnych lat budowy suwerennej II RP powinien być drogowskazem dla nas, jakim szlakiem dzisiaj podążać, by najlepiej służyć Polsce i Polakom - dodał.

Uroczystość Święta Niepodległości ma tę zaletę, że zmusza do refleksji wszystkich nad stanem Polski i jej przyszłością. Wiadomo, że w kraju toczy się poważny spór na temat spraw zasadniczych, takich jak racja stanu, patriotyzm, miejsce w Unii Europejskiej, relacje ze światem. Także stosunek do nowoczesności.
Nie ulega wątpliwości, że funkcjonują u nas przynajmniej dwie definicje patriotyzmu, jedna tradycyjna, powstaniowa, wiążąca patriotyzm z walką narodowo-wyzwoleńczą, mająca swe korzenie m.in. w przesłaniach wynikających z powstań narodowych a szczególnie Powstania Warszawskiego. I druga, bliższa młodemu pokoleniu, ale nie tylko, wiążąca nasze losy ze współpracą międzynarodową i Unią Europejską, wynikająca z idei współpracy i służenia ojczyźnie własną pracą. To bardziej patriotyzm pracy niż walki, to nowe widzenie nas Polaków i Polski na tle innych narodów.
Dziś patriotyzm to na pewno nie wyłącznie wola walki o wolność i litry przelewanej krwi, ale głównie praca i empatia wobec innych. Mamy w Europie taki czas, minęło ponad 50 lat pokoju, że udało się po naukach wojen światowych uniknąć kolejnej wielkiej wojny będącej tragedią dla wielu narodów. Ten stan trzeba szanować i wyciągać z niego właściwe wnioski.

Ten spór, który drąży dziś głównie środowiska prawicowe, na zasadzie chęci wykazania, kto jest lepszym patriotą, powinien dać wiele do myślenia polskiej lewicy. Ma ona za sobą w tym obszarze i w swej tradycji wielkie doświadczenia Polskiej Partii Socjalistycznej, niezbyt udane eksperymenty z internacjonalizmem, ma swoje wizje socjalnej Europy i niedogmatyczny stosunek do nowoczesności.
Czy to właśnie lewica nie powinna, jako całość, stanąć na czele narodowej debaty określającej główne wyznaczniki i ramy nowoczesnego Państwa Polskiego w ramach Unii Europejskiej w XXI wieku? Lewica ma równe prawo, jak inne siły polityczne wyznaczać standardy  funkcjonowania państwa, również w obszarze racji stanu, patriotyzmu i nowoczesności. Święto Niepodległości daje w tym kierunku ważne impulsy.

Andrzej Ziemski
 

Wydanie bieżące

Recenzje

Koniec stycznia. Drawsko Pomorskie. Mój pierwszy zimowy poligon. Minus dziewiętnaście stopni. Rozkładamy wojskowy namiot. Grabieją dłonie,

Więcej …
 

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Statystyka

Odsłon : 6335430

Temat dnia

Jak to z gazem było i jak będzie?

Słucham tych wszystkich bzdur dot. sytuacji po wstrzymaniu dostaw gazu do Polski i zastanawiam się czy więcej jest kompletnych ignorantów, czy więcej cynicznych kłamców, czy więcej skrajnych idiotów. Takich, którzy z sensem komentują tę sytuację praktycznie brak.

Więcej …

Na lewicy

Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II wojny światowej opublikowało w dniu 9 maja 2022 roku list otwarty do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Kamińskiego w sprawie przyzwolenia na akcje hańbiące godność Polski i Narodu Polskiego wobec delegacji Ambasady Federacji Rosyjskiej na czele z Ambasadorem Siergiejem Andrejewem, na Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Dniu Święta Zwycięstwa w Warszawie.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie odbyły się tradycyjne obchody Święta Pracy organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. Oprócz członków  PPS z Warszawy i Mazowsza uczestniczyli przedstawiciele Unia Pracy, SDPl, Związkowej Alternatywy, Porozumienia Socjalistów, Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku w Warszawie odbyły się manifestacje pracownicze, które  zorganizowały ugrupowania: Nowa Lewica, Razem i związki zawodowe zrzeszone w OPZZ. W  wiecu i pochodzie, który przeszedł Szlakiem Królewskim uczestniczyli Posłanki i Posłowie Nowej Lewicy i Razem, działacze związkowi, mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

Prezydium Rady Naczelnej PPS opublikowało po swym posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2022 roku Odezwę Pierwszomajową w roku 2022.
Członkowie PPS obchodzić będą swoje Święto Pracy w Warszawie i wielu ośrodkach miejskich, w których działa Partia.

Więcej …
 

W dniu 2 kwietnia 2022 roku w Warszawie obradowała Rada Naczelna PPS oraz Centralny Sąd Partyjny i Centralna Komisja Rewizyjna PPS. Było to pierwsze spotkanie po odbywającym się przed dwoma tygodniami XLIV Kongresie PPS.

Więcej …
 

W dniu 21 marca 2022 roku na Cmentarzu Południowym w Warszawie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 14 marca dra inż. Mirosława Nizielskiego, działacza PPS, działacza samorządowego, nauczyciela akademickiego.

Więcej …
 

W dniu 19 marca 2022 roku w Warszawie obradował XLIV Kongres PPS. Miał on charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Więcej …
 

W dniu 14 marca 2022 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Mazowieckiej PPS. Obradowano na temat planowanego na 19 marca XLIV Kongresu PPS. W spotkaniu uczestniczyli delegaci wybrani na kongres w ostatniej wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej oraz członkowie władz naczelnych z Mazowsza.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 24 lutego 2022 roku stanowisko w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Więcej …
 

W dniu 15 lutego 2022 roku w 78. rocznicę, przedstawiciele​ piotrkowskich organizacji lewicowych złożyli wieńce w hołdzie rozstrzelanym więźniom politycznym. W imieniu Polskiej Partii Socjalistycznej  wieniec złożył Towarzysz Bogdan Chrzanowski, przewodniczący Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS w Piotrkowie Trybunalskim.

Więcej …
 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej przesłał do Wojewocy Mazowieckiego List otwarty w sprawie pozbawienia Szkoły Podstawowej Nr 8 w Legionowie,imienia „I Warszawska Dywizja Piechoty”.

Więcej …
 

W dniu 26 stycznia 2022 roku odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Prezydium Rady Mazowieckiej PPS. Omówiono szereg spraw organizacyjnych związanych z działalnością partii m.in. problem konsekwentnego przestrzegania obowiązków statutowych, w ramach których mieści się organizowanie życia partyjnego na Mazowszu i w obszarach sąsiednich objętych tradycyjnie działalnością Rady.

Więcej …