Donieck, Ługańsk

Jest dramatyczne wydarzenie – Rosja ogłasza uznanie niepodległości republik: donieckiej i ługańskiej. Reakcją jest emocjonalny protest i potępianie tego faktu. To jest uzasadnione. Ale nie podzielam objaśnień tej sytuacji przez ekspertów. To są narzekania niegodne ludzi rozumnych. Dlaczego Rosja tak postąpiła? Po upadku ZSRR uznano, że jest jeden hegemon i tylko USA mogą dowolnie, przy pomocy siły zbrojnej, kształtować sytuację polityczne i gospodarcze na całym świecie. Tych dużych interwencji zbrojnych po 1990 r. było kilkanaście, czasem wykonywanych przez inne państwa (np. Izrael, Arabia Saudyjska) pod parasolem USA. Atakowano instalacje zbrojne innych krajów i zabijano ich liderów. Ofiary wojen liczono w milionach. Po wojnie z Serbią oderwano od tego kraju Kosowo, co zostało zaakceptowane przez kraje Zachodu. Wzorce dla Rosji już są.
Od kilku lat Rosja i Chiny uznały, że mogą zachowywać się tak, jak USA. Nie wiem dlaczego nikt w Polsce o tym nie mówił, a to pozwoliłoby lepiej zrozumieć i przewidywać działanie Rosji.
Można uważać, że USA działają zbrojnie w imię demokracji i praw człowieka, ale można też temu nie wierzyć. Jest wiele przykładów, że USA działały w formule takiej samej, jak teraz Rosja. Wyliczanka może dotyczyć wielu krajów.
Cyniczne objaśnienie dlaczego imperia działają zaborczo sprowadza się do prostej odpowiedzi: bo mogą. Zawsze, gdy silni mogli, to tak działali - odsyłam do historii, a nie głupiej propagandy.
Co teraz będzie? To trochę zależy od sposobu oderwania terenów Doniecka i Ługańska od Ukrainy. Może być wersja łagodniejsza i ostra prowadząca do wojny przy granicy. Będą sankcje Zachodu wobec Rosji. Ale to nie będzie takie proste. Pewnie zatrzyma się gazociąg Nord Stream II , ale to jest sankcja także wobec Niemiec, które z koncepcji tańszego gazu z Rosji zostaną skazane na znacznie droższy z krajów arabskich, Norwegii, czy USA. To zaszkodzi przemysłowi. A straty przemysłu niemieckiego, to także problem dla polskich podwykonawców. Prawie każda sankcja oznacza efekt zwrotny dla krajów UE. Więc ich architektura będzie skomplikowana.
Jeszcze jedno – zarządzający krajem powinni  kierować się chłodnym racjonalizmem, a nie młodzieńczym entuzjazmem, jak to było wiele razy w przeszłości. Obawiam się, że polskie reakcje mogą być zbyt emocjonalne. Rozumiem jeszcze, gdy tak postępują mało ważni politycy i dziennikarze, ale ci poważni powinni zachować się racjonalnie, rzeczowo mierząc koszty i efekty. Nic się nie kończy, nadal będzie Polska sąsiadująca z Rosją.

Wiesław Żółtkowski - Facebook 22.02.2022

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

Przestudiowałem nową książkę Grzegorza Kołodki pod trochę pretensjonalnym tytułem „Wojna i pokój”. Cel książki jest wyraźnie określony następującą deklaracją: „przyszłość traktuje się w dwóch kategoriach – nieuniknionej i możliwej. Obecnie tego, co się na pewno stanie, jest dużo mniej niż tego, co stać się może.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Statystyka

Odsłon : 6880204

Temat dnia

Proces brzeski: wreszcie uniewinnienie!

W czwartek 25 maja 2023 roku w największej sali Sądu Najwyższego odbyła się rozprawa kasacyjna ws. „procesu brzeskiego” z lat 30. XX wieku, w którym skazano sześciu posłów Polskiej Partii Socjalistycznej, dwóch posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” i dwóch posłów PSL „Wyzwolenie”. Kasację złożył Rzecznik Praw Obywatelskich.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 20 maja 2023 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Posiedzenie było poświęcone ocenie sytuacji politycznej i przygotowaniom do jesiennych wyborów parlamentarnych.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 13 maja 2023 roku odbył się IV Kongres Forum Postępu, platformy współpracy środowisk reprezentujących ideę społeczeństwa otwartego, postępowego, sprawiedliwego społecznie i liberalnego światopoglądowo. W ramach Kongresu współdziałają liczne organizacje i stowarzyszenia lewicowe oraz  lewicowe ugrupowania polityczne.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2023 roku w Warszawie i w innych miastach odbyły się uroczystości obchodów Święta Pracy, które każdego roku zbierają liczne gremia lewicy, związków zawodowych i obywateli uznających, że walka o prawa i przywileje świata pracy trwa i od ponad 100 lat ma swoje uzasadnienie.

Więcej …
 

W dniu 17 marca 2023 roku przedstawiciele lewicy w ramach akcji promocyjnej „Lewica w trasie" po Polsce zaaranżowali spotkania w całej Polsce. Jednym z miast na tej liście był Piotrków.

Więcej …
 

W dniu 10 marca 2023 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS Mazowsze.

Więcej …
 

W dniu 7 marca 2023 roku w Warszawie obradował zorganizowany z inicjatywy prof. Marii Szyszkowskiej Kongres Pokoju, na którym zgromadzili się przedstawiciele środowisk naukowych, działacze społeczni różnych orientacji ideowych, literaci, dziennikarze.

Więcej …
 

W dniu 27 lutego 2023 roku w Warszawie, w siedzibie Senatu RP wiodące partie lewicowe: Polska Partia Socjalistyczna, Nowa Lewica, Lewica Razem i Unia Pracy podpisały porozumienie, którego celem jest wspólny start w wyborach parlamentarnych oraz następujących po sobie wydarzeniach cyklu wyborczego.

Więcej …
 

W dniu 5 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się ważne posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. W posiedzeniu uczestniczyli poza członkami Rady Naczelnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej i Centralnego Sądu Partyjnego członkowie Koła Parlamentarnego PPS.

Więcej …
 

W dniu 3 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu redakcyjnego „Przeglądu Socjalistycznego” z okazji wydania numeru kwartalnika za rok 2022. W spotkaniu uczestniczyli autorzy pisma, grupa czytelników oraz działaczy ruchu socjalistycznego.

Więcej …
 

W dniu 17 stycznia 2023 roku przed Grobem Nieznanego Żołnierza przedstawiciele organizacji kombatanckich i wojskowych złożyli kwiaty z okazji 78 rocznicy wyzwolenia Warszawy. Organizatorem uroczystości był Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2022 roku, jak podała Polska Agencja Prasowa, Koło Parlamentarne PPS dokonało zmiany na funkcji przewodniczącego. Odwołany został senator Wojciech Konieczny, przewodniczący Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 11 stycznia 2023 roku w Warszawie obradowała Rada Mazowiecka Polskiej Partii Socjalistycznej. Zebranie poświęcone było problemom towarzyszącym przygotowaniom do mających się odbyć w 2023 roku w Polsce wyborom parlamentarnym, a w perspektywie wyborom samorządowym i do Parlamentu Europejskiego.

Więcej …