Oś Moskwa-Pekin

Rosjanie właśnie  podpisali z Chinami "coś więcej niż sojusz". Narodziła się "Oś"  Pekin-Moskwa? W Pekinie na ceremonii otwarcia XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich przebywa jako gość Prezydent Rosji Władimir Putin. Podczas wizyty wraz   prezydentem Chin Xi Jinping podpisali wspólne oświadczenie "o wejściu w nową erę stosunków międzynarodowych i globalnym zrównoważonym rozwoju.

Wspólne oświadczenie
(...) „Potwierdzamy, że nowy typ rosyjsko-chińskich stosunków międzypaństwowych jest lepszy od sojuszy wojskowo-politycznych z czasów zimnej wojny".
"opowiadamy  się za tworzeniem nowego typu stosunków między mocarstwami światowymi, opartych na wzajemnym szacunku, pokojowym współistnieniu i wzajemnie korzystnej współpracy".
„Strona chińska ze zrozumieniem traktuje i popiera propozycje Federacji Rosyjskiej dotyczące tworzenia długoterminowych prawnie wiążących gwarancji bezpieczeństwa w Europie”
„Strony są przekonane, że obrona demokracji i praw człowieka nie powinna być wykorzystywana jako narzędzie wywierania presji na inne kraje”
„Strony zauważają, że zasady demokratyczne są wdrażane nie tylko w zarządzaniu krajowym, ale także na poziomie globalnym. Próby narzucania przez poszczególne państwa swoich „demokratycznych standardów” innym krajom, przywłaszczenia sobie prawa monopolu do oceny stopnia przestrzegania kryteriów demokracji, aby wytyczać linie podziału na gruncie ideologicznym, m.in. poprzez tworzenie wąskoformatowych bloków i sytuacyjnych sojuszy, w rzeczywistości są przykładem deptania demokracji i oddalania się od jej ducha i prawdziwych wartości” .
„Przyjaźń między dwoma państwami nie ma granic, nie ma zakazanych stref współpracy, wzmocnienie dwustronnej współpracy strategicznej nie jest skierowane przeciwko państwom trzecim, nie ma na nie wpływu zmieniające się otoczenie międzynarodowe i zmiany sytuacyjne w państwach trzecich”
Wśród kluczowych zapisów dokumentu są stwierdza się, że :
-  strony zamierzają przeciwstawić się ingerencji sił zewnętrznych w sprawy wewnętrzne suwerennych krajów;
-  strony sprzeciwiają  się działaniom sił zewnętrznych w celu podważenia bezpieczeństwa i sprzeciwiają  się „kolorowym rewolucjom”;
-  oba kraje  chcą zintensyfikować prace nad powiązaniem planów rozwoju Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej z inicjatywą „Jeden pas, jedna droga” w celu pogłębienia praktycznej współpracy między EUG a Chinami;
Rosja i Chiny mają plan pogłębienia praktycznej współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju Arktyki;
- oba kraje mają na celu wzmocnienie Szanghajskiej Organizacji Współpracy i zwiększenie jej roli w kształtowaniu policentrycznego porządku światowego opartego na zasadach trwałego bezpieczeństwa;
- Rosja i Chiny zamierzają pracować nad wzmocnieniem roli ASEAN jako kluczowego elementu architektury regionalnej;
- Pekin i Moskwa  opowiadają się za równymi prawami do kontrolowania Internetu i uważają za niedopuszczalne próby ograniczenia prawa do regulowania segmentów krajowych;
- Chiny i Rosja wzywają  państwa nuklearne do podjęcia kroków w celu zmniejszenia ryzyka wojen nuklearnych;
- Rosja i Chiny deklarują że zamierzają  zdecydowanie stać na straży nienaruszalności konsekwencji  II wojny światowej i ustalonego powojennego porządku światowego, bronić autorytetu ONZ i sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych oraz przeciwstawiać się próbom zaprzeczania, zniekształcania i fałszowania historii.

Dokument jest bardzo obszerny , ale jeszcze uważam to jest ciekawe: "Strony podkreślają, że krajowa i zagraniczna działalność wojskowo-biologiczna Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników budzi poważne obawy i pytania w społeczności międzynarodowej dotyczące ich przestrzegania BTWC- Konwencja o Zakazie Broni Biologicznej i Toksycznej (Biological and Toxin Weapons Convention, BTWC). Strony podzielają opinię, że takie działania stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej i Chin oraz szkodzą bezpieczeństwu poszczególnych regionów. Strony wzywają Stany Zjednoczone i ich sojuszników do otwartego, przejrzystego i odpowiedzialnego działania poprzez właściwe informowanie o swoich biologicznych działaniach militarnych prowadzonych za granicą i na ich terytorium, a także wspieranie wznowienia negocjacji w sprawie prawnie wiążącego Protokołu do BTWC ze skutecznym mechanizmem weryfikacji ".

Krzysztof Podgórski - Facebook 04.02.2022

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

Przestudiowałem nową książkę Grzegorza Kołodki pod trochę pretensjonalnym tytułem „Wojna i pokój”. Cel książki jest wyraźnie określony następującą deklaracją: „przyszłość traktuje się w dwóch kategoriach – nieuniknionej i możliwej. Obecnie tego, co się na pewno stanie, jest dużo mniej niż tego, co stać się może.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Statystyka

Odsłon : 6880195

Temat dnia

Proces brzeski: wreszcie uniewinnienie!

W czwartek 25 maja 2023 roku w największej sali Sądu Najwyższego odbyła się rozprawa kasacyjna ws. „procesu brzeskiego” z lat 30. XX wieku, w którym skazano sześciu posłów Polskiej Partii Socjalistycznej, dwóch posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” i dwóch posłów PSL „Wyzwolenie”. Kasację złożył Rzecznik Praw Obywatelskich.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 20 maja 2023 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Posiedzenie było poświęcone ocenie sytuacji politycznej i przygotowaniom do jesiennych wyborów parlamentarnych.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 13 maja 2023 roku odbył się IV Kongres Forum Postępu, platformy współpracy środowisk reprezentujących ideę społeczeństwa otwartego, postępowego, sprawiedliwego społecznie i liberalnego światopoglądowo. W ramach Kongresu współdziałają liczne organizacje i stowarzyszenia lewicowe oraz  lewicowe ugrupowania polityczne.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2023 roku w Warszawie i w innych miastach odbyły się uroczystości obchodów Święta Pracy, które każdego roku zbierają liczne gremia lewicy, związków zawodowych i obywateli uznających, że walka o prawa i przywileje świata pracy trwa i od ponad 100 lat ma swoje uzasadnienie.

Więcej …
 

W dniu 17 marca 2023 roku przedstawiciele lewicy w ramach akcji promocyjnej „Lewica w trasie" po Polsce zaaranżowali spotkania w całej Polsce. Jednym z miast na tej liście był Piotrków.

Więcej …
 

W dniu 10 marca 2023 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS Mazowsze.

Więcej …
 

W dniu 7 marca 2023 roku w Warszawie obradował zorganizowany z inicjatywy prof. Marii Szyszkowskiej Kongres Pokoju, na którym zgromadzili się przedstawiciele środowisk naukowych, działacze społeczni różnych orientacji ideowych, literaci, dziennikarze.

Więcej …
 

W dniu 27 lutego 2023 roku w Warszawie, w siedzibie Senatu RP wiodące partie lewicowe: Polska Partia Socjalistyczna, Nowa Lewica, Lewica Razem i Unia Pracy podpisały porozumienie, którego celem jest wspólny start w wyborach parlamentarnych oraz następujących po sobie wydarzeniach cyklu wyborczego.

Więcej …
 

W dniu 5 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się ważne posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. W posiedzeniu uczestniczyli poza członkami Rady Naczelnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej i Centralnego Sądu Partyjnego członkowie Koła Parlamentarnego PPS.

Więcej …
 

W dniu 3 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu redakcyjnego „Przeglądu Socjalistycznego” z okazji wydania numeru kwartalnika za rok 2022. W spotkaniu uczestniczyli autorzy pisma, grupa czytelników oraz działaczy ruchu socjalistycznego.

Więcej …
 

W dniu 17 stycznia 2023 roku przed Grobem Nieznanego Żołnierza przedstawiciele organizacji kombatanckich i wojskowych złożyli kwiaty z okazji 78 rocznicy wyzwolenia Warszawy. Organizatorem uroczystości był Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2022 roku, jak podała Polska Agencja Prasowa, Koło Parlamentarne PPS dokonało zmiany na funkcji przewodniczącego. Odwołany został senator Wojciech Konieczny, przewodniczący Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 11 stycznia 2023 roku w Warszawie obradowała Rada Mazowiecka Polskiej Partii Socjalistycznej. Zebranie poświęcone było problemom towarzyszącym przygotowaniom do mających się odbyć w 2023 roku w Polsce wyborom parlamentarnym, a w perspektywie wyborom samorządowym i do Parlamentu Europejskiego.

Więcej …