Relacje Federacja Rosyjska - USA

Wideokonferencja Prezydenta USA Joe Bidena i Prezydenta Rosji Władimira Putina - o czym rozmawiano co ustalono.
Uprzedzając histeryków piszących u mnie komentarze. Niczego nie komentuję, acz polecam tłumaczenia komunikatów wydanych przez Administrację Białego Domu  i Kremla po dzisiejszym spotkaniu.
Zobaczą Państwo jak to się ma do tego co czytacie w naszych mediach.

Komunikat Białego Domu
"Prezydent Joseph R. Biden, Jr. przeprowadził dziś bezpieczną rozmowę wideo z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, aby omówić szereg kwestii z agendy amerykańsko-rosyjskiej.
Prezydent Biden wyraził głębokie zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych i naszych europejskich sojuszników eskalacją sił otaczających Ukrainę przez Rosję i dał jasno do zrozumienia, że USA i nasi sojusznicy zareagują silnymi środkami gospodarczymi i innymi w przypadku eskalacji militarnej.
Prezydent Biden potwierdził swoje poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz wezwał do deeskalacji i powrotu do dyplomacji.
Dwaj prezydenci zlecili swoim zespołom dalsze działania, a Stany Zjednoczone zrobią to w ścisłej współpracy z sojusznikami i partnerami.
Prezydenci omówili także dialog amerykańsko-rosyjski dotyczący stabilności strategicznej, odrębny dialog dotyczący oprogramowania ransomware, a także wspólne prace nad kwestiami regionalnymi, takimi jak Iran."

Komunikat administracji Kremla
"W formie wideokonferencji Władimir Putin odbył długą rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Josephem Bidenem.
W szczególności rozmawiano o realizacji ustaleń szczytu rosyjsko-amerykańskiego, który odbył się w Genewie w czerwcu 2021 roku. Zwrócono uwagę na wagę konsekwentnej realizacji osiągniętych na najwyższym szczeblu porozumień oraz o zachowanie „ducha Genewy” przy rozpatrywaniu kwestii stosunków dwustronnych i innych problemów pojawiających się między Rosją a Stanami Zjednoczonymi.
W tym kontekście prezydenci przypomnieli sojusz obu krajów podczas II wojny światowej. Podkreślali, że poniesionych wówczas strat  nie należy zapominać, a sam sojusz powinien służyć jako przykład do budowania kontaktów i wspólnej pracy w dzisiejszych realiach.
Dominujące miejsce w rozmowie zajęły problemy związane z wewnętrznym kryzysem ukraińskim oraz brakiem postępów w realizacji porozumień mińskich z 2015 roku, które są niekwestionowaną podstawą pokojowego rozwiązania. Prezydent Rosji na konkretnych przykładach zilustrował niszczycielską linię Kijowa, zmierzającą do całkowitego demontażu porozumień mińskich i porozumień zawartych w „formacie normandzkim”, wyraził poważne zaniepokojenie prowokacyjnymi działaniami Kijowa przeciwko Donbasowi.
Ze swojej strony Joseph Biden podkreślił rzekomo „groźny” charakter ruchów wojsk rosyjskich w pobliżu granic Ukrainy i przedstawił sankcje, które Stany Zjednoczone i ich sojusznicy byliby gotowi zastosować w przypadku dalszej eskalacji sytuacji .
W odpowiedzi Władimir Putin podkreślił, że nie należy przerzucać odpowiedzialności na barki Rosji, gdyż to NATO podejmuje niebezpieczne próby podboju terytorium Ukrainy i buduje swój potencjał militarny u naszych granic. Dlatego Rosja jest poważnie zainteresowana uzyskaniem wiarygodnych, prawnie ustalonych gwarancji, które wykluczają ekspansję NATO na wschód i rozmieszczenie ofensywnych systemów broni uderzeniowej w państwach sąsiadujących z Rosją.
Przywódcy zgodzili się poinstruować swoich przedstawicieli o zaangażowanie się w merytoryczne konsultacje w tych drażliwych kwestiach.
Wymieniając poglądy na temat bezpieczeństwa informacji, obie strony podkreślały znaczenie aktywnego i toczącego się dialogu na ten temat. Wyrazili gotowość do kontynuowania praktycznej współpracy w  zakresie spraw karno-procesowych i operacyjno-technicznych w obszarach zwalczania cyberprzestępczości.
Rozważono stan rzeczy dotyczący wokół Wspólnego kompleksowego planu działania w sprawie irańskiego programu jądrowego. Prezydent Rosji zwrócił uwagę na znaczenie jej pełnego wdrożenia we wstępnie uzgodnionych ramach. Liderzy wyrazili nadzieję, że wznowione pod koniec listopada w Wiedniu negocjacje w tej sprawie odbędą się w konstruktywnym duchu i pozwolą na podjęcie decyzji akceptowalnych dla wszystkich uczestników.
Omówiono kwestie dwustronne. Stwierdzono, że współpraca jest nadal niezadowalająca. Przejawia się to w szczególności w trudnościach, jakich doświadczają w swojej pracy „okrojone” placówki dyplomatyczne obu krajów. Władimir Putin podkreślił, że wszystko to jest konsekwencją linii władz amerykańskich, które pięć lat temu zaczęły praktykować na dużą skalę restrykcje, zakazy i masowe wydalenia rosyjskich dyplomatów, na co zmuszeni jesteśmy reagować w lustrzany sposób .
Strona rosyjska zaproponowała zniesienie wszystkich nagromadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu misji dyplomatycznych, co mogłoby służyć także normalizacji innych aspektów stosunków dwustronnych.
Prezydenci wyrazili opinię, że Rosja i Stany Zjednoczone, biorąc pod uwagę ich szczególną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego bezpieczeństwa i stabilności, będą kontynuować dialog i niezbędne kontakty.
Ogólnie rozmowa była szczera i rzeczowa. "

Krzysztof Podgórski - Facebook 08.12.2021

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

Przestudiowałem nową książkę Grzegorza Kołodki pod trochę pretensjonalnym tytułem „Wojna i pokój”. Cel książki jest wyraźnie określony następującą deklaracją: „przyszłość traktuje się w dwóch kategoriach – nieuniknionej i możliwej. Obecnie tego, co się na pewno stanie, jest dużo mniej niż tego, co stać się może.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 

Statystyka

Odsłon : 6880309

Temat dnia

Proces brzeski: wreszcie uniewinnienie!

W czwartek 25 maja 2023 roku w największej sali Sądu Najwyższego odbyła się rozprawa kasacyjna ws. „procesu brzeskiego” z lat 30. XX wieku, w którym skazano sześciu posłów Polskiej Partii Socjalistycznej, dwóch posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” i dwóch posłów PSL „Wyzwolenie”. Kasację złożył Rzecznik Praw Obywatelskich.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 20 maja 2023 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Posiedzenie było poświęcone ocenie sytuacji politycznej i przygotowaniom do jesiennych wyborów parlamentarnych.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 13 maja 2023 roku odbył się IV Kongres Forum Postępu, platformy współpracy środowisk reprezentujących ideę społeczeństwa otwartego, postępowego, sprawiedliwego społecznie i liberalnego światopoglądowo. W ramach Kongresu współdziałają liczne organizacje i stowarzyszenia lewicowe oraz  lewicowe ugrupowania polityczne.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2023 roku w Warszawie i w innych miastach odbyły się uroczystości obchodów Święta Pracy, które każdego roku zbierają liczne gremia lewicy, związków zawodowych i obywateli uznających, że walka o prawa i przywileje świata pracy trwa i od ponad 100 lat ma swoje uzasadnienie.

Więcej …
 

W dniu 17 marca 2023 roku przedstawiciele lewicy w ramach akcji promocyjnej „Lewica w trasie" po Polsce zaaranżowali spotkania w całej Polsce. Jednym z miast na tej liście był Piotrków.

Więcej …
 

W dniu 10 marca 2023 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS Mazowsze.

Więcej …
 

W dniu 7 marca 2023 roku w Warszawie obradował zorganizowany z inicjatywy prof. Marii Szyszkowskiej Kongres Pokoju, na którym zgromadzili się przedstawiciele środowisk naukowych, działacze społeczni różnych orientacji ideowych, literaci, dziennikarze.

Więcej …
 

W dniu 27 lutego 2023 roku w Warszawie, w siedzibie Senatu RP wiodące partie lewicowe: Polska Partia Socjalistyczna, Nowa Lewica, Lewica Razem i Unia Pracy podpisały porozumienie, którego celem jest wspólny start w wyborach parlamentarnych oraz następujących po sobie wydarzeniach cyklu wyborczego.

Więcej …
 

W dniu 5 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się ważne posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. W posiedzeniu uczestniczyli poza członkami Rady Naczelnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej i Centralnego Sądu Partyjnego członkowie Koła Parlamentarnego PPS.

Więcej …
 

W dniu 3 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu redakcyjnego „Przeglądu Socjalistycznego” z okazji wydania numeru kwartalnika za rok 2022. W spotkaniu uczestniczyli autorzy pisma, grupa czytelników oraz działaczy ruchu socjalistycznego.

Więcej …
 

W dniu 17 stycznia 2023 roku przed Grobem Nieznanego Żołnierza przedstawiciele organizacji kombatanckich i wojskowych złożyli kwiaty z okazji 78 rocznicy wyzwolenia Warszawy. Organizatorem uroczystości był Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2022 roku, jak podała Polska Agencja Prasowa, Koło Parlamentarne PPS dokonało zmiany na funkcji przewodniczącego. Odwołany został senator Wojciech Konieczny, przewodniczący Rady Naczelnej PPS.

Więcej …
 

W dniu 11 stycznia 2023 roku w Warszawie obradowała Rada Mazowiecka Polskiej Partii Socjalistycznej. Zebranie poświęcone było problemom towarzyszącym przygotowaniom do mających się odbyć w 2023 roku w Polsce wyborom parlamentarnym, a w perspektywie wyborom samorządowym i do Parlamentu Europejskiego.

Więcej …