RPO - obowiązki

Trwa dyskusja na temat tego, kto ma piastować funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich w naszym kraju. Ktoś z Koalicji Obywatelskiej? Może ktoś ze Zjednoczonej Prawicy? Być może kandydat lub kandydatka Lewicy? Do wszelkich dotychczasowych kandydatur można wysunąć pewne wątpliwości odnośnie niezależności czy przeszłych wybryków – dlatego dziś, zamiast promować konkretne nazwisko lub je oczerniać, postanowiliśmy zrobić krótką, rzeczową listę cech, którymi powinien, bądź powinna, charakteryzować się RPO.
Najbardziej zapomnianą, w głównym nurcie polityki, grupą społeczną są pracownice i pracownicy. Zatem to na tych osobach powinny skupić się główne moce przerobowe RPO. Klasa pracująca to ponad 90% polskiego społeczeństwa, dlatego też przez pojęcie „obywatele” pierwsze co powinno nam przychodzić do głowy to „pracownicy”. A to prawa tej grupy są najczęściej w Polsce łamane.
Regularnie omija się Kodeks Pracy różnymi kruczkami prawnymi lub robiąc porządek w papierach na dzień przed kontrolą urzędniczą. Pracownicy w XIX wieku oddawali swój pot, a czasem nawet krew, by wywalczyć 8-godzinny dzień pracy, który dziś jest tak ochoczo przez przedsiębiorców deptany i przekraczany. Do jednych z głównych zadań RPO powinna należeć bliższa współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, w celu przeprowadzania bardziej rygorystycznych kontroli przestrzegania praw pracowniczych.
Praca RPO powinna także skupiać się na pomocy ofiarom reprywatyzacji. W mainstreamie wiele mówi się o tym, że trzeba oddać kamienice ich oryginalnym właścicielom i że jest to sprawiedliwe. Dla kogo jest to sprawiedliwe? Na pewno nie dla tych, którzy całe swoje życie mieszkali w takiej kamienicy, wychowywali się w danym mieszkaniu lub/i wychowali tam swoje dzieci. Dla tych, którzy często z własnej kieszeni remontowali przeciekające dachy, zarywające się podłogi i przestarzałe instalacje w budynku. RPO powinien, bądź powinna, wspierać lokatorów, jak i organizacje lokatorskie oraz stawać w ich obronie podczas sądzenia się z beneficjentami reprywatyzacji.
Pod czujnym okiem RPO powinny także znajdować się prawa kobiet, które są dzisiaj atakowane przez członków konserwatywnej prawicy. Przy każdym, choćby minimalnym, triumfie ruchu feministycznego z prawej strony dochodziły i wciąż dochodzą głosy, że właśnie na naszych oczach popadają w ruinę fundamenty cywilizacji. Takie głosy pojawiały się, gdy kobiety po raz pierwszy pojawiły się na uniwersytetach, wtedy gdy po raz pierwszy uczęszczały do tych samych szkół co mężczyźni, tak samo gdy zaczęły pracować w zawodach uznawanych powszechnie za „męskie”, identycznie było, gdy zyskały prawa wyborcze, tak też jest dzisiaj, gdy dopominają się o prawo do decydowania o własnym ciele. RPO powinien wspierać wszelkie inicjatywy i organizacje, które dążą do równouprawnienia kobiet.
Zapomnianą przez polityków i media głównego nurtu grupą są także imigranci i wszelkie mniejszości etniczne oraz narodowe. Przemoc na tle etnicznym i narodowym nasila się – w 2011 roku wszczęto 272 postępowania w sprawach toczonych z powodu przestępstwa motywowanego ksenofobią. W 2014 roku były to już 1062 postępowania, a w 2016 roku – 1314. Od 2018 roku, z niewyjaśnionych przyczyn, Prokuratura Krajowa odmawia publikacji statystyk co do ilości prowadzonych postępowań w sprawie przestępstw z nienawiści. Tym razem to bardziej postulat poszerzenia kompetencji RPO niż propozycja samych jego/jej działań. Rzecznik powinien mieć bezwzględne prawo do wymuszenia na instytucji państwowej realizowania prawa do informacji publicznej, która jest prawnie nam, obywatelom i obywatelkom, zagwarantowana. Już wielokrotnie pojawiały się apele Rzecznika do rządu w sprawie podjęcia działań przeciw przemocy na tle etnicznym i narodowościowym – bezskutecznie, samo apelowanie to za mało. Jest to szczególnie ważne w kontekście praw mniejszości, ponieważ milczenie tylko ośmiela kolejne ataki na imigrantów, czy nawet na osoby deklarujące się jako Polacy – ale których rodziny pochodzą z innych rejonów świata czy też po prostu mają nietypowy rodzaj urody.
RPO powinien także zająć się obroną praw mniejszości seksualnych. Jest to duża grupa społeczna, która dopomina się i walczy o prawa do normalnego życia, bez strachu, że zostaną pobici na ulicy. Życia, w którym nie będą musieli wyjeżdżać do innego kraju, by mogli prawomocnie się pobrać. Ekstrapolując statystyki z mniej i bardziej tolerancyjnych krajów (ma to wpływ na to, ile osób nie boi się przyznać do swojej orientacji) szacuje się, że około 5% populacji to osoby LGBT. Rolą RPO w reprezentowaniu tej grupy społecznej powinno być lobbowanie w rządzie za zmianami w ustawodawstwie, które nadadzą osobom LGBT te same prawa, co osobom heteroseksualnym. Równie ważne jest lobbowanie Ministerstwa Edukacji, by za jego pośrednictwem wyprowadzić temat tych osób poza tabu, tak by żadne dziecko czy nastolatek nie targał się na własne życie z powodu wykluczenia przez rówieśników.
Można by o tym napisać całą broszurę, jednak facebook to facebook i staraliśmy się przedstawić temat możliwie krótko. Tak jawi się nasz RPO – Socjalistyczny Rzecznik Praw Obywatelskich!

Zespół Prasowy PPS (Facebook - 01.07.2021)

 

Wydanie bieżące

Recenzje

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

Statystyka

Odsłon : 5973540

Temat dnia

Unia Europejska socjalna a nie liberalna

Spór polskiego rządu na wielu frontach z instytucjami UE rozpala znaczną część opinii publicznej w Polsce do granic czerwoności. Jedni – strona rządowa i jej gorący zwolennicy i tzw. “eurosceptycy” – uparcie twierdzą, że to walka o polską suwerenność i że nie dało się tego uniknąć. Druga z kolei, czyli jak to lubią o sobie mówić – “euroentuzjaści” – mobilizują się pod hasłem “walki o przyszłość Polski w Unii” i “obrony europejskich wartości”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …
 

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

Więcej …
 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Uczestniczący w nim członkowie wyrazili uznanie dla ustępującego Komitetu, którego pracami kierował tow. Janusz Ptaszkiewicz.
Komitet uzyskał absolutorium od uczestników zebrania.

Więcej …
 

Zbigniew Sowa – działacz lewicy z Pomorza poinformował, że w dniu 29 lipca 2021 roku  w Sosnowcu zawiązała się grupa 11 osób inicjująca powołanie do życia nowej lewicowej partii politycznej o nazwie: POLSKI RUCH LEWICOWY, którego zwieńczeniem będzie spotkanie założycielskie planowane na połowę września br. w Warszawie.

Więcej …
 

Tradycyjnie, co roku, z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej składają kwiaty przed pomnikami, tablicami pamięci i na grobach ofiar tego największego w XX wieku zbiorowego aktu walki o wolność i niepodległość Polski.

Więcej …