Prognoza

Dzisiaj kluczowa jest gospodarka, a szerzej warunki życia ludzi. Polska epidemię przechodzi lżej, niż w krajach zachodniej Europy, choć gorzej niż w krajach sąsiednich. Recesja definiowana jako spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach będzie niższa, niż w większości krajów UE.
Wynika to z kilku powodów. Najważniejsza jest struktura polskiej gospodarki. U nas mniejszy niż w innych krajach jest udział działów, których aktywność silnie ograniczyła epidemia: turystyka, usługi, eksport do dalekich krajów utrudniony epidemią, mało było inwestycji, więc nie było co zatrzymać, itp.. Część produkcji odbywa się w firmach z kapitałem zagranicznym, który nie rezygnuje z niej z powodu niższych u nas kosztów pracy. Silnie zadziałało wsparcie finansowe w kolejnych tarczach, przy równoczesnym ciągłym wzmacnianiu popytu świadczeniami socjalnymi. Równocześnie mamy inflację największą w UE. A PKB to przecież w uproszczeniu suma sprzedaży netto, której wartość rośnie wraz z cenami.
Ale jest i druga strona tej sytuacji. W wielu obszarach epidemia znacznie pogorszyła funkcjonowanie służby zdrowia (towarzyszyłem osobie chorej w wizytach szpitalnych – tam jest częściowy paraliż), szkolnictwa, turystyki, różnych usług, a także częściowo produkcji, np. w górnictwie, czy rolnictwie przy zbiorach płodów rolnych. Kryzys dotknął sektor finansowy polityką niskich stóp procentowych i w perspektywie pogorszeniem sytuacji kredytobiorców, gdy skończy się działanie tarcz osłonowych. Efektem będzie też wzrost bezrobocia, choć nie tak duży, bo zmniejszyła się liczba pracujących emigrantów, którzy nie zakwalifikują się jako bezrobotni. Zresztą to spadające wcześniej bezrobocie było dziwne, bo równocześnie nie rosła liczba zatrudnionych.
Epidemia ma dwa oblicza: z jednej strony pogarsza sytuację w wielu obszarach gospodarczych, a w drugiej ukrywa efekty tego. Górnicy mniej fedrują, ale nie protestują, bo mają kwarantannę. Działania osłonowe w postaci wypłat pieniędzy podtrzymują popyt, ale nie poprawiają usług publicznych. Tysiąc złotych dla emeryta nie rozwiązuje problemu opieki zdrowotnej, co można byłoby osiągnąć, gdyby te 10 mld zł skierowano do służby zdrowia. Ale nie byłoby efektu wyborczego.
Jaka prognoza? Środki finansowe z UE pozwolą na kontynuowanie obecnej polityki. Wzrosną inwestycje finansowane środkami publicznymi, przy spadku finansowanych kredytem bankowym. Finansowe instytucje parabudżetowe będą konkurowały z bankami. Wypchnięcie długu poza budżet pozwoli na ukrywanie prawdziwego zadłużania budżetu. Inni wcześniej też tak robili, tylko w dużo mniejszej skali.
Zwiększenie długu i pieniądze z UE pozwolą na kontynuowanie obecnej polityki gospodarczej. Trudno powiedzieć jak zakończą się obietnice wielkich inwestycji: przekop Mierzei, Centralny Port Komunikacyjny, zakupy zbrojeniowe, samochody elektryczne. Nie ma na nie pieniędzy i część z nich nie ma żadnego sensu, ale mieszczą się w propagandzie nacjonalistycznej. Chodzi bowiem nie tyle o modernizację kraju, ile o utrzymanie poparcia politycznego. To nie muszą być tożsame cele.
Konflikty społeczne pojawią się tylko w wydzielonych obszarach, a wobec naszej niesolidarności (podobno kraj Solidarności!) nie rozleją się po kraju. Będą lokalne, z ograniczonym wpływem na życie społeczne i polityczne. Ale sytuacja jest dynamiczna. Koronawirus jest nieprzewidywalny. Wzrost epidemii może wiele zmienić, ale zdarzeń medycznych nie potrafię prognozować.

Wiesław Żółtkowski - Facebook

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

Statystyka

Odsłon : 6031723

Temat dnia

Czy będzie wojna?

Opinia społeczna w Polsce nie kieruje się racjonalnym oglądem polityki światowej. Teraz toczy się dyskusja nad ostrzeżeniami wywiadów USA, Wlk. Brytanii i Ukrainy przed atakiem wojskowym Rosji. I bezmyślnie się w to wierzy.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2021 roku przedstawiciele warszawskiej organizacji PPS, z okazji 103 rocznicy powołania Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem tego wielkiego socjalisty i demokraty.

Więcej …
 

 

W dniu 27 października 2021 roku, w 77. rocznicę bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu Stowarzyszenie „Pokolenia” zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …